Madde Tedavi Merkezi Açmak İş Fikri

Madde Tedavi Merkezi Açmak İş Fikri

Madde Tedavi Merkezi Açmak

Madde Tedavi Merkezi Kurmak

Madde tedavi merkezi açma fikri, son zamanlarda girişimciler tarafından tercih edilen bir iş modeli haline gelmiştir. Bu durumun nedenlerinden biri, devletin özel kuruluşlara madde tedavi merkezi açabilmesi için izin vermesidir. Madde tedavisi, insanların kullandıkları maddeler sonucunda vücutlarında ve psikolojik durumlarında hasar bırakan maddeleri bırakma konusunda yardımcı olur. İnsanlar bağımlı hale geldikleri maddelerden kurtulmak için bu merkezlerde tedavi görmeyi tercih ederler.

Madde tedavi merkezleri sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler üzerine açılır. Bağımlılığın durumuna göre ayakta tedavi, yatılı tedavi ve rehabilitasyon tedavisi sağlamak mümkündür.

Sigara Tedavi Merkezi Açmak

Sigara, her yaştan kişinin kullandığı bağımlılık yapan bir maddedir. Sigara içenlerin kansere yakalanma ve pek çok sağlık problemi ile karşılaşma riski yüksektir. Bu nedenle sigara bırakma tedavi merkezi açmak isteyen girişimciler, öncelikle kişilerin bağımlı olduklarına ikna etmeleri gerekmektedir.

Sigara tedavi merkezi açan girişimcilerin bağımlılık için kesin sonuçlar sunabilmesi ve alanında uzman kişilerle çalışmaları önemlidir. Herhangi bir madde için açılacak tedavi merkezleri, insanların psikolojik olarak savaşması gereken bağımlılıklarla ilgilendiği için gerekli sertifika ve izinlere sahip olmak gereklidir. Sigara bırakma tedavi merkezlerinde uygulanan iki tür tedavi yöntemi vardır: more terapi ve biorezonans terapi.

More Terapi

More terapi, merkezinizde tedavi gören kişilerin vücudundan elde edilen frekanslar ile yapılan tedavi türüdür. Kişilerden elde edilen frekanslar ile tedavi işlemlerinde hangi yöntemlerin uygulanacağına karar verilir.

Biorezonans Terapi

Bu yönteme göre kişilerin vücudu akord edilir. Bu yöntemle tedavi gören kişilerin sağlıksız olan yönlerinden kurtulabilmeleri amaçlanır.

Sigara tedavi merkezi kurmanın maliyetleri terapi yöntemlerine göre değişim göstermektedir. More terapi uygulanacak olan bir tedavi merkezinin açılma maliyeti X TL ile X TL arasında değişmektedir. Biorezonans terapi yöntemi kullanarak açılacak bir tedavi merkezinin maliyeti yaklaşık olarak X TL değerindedir.

Alkol Tedavi Merkezi Açmak

Alkol, sigara gibi sağlığa kötü etkileri olan ve bağımlılık yaratan bir maddedir. Alkol kullanımı, sigara kullanımı kadar yaygın olmasa da oldukça kullanılan bir maddedir. İnsanlar alkol bağımlısı olduğunu kısa sürede fark edemezler. Çevresinde bulunan kişilerin alkol bağımlılarını fark etmeleri ve tedaviye ihtiyaç duyduklarına karar vermeleri daha kolay olacaktır. Alkol bağımlılığı zaman içinde oluşan bir bağımlılık türüdür. Bu nedenle alkol bırakma tedavi merkezi açmak isteyen girişimcilerin daha çok alkol sorunu yaşayan kişilerin çevresinde bulunan insanlarla konuşması gerekir.

Alkol bırakma tedavi merkezlerinde uygulanan üç tür tedavi yöntemi vardır: ayaktan tedavi, yatarak tedavi ve korunma tedavileri.

