Döviz Bürosu Açmak İş Fikri

Döviz Bürosu Açmak İş Fikri

Döviz Bürosu Nasıl Açılır?

Döviz bürosu, dünya üzerindeki en çok talep edilen para birimlerinin TL’ye dönüştürülebilmesi veya TL’nin diğer para birimlerine dönüştürülebilmesi için açılır. Dünya üzerinde en çok işlem hacmine sahip olan para birimleri arasında Dolar, Sterlin, Euro, Japon Yeni, Avustralya Doları, İsviçre Frangı ve Kanada Doları bulunur. Döviz bürosu açmak isteyen girişimciler, TL para birimini bu para birimlerine dönüştürmek veya tam tersi işlemleri yapmak isteyen kişilerin taleplerini karşılamak amacıyla bu büroları kurar.

Türkiye’de 2018 yılında, ülke genelinde yaklaşık 800 adet döviz bürosu bulunduğu açıklanmıştır. Devlet tarafından yapılan düzenleme ile döviz büroları belirli bir sınıflandırmaya tabi tutulmaya başlamıştır.

Yeni düzenlemeye göre döviz büroları; A ve B tipi olarak sınıflandırılmıştır.

Döviz Bürosu Açma Şartları Nelerdir?

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Girişimcilerin döviz bürosu açabilmesi için kuruluş izni ve faaliyet izni alması gerekmektedir. Girişimcilerin ilk önce JİT DANIŞMANLIK'a kuruluş izni için başvuruda bulunması ve ardından olumlu yanıt alınması halinde faaliyet izni alması gerekmektedir.

Faaliyet izni için gereken şartlar şu şekildedir;

 • Şirket ana sözleşmesinin taslağı
 • A tipi döviz büroları için iç kontrol görevlilerinin müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmediklerine dair yazılı beyanları
 • Başvuruda bulunulan tarihten itibaren son beş yıl içinde faaliyet izni veya şube faaliyet izinleri JİT DANIŞMANLIK tarafından iptal edilmiş yetkili bürolarda ortaklığı bulunmadığına veya yönetim kurulunda yer almamış olduğuna dair yazılı beyanları
 • Girişimcilerin adli sicil kayıtlarıyla ilgili belgeleri. Eğer başvuruda bulunan tüzel kişi ise, tüzel kişi kurucularının ve ortaklarının hepsinin adli sicil kayıtlarına dair belgeler olması gerekir
 • Girişimcilerin veya yüzde on oranından fazla ortaklık payı bulunan ortakların vergi borcu olmadıklarına dair vergi dairelerinden alınacak belgeler
 • Döviz bürosu açmak için başvuruda bulunan girişimcilerin gerekli tebliğin ek 1 kısmında bulunan, tüzel kişilerin için ek 2 kısmında bulunan örneklere uygun şekilde noter huzurunda düzenlenen imza beyanları
 • JİT DANIŞMANLIK tarafından ekstra istenecek diğer belgeler

Bu şartları sağlayan girişimcilerin JİT DANIŞMANLIK'a başvuruda bulunarak döviz bürosu açma işlemlerine başlaması mümkündür. JİT DANIŞMANLIK tarafından onaylanan başvurular sonucunda girişimcilere kuruluş izni verilmektedir.

Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin gerekli şartları sağladıktan sonra JİT DANIŞMANLIK tarafından verilen kuruluş izninden sonra faaliyet izni almaları gerekmektedir. Faaliyet izni için başvuruda bulunmak istediklerinde bazı belgeleri sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluş izni için gereken belgeler şu şekildedir;

 • Döviz bürosu açmak isteyen girişimciler anonim şirket kurmalıdır.
 • Şirketin ana sözleşmesinde bulunan ticaret unvanında A tipi döviz bürosu açanların ‘yetkili müessese’, B tipi döviz bürosu açanların ‘sınırlı yetkili müessese’ ibaresinin bulunması gerekir.
 • A tipi döviz bürolarının sermayesi en az X TL, B tipi döviz bürolarının sermayesi en az X TL olmalıdır.
 • Şirketin ana sözleşmesinin Türk Para Kıymetini Koruma hakkında olan mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.
 • 10 veya daha fazla tüzel ve gerçek kişilerden oluşan ortaklıklarda A tipi döviz bürosu işleten girişimcilerin döviz bürosu için iç kontrol görevlisi ataması gerekmektedir.
 • Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılığında çıkarılması gerekiyor.
 • Şirketin ana sözleşmesinde yer alan asgari şirket sermayesinin nakden veya defaten ödenmesi gerekir. Aynı zamanda ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen miktarının Kamu Sermayeli Bankalar ve Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını gösteren belge veya teminat mektubunun alınması gerekir.
 • A tipi döviz büroları için X TL, B tipi döviz büroları için X TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin alınması gerekir.
 • Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya girişimci hakkında iflasın ertelenmesine yönelik karar verilmiş olmaması gerekir.
 • Girişimcilerin taksirli suçlar hariç olmak üzere yüz kızartıcı suçlar (hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık vs.) işlememiş olması gerekir.

Döviz Bürosu Açma Maliyeti Nedir?

