Kümelenme Destek Programı Danışmanlık Hizmeti

Kümelenme Destek Programın Genel Hedefleri

Kümelenme Destek Programı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğini artırmayı, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve verimliliği yükseltmeyi hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu program, küresel ihracattan daha fazla pay alınmasını sağlamak, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmak ve nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Kümelenme Destek Programın Amacı ve Hedefler

Programın ana amacı, kümelenme birlikteliklerinin oluşturulması ve etkin bir şekilde ilerletilmesi için gerekli iş birliği ortamını güçlendirmektir. Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki göstergeler ile ilerleme takip edilecektir:

 • Akredite Kurum Sayısı: Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal statüye sahip kurum ve kuruluş sayısının artırılması.
 • Üniversite Katılımı: Kümelenme birlikteliklerinde aktif rol alan üniversite sayısının artması.
 • İşletme Katılımı: Kümelenme birlikteliklerinde aktif rol alan işletme sayısının artması.
 • İşbirliği Seviyesi: Kümelenme birliktelikleri sayesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesinin ve kalitesinin artırılması.
 • Ortak Yapılar: Ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısının artırılması.
 • Yeni Ürünler: Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni veya yenileştirilmiş ürün sayısının artırılması.

Kümelenme Destek Programı Hedef Kitlesi

Programın hedef kitlesi, rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen ve ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinciyle gerçekleştiren kümelenme birliktelikleridir. Bu birliktelikler, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinden oluşur.

Kümelenme Birliktelikleri

Kümelenme birliktelikleri, en az bir sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite ve kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firmadan oluşmalıdır. Bu birliktelikler, aşağıdaki kurum ve kuruluşları da içerebilir:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Sanayi odaları ve ticaret odaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme ile ilgili dernekler, vakıflar ve kooperatifler

Kümelenme Destek Programın Destek Kategorileri

Kümelenme Destek Programı, dört ana faaliyet grubu altında destekler sunar:

1. Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme

 • Hukuki yapıların kurulması ve güçlendirilmesi
 • Küme koordinasyonu ve farkındalığının artırılması
 • Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
 • Uluslararası iş ağlarına erişim ve işbirliği

2. Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme

 • Nitelikli işgücü piyasasının geliştirilmesi
 • Hammadde ve ara malı kalitesinin güçlendirilmesi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Programları

3. Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar

 • Tedarikçi geliştirme programları
 • Ortak kullanım atölyeleri ve depolarının kurulması
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programları

4. Yenilik Faaliyetleri

 • AR-GE laboratuvarlarının kurulması
 • Ortak kullanıma yönelik numune hatları ve platformlarının kurulması
 • Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması

Kümelenme Destek Programın Destek Süresi ve Miktarı

Kümelenme teşebbüslerinin desteklenme süresi 5 yıl olup, bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez. Program kapsamında sağlanacak mali destek, 5 yıl için X milyon TL'dir. Her bir iş planı tamamlandığında, iş planı toplam bütçesinin %50'sine kadar destek sağlanabilir.

Kümelenme Destek Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Destek süresi ne kadardır?

 • Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi beş yıldır, ancak bu süre belirli şartlar altında iki yıla kadar uzatılabilir.

2. Program hangi alanlarda faaliyet gösterir?

 • Program, sanayi, ticaret, teknoloji ve araştırma gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kümelenme birlikteliklerini destekler.

3. Başvuru süreci nasıl işler?

 • Başvurular, kümelenme.sanayi.gov.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. Gerekli formlar başvuru rehberinde belirtilmiştir ve çevrimiçi sistem üzerinden doldurulmalıdır.

Kümelenme Destek Programı

Kümelenme Destek Programı, Türk sanayisinin geleceğine yatırım yaparak rekabet gücünü artırmayı, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve verimliliği yükseltmeyi amaçlamaktadır. Program, sanayi yapısını çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde dönüştürerek, yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışması ve belirlenen strateji doğrultusunda ilerlemesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru süreci için kumelenme.sanayi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Kümelenme Destek Programı konuda danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizden Teklif Alın

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, https://www.isplanim.com web sitesi ve Jit Danışmanlık tarafından işletilen dijital reklamlar aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve korunmasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Toplanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir. Bu bilgiler IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, yönlendiren sayfaları ve ziyaret tarihi/saat ayrıntılarını içerebilir. Bu ayrıntılar web sitesi kullanımını analiz etmek, eğilimleri anlamak ve site yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır.

Çerezler ve Takip Teknolojileri

Web sitemizde çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanılabilir. Bu teknolojiler sizi tanımamıza ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. Çerezleri her zaman devre dışı bırakma veya reddetme seçeneğiniz vardır; ancak bu durum sitemizin bazı işlevlerini etkileyebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca sorularınızı yönetmek, iletişim ve destek sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Yasal yükümlülüklere uymak veya sitemizi ve kullanıcılarımızı korumak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermek dışında kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü şahıslarla asla paylaşmayacağız, satmayacağız veya kiralamayacağız.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Ancak internet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliği garanti edilemez.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları kullanırken diğer sitelerin gizlilik politikalarının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Diğer web sitelerinin içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Bu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenebilir. Değişiklikleri sizi bilgilendirmek amacıyla web sitemizde duyurabiliriz.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.