Yatarak Tedavi

Yatarak tedavi yöntemi, hastaların tedavi merkezlerinde kalmalarını içeren tedavi yöntemidir. Bağımlı kişiler sürekli gözlem altındadır. Bu durum, bağımlılıkla savaşılmasında oldukça faydalı olabilir. Doktorlar, tedavi yöntemini bağımlılık derecesine göre seçerler. Yatarak tedavi gören kişiler grup terapilerine, bireysel görüşmelere ve tedavi merkezi içinde olan diğer etkinliklere katılırlar.

Ayaktan Tedavi

Ayaktan tedavi yöntemi, bağımlı kişiler için en kolay tedavi yöntemidir. Bağımlı kişiler kimlikleri ile tedavi merkezine giderek merkezde kalmadan tedavi olabilirler. Yatarak tedavi alan kişilerin tekrar bağımlı hale gelmemesi için ayaktan tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Korunma Tedavileri

Korunma tedavileri, ayaktan tedavi ve yatarak tedavi gören kişilere uygulanan tedavi yöntemidir. Tekrar madde kullanmaya meyilli olan hastalar için uygulanır. Tedavisini tamamlamış hasta, tekrar madde kullanma isteği hissediyorsa korunma tedavileri uygulanmaya başlanır.

Uyuşturucu Tedavi Merkezi Açmak

Uyuşturucu, bağımlılık yapan maddelerin en kötüsü olarak bilinir. Kullanan ve bağımlı olduğunu bilen kişiler, uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi olmak isterler. Uyuşturucu kullanımı hem sağlığa hem de vücuda ciddi etkiler verir. Uyuşturucu tedavi merkezi açma iş fikri, bu nedenle girişimciler için oldukça dikkatli şekilde incelenmelidir. Uyuşturucu tedavi merkezinde uygulanan yöntemler, alkol tedavi merkezinde uygulanan yöntemlerle aynıdır.

Madde Tedavi Merkezinde Bulunması Gereken Çalışanlar

Bir bağımlılıkla mücadele etme merkezlerinin ciddi sorumlulukları vardır. Girişimciler için önemli bir iş fikri olsa da topluma karşı bir sorumlulukları vardır. Bu nedenle açılacak olan tedavi merkezinde bulunması gereken personeller önemli olan bir detaydır.

Doktor

Madde bırakma tedavi merkezlerinde alanında uzman olan bir doktorun bulunması mecburi bir durumdur. Kullanılacak yöntemlere hâkim olan doktorlar, kişilerin gelişmelerini izleme, karar verme ve yönetme aşamasında oldukça fazla yer alırlar. Doktorların tedavi merkezlerinde pek çok sorumlulukları vardır. Doktorların tedavi merkezlerinde bilimsel dayanağı olan sigara bağımlılığıyla savaşan yöntemleri kullanması, tedavi gören kişilerin gelişimlerini izlemesi ve kişilerle ilgili gerekli olan notların tutulması gerekmektedir.

Hemşire

Hemşireler, tedavi merkezinin kurucusunun kararına göre ya asgari düzeyde ya da çalışan doktor sayısı kadar bulunabilir. Hemşirelerin madde tedavisiyle ilgili eğitim veya sertifika almış olması gerekmektedir. Hemşirelerin tedavi merkezlerindeki görevleri hastaların tedavi uygulamalarını yapmak, doktorun talimatlarını yerine getirmek, rutin kontrollerin yapılması ve tedavilerin not altında tutulması gibi görevleri vardır.

Tıbbi Sekreter

Tıbbi sekreter, tedavi merkezine gelen kişilerin kayıt olmasına yardımcı olacaktır. Dosyalardan sorumlu olacaktır. Tıbbi sekreterlerin görevleri hastaların kayıtlarının yapılması, randevularının verilmesi, doktorlara hastaların dosyalarını teslim etmek ve dosyaların korunması şeklindedir.