Döviz bürosu açmak isteyen girişimciler için iki seçenek vardır: Sıfırdan şirket kurmak veya döviz bürosunu devralmak. Girişimcilerin döviz bürosunu açmak için izleyeceği süreçler ve devralmak için izleyeceği süreçler hemen hemen aynı sürede devam etmektedir.

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin sermaye miktarının fazla olması gerekmektedir. Bu nedenle döviz bürosu açmak girişimciler için maliyeti yüksek olabilir. Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti X TL ve X TL arasında bir maliyetle açılabilir.

Döviz Bürosu Kazançları Ne Kadardır?

Döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin kazançları büronun açılacağı konuma bağlı olarak değişim gösterebilir. Turistlerin yoğun olduğu yerlerde açılan döviz bürolarının kârlılığı oldukça fazla olabilir. Döviz bürolarında işlem yapılan paralar üzerinden girişimciler; %X ile %X arasında kazanç sağlayabilmektedirler. Döviz bürosu üzerinden yapılan işlemler ne kadar fazla olursa girişimcilerin kazançları o kadar artacaktır. Bu nedenle girişimcilerin kazanç miktarını artırmak istemesi halinde turistlerin çok olduğu konumlara döviz bürolarını açmaları daha kârlı olacaktır. Turistlerin çok olduğu bir yere döviz bürosu açan girişimcilerin aylık ortalama kazancı X TL ile X TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Döviz büroları yalnızca turistlerin para bozdurma işlemlerinden kazanç sağlamamaktadır. Döviz büroları firmaların ihracat ve ithalat işlemlerini üstlenerek kazanç sağlayabilirler. Aynı zamanda döviz bürolarının döviz yetersizliği yaşaması halinde Merkez Bankası tarafından destek alabilmektedir.

Orta büyüklükte olan bir döviz bürosunun kazancı X TL ve X TL arasında değişim gösterir.

Döviz Bürolarının Faaliyet Alanları Nelerdir?

Döviz bürolarının A tipi ve B tipi olarak sınıflandırılması nedeniyle faaliyet alanlarında farklılıklar oluşmaktadır. Aynı zamanda döviz bürolarının sınıflandırmasına göre başvuru şartlarında değişiklikler meydana gelmektedir.

A tipi bir döviz bürosunun faaliyet alanları şu şekildedir;

 • A tipi döviz bürolarının borsaya üye olması şartı aranır. Borsaya kayıt olan A tipi döviz büroları gerekli yönetmelikle kıymetli taşlar, standart ve standart dışı işlenmemiş olan madenlerin ihracatını ve ithalatını yapmak gibi işlemleri yapabilir.
 • Bir iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya fiziki teslimatın yapılması şartıyla transfer izni bulunan aracı kurumlar aracılığıyla yabancı para alıp satmak.
 • Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyette bulunmak.
 • Banka kartlarıyla sınırsız, kredi kartlarıyla X ABD dolarına kadar yabancı para alım satımı yapmak.
 • Müsteşarlık tarafından izin alınması koşuluyla yurt dışına madeni yabancı para veya Türk lirası banknot sevkiyatı yapmak.

B tipi döviz bürolarının faaliyet alanları şu şekildedir;

 • Kaydi para harici yabancı paraları alıp satmak.
 • Merkez Bankası tarafından belirlenen koşullar dahilinde döviz nakit çekleri satın almak.
 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlükleri tarafından üretilen basılı altınların alım satımını yapmak.

Döviz Bürolarının Sınıflandırılmasına Göre Açılışı

Döviz bürolarının A tipi ve B tipi olarak sınıflandırılmasına göre açılış işlemlerinde farklılıklar oluşmaktadır.

A tipi bir döviz bürosunun açılışı;

 • A tipi döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin ilk önce faaliyet izni alması gerekmektedir.
 • Faaliyet izni almak isteyen girişimcilerin başvuru esnasında X TL ödemesi gerekiyor.
 • A tipi döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin en az X TL ödenmiş sermayesinin bulunması gerekiyor.

B tipi döviz bürosunun açılışı;

 • B tipi döviz bürosu açmak isteyen girişimcilerin ilk önce faaliyet izni alması gerekmektedir.
 • B tipi döviz bürosu faaliyet izni başvurusu için X TL ödenmesi gerekmektedir.
 • Ödenmiş sermayenin B tipi döviz büroları için en az X TL olması gerekmektedir.

Not: Bu iş fikrinin hazırlanmış olduğu tarihteki şartları ile günümüz şartları farklılık gösterebilir.

Döviz Bürosu Açmanın Avantajları

Döviz bürosu açmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle, döviz işlemleri genellikle yüksek kar marjları ile çalışmaktadır. Özellikle turistik bölgelerde açılan döviz büroları, yılın her döneminde yoğun bir müşteri trafiğine sahip olabilir. Bunun yanı sıra, döviz büroları genellikle nakit akışını hızla sağlayabilen işletmelerdir. İşletme sahipleri, günlük döviz kurlarını takip ederek karlı alım satım işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca, döviz büroları firmalarla yaptıkları büyük işlemlerden de ciddi kazançlar elde edebilirler. Döviz bürosu açmak, yatırımcılar için hem karlı hem de sürekli gelir getiren bir iş fikri olabilir.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.