Psikolog

Madde bırakma tedavi merkezlerinde insanların en çok ihtiyaç duydukları psikolojik olarak bağımlılıktan kurtulabilmektir. Bu nedenle tedavi merkezlerinde en önemli personellerden biri psikologlardır. Katılımcı belgesine sahip olan bir psikolog tedavi merkezlerinde yer alabilir. Psikologların tedavi merkezlerindeki görevleri kişilerin psikolojik sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak, hastaların doktorlarla iletişim kurmasında yardımcı olmak ve kişilerin davranışlarını izlemek gibi görevleri vardır.

Madde Tedavi Merkezinde Bulunması Gereken Temel Malzemeler

Bir tedavi merkezinin iyi şekilde hizmet verebilmesi için merkezde bulunması gereken malzemeler vardır.

Bu malzemeler şu şekildedir:

 • Muayene masası
 • Paravan
 • Sandalye
 • Büro masası
 • Malzeme dolabı
 • Giysi dolabı
 • Tansiyon aleti
 • Doktorların tıbbi aletleri
 • CO ölçüm cihazı

Madde Tedavi Merkezlerini Kimler Açabilir?

Madde tedavi merkezi açmak, pek çok nedenden dolayı sorumluluk isteyen bir iş modelidir. Bu nedenle her girişimci madde tedavi merkezi açamaz.

Yeni yayımlanan yasaya göre madde tedavi merkezi açabilecek kişi ve kuruluşlar şu şekildedir:

 • Kamu sağlık kuruluşları
 • Özel sağlık kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bakanlık tarafından yetki verilmiş vakıflar

Lütfen bu aşamada yetkili kurumlardan detaylı bilgi alarak araştırma yapınız.

Madde Tedavi Merkezlerinde Uygulanan Kurallar Nelerdir?

Kurulacak olan madde tedavi merkezlerinde belirli kurallara uyulması gerektiği resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kurallar şu şekildedir:

 • Tedavi merkezleri sağlık binalarının içine veya ayrı olarak hazırlanmış binalarda kurulacaktır.
 • Madde tedavisi uygulanacak bağımlılığa göre katlara veya bölümlere ayrılmalıdır.
 • Ayakta tedavi gören hastaların ve rehabilitasyon tedavisi gören hastaların randevuları farklı saatlerde olacaktır.
 • Ayakta hastalar, yatarak tedavi gören hastalar ve rehabilitasyon hastaları aynı etkinlikte yer almayacak şekilde etkinlik düzenlemeleri yapılacaktır.
 • Tedavi merkezlerinde çalışan personellerin güvenlikleri için güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur.

Tedavi Merkezi Açma Süreci Nasıldır?

Tedavi merkezlerinin açılabilmesi için gerekli bakanlıktan ön izin alınması gerekmektedir. Bakanlığın izin verdiği kişi, kurum veya kuruluşların ön izinden sonra ruhsat veya faaliyet izni belgesi alması gerekmektedir. Ruhsat veya faaliyet izni için gerekli müdürlüklere başvuru yapıldıktan sonra olumlu değerlendirilmesi halinde merkez ruhsatı veya izin belgesi düzenlenecektir.

Sık Sorulan Sorular

1. Madde tedavi merkezleri hangi bağımlılıklar için hizmet verir?

Madde tedavi merkezleri sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar için hizmet verir.

2. Madde tedavi merkezi açmanın maliyeti nedir?

Madde tedavi merkezi açmanın maliyeti, uygulanacak terapi yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, biorezonans terapi yöntemi kullanarak açılacak bir tedavi merkezinin maliyeti yaklaşık olarak X TL değerindedir.

3. Tedavi merkezlerinde hangi personeller bulunmalıdır?

Tedavi merkezlerinde doktor, hemşire, tıbbi sekreter ve psikolog gibi personeller bulunmalıdır.

4. Tedavi merkezlerinde hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

Tedavi merkezlerinde ayaktan tedavi, yatarak tedavi ve korunma tedavileri gibi yöntemler uygulanır.

5. Tedavi merkezi açmak için hangi izinler gereklidir?

Tedavi merkezi açmak için bakanlıktan ön izin alınması ve ruhsat veya faaliyet izni belgesi alınması gereklidir.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.