Ticari Sözleşme Nasıl Hazırlanır? Sözleşme Danışmanlığı

Ticari Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Ticari sözleşme, iş dünyasında sıkça kullanılan ve iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuki belgedir. Bu sözleşme, işletmeler arasındaki anlaşmaları, taahhütleri ve yükümlülükleri resmi olarak kayıt altına almakla beraber oluşabilecek herhangi bir sözleşme dışı harekette tarafların kanunen dava açtıkları süreçte ihtiyaçları olan en önemli delildir. İş dünyasında güvence sağlayan ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen önemli bir araçtır. Bu sözleşmeler, iş dünyasındaki çeşitli faaliyetleri ve ticari ilişkileri düzende tutmak için kullanılır.

Ticari sözleşmelerin / anlaşmaların içeriği; sözleşme yapılan kişi ve kurumlara, işin niteliğine, işin büyüklüğü gibi vb. faktörlere göre değişiklik gösterse de temelinde bazı ana unsurlar çoğu zaman olmak zorundadır.

İşte ticari sözleşmelerin temel özellikleri:

 • Ticari Amaç: Ticari sözleşmeler, genellikle ticari faaliyetlerle ilgili olduğu için ekonomik bir amaca hizmet eder. Bu sözleşmeler, mal alım-satımı, hizmet sağlama, işbirliği anlaşmaları ve daha fazlasını içerebilir.
 • Taraflar Arası Anlaşma: Ticari sözleşmeler, taraflar arasındaki anlaşmayı ve karşılıklı taahhütleri içerir. Taraflar, belirli koşullar ve süreler üzerinde anlaşarak sözleşmeyi oluştururlar.
 • Hukuki Bağlayıcılık: Ticari sözleşmeler hukuki bağlayıcılığa sahiptir. Taraflar, sözleşmeye uyulmaması durumunda yasal yollara başvurabilirler.
 • Şartlar ve Koşullar: Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde belirtir. Genellikle ödeme koşulları, teslimat süreleri, ceza ve tazminat hükümleri gibi ayrıntıları içerir.
 • Değişiklikler ve Sonlandırma: Sözleşmelerde değişiklik yapma veya sonlandırma süreçleri de belirtilir. Tarafların sözleşmeyi nasıl sonlandırabileceği veya değişiklik taleplerini nasıl iletebileceği açıklanır.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Ticari sözleşmelerde genellikle uyuşmazlık çözümüne yönelik hükümler bulunur. Tarafların anlaşmazlık durumunda arabuluculuk, tahkim veya yargı yoluna gitme prosedürleri belirlenir.

Ticari sözleşmeler, iş dünyasındaki ilişkileri düzenlemenin yanı sıra taraflar arasındaki güveni artırmak için önemlidir. Sözleşme türü ve içeriği, işin türüne, tarafların ihtiyaçlarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, profesyonel hukuki danışmanlık almak ve sözleşmeyi dikkatlice gözden geçirmek önemlidir.

Ticari Sözleşme Türleri Nelerdir?

Ticari sözleşme türleri, iş dünyasında kullanılan çeşitli sözleşme çeşitlerini tanımlar ve ticari ilişkileri düzenler. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde birçok firma tanıdığı veya tanımadığı firmalarla veya yüklenicilerle iş yapacağı zaman ticari anlaşmanın hemen ardından sözleşme yaparak her 2 tarafında haklarını olası bir olumsuzluk durumunda hukuki boyutta koruma altına almaya çalışırlar.

Ticaret hayatında yaygın olarak kullanılan 10 farklı ticari sözleşme çeşidini sizin için hazırladık:

 1. Satış Sözleşmesi: Bu sözleşme, bir tarafın mal veya hizmeti diğer tarafa satmayı taahhüt ettiği anlaşmadır. Genellikle ödeme koşulları, teslimat süreleri ve garanti hükümleri içerir.
 2. Kira Sözleşmesi: Kiralama sözleşmesi, bir malın veya mülkün belli bir süre için kiralanmasını düzenler. Kiracı, belirli bir süre boyunca kiralanan mülkü kullanma hakkına sahiptir.
 3. Distribütörlük Sözleşmesi: Bu tür bir sözleşme, bir üretici veya tedarikçi ile bir dağıtıcı arasındaki ilişkiyi düzenler. Dağıtıcı, belirli bir bölgede ürünleri satma hakkına sahiptir.
 4. Bayilik Sözleşmesi: Bir bayilik sözleşmesi, bir franchise veren firma ile bir bayi arasındaki anlaşmayı tanımlar. Bayi, belirli bir marka veya işletme konseptini kullanma hakkını elde eder.
 5. İş Ortaklığı Sözleşmesi: İş ortaklığı sözleşmesi, iki veya daha fazla işletme arasındaki işbirliğini düzenler. Ortaklar, belirli bir iş veya proje için işbirliği yaparlar.
 6. Taşıma Sözleşmesi: Taşıma sözleşmesi, malın bir yerden başka bir yere taşınmasını düzenler. Nakliye koşulları, teslimat süreleri ve taşıma ücretleri bu sözleşme altında belirlenir.
 7. Hizmet Sözleşmesi: Hizmet sözleşmesi, bir tarafın belirli bir hizmeti diğer tarafa sunmayı taahhüt ettiği anlaşmadır. Hizmetlerin kapsamı, süresi ve ücreti bu sözleşmeyle belirlenir.
 8. Lisans Sözleşmesi: Lisans sözleşmesi, bir tarafın diğer tarafa belirli bir teknoloji, marka veya patent gibi fikri mülkiyet haklarını kullanma izni verdiği anlaşmadır.
 9. Sponsorluk Sözleşmesi: Sponsorluk sözleşmesi, bir şirketin bir etkinliği veya organizasyonu desteklemeyi taahhüt ettiği anlaşmadır. Karşılığında tanıtım ve reklam hakları elde edebilir.
 10. Danışmanlık Sözleşmesi: Danışmanlık sözleşmesi, bir danışmanın belirli bir uzmanlık alanında hizmet sunmayı kabul ettiği anlaşmadır. Hizmet kapsamı, ücretler ve süreç bu sözleşme ile düzenlenir.

Bu ticari sözleşme türleri, iş dünyasında farklı ticari ilişkileri düzenlemek için kullanılır ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirir. Sözleşme türü, sözleşme yapılacak işin türüne ve tarafların ihtiyaçlarına göre değişebilir.

 

Ticari Sözleşme Hazırlama Aşamaları

Ticari sözleşmeler, taraflar arasındaki ilişkilerin sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlar. Bu nedenle hazırlık aşamasında dikkatli olmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak, olası anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ticari sözleşmeler, iş dünyasında yazılı anlaşmaları belirler ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenler. Bu sözleşmelerin hazırlanması, dikkat ve özen gerektiren önemli bir süreçtir.

Ticari sözleşme hazırlama aşamaları:

Tarafların Belirlenmesi: İlk adım, sözleşmeye katılacak tarafları tanımlamaktır. Tarafların tam ticari unvanları, iletişim bilgileri ve yetkilileri belirtilmelidir.

Sözleşme Konusunun Tanımlanması: Sözleşme konusu, hangi malın veya hizmetin sağlanacağını açıkça tanımlamalıdır. Ürün veya hizmetin özellikleri, miktarı, kalite standartları vb. detaylar bu aşamada belirtilmelidir.

Süre ve Teslimat Koşulları: Sözleşmenin ne kadar süreyle geçerli olacağı ve mal veya hizmetin nasıl teslim edileceği gibi süreç detayları belirtilmelidir.

Ücret ve Ödeme Koşulları: Taraflar arasında anlaşılan ücret ve ödeme şartları net bir şekilde sözleşmede yazılmalıdır. Ödeme tarihleri, şekli ve koşulları açık olmalıdır.

İşin Yürütülmesi ve Sorumluluklar: Tarafların sözleşme sürecindeki sorumlulukları ve işin nasıl yürütüleceği belirtilmelidir. Hangi tarafın hangi görevleri üstleneceği açıkça ifade edilmelidir.

Garanti ve İade Politikaları: Ürünlerle ilgili garanti koşulları ve müşteri iade politikaları, tüketici haklarına uygun şekilde belirtilmelidir.

Sözleşmenin Feshi: Sözleşmenin nasıl sonlandırılabileceği ve fesih şartları, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini açıklar şekilde yazılmalıdır. 

Yasal Düzenlemelere Uygunluk: Sözleşme, geçerli yasal düzenlemelere ve yerel yasalara uygun olmalıdır. Özellikle özel sektör ve tüketici haklarına dair mevzuatı göz önünde bulundurmalıdır.

Hukuki Danışmanlık: Ticari sözleşme hazırlama sürecinde bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Hukuki uzmanlık, sözleşmenin sağlam bir temelde oluşturulmasına yardımcı olabilir.

İmza ve Onay: Sözleşme taraflar arasında anlaşıldığında, tüm tarafların sözleşmeyi gözden geçirmesi ve onaylaması gerekmektedir. Tarafların temsilcileri veya yetkilileri tarafından imzalanır.

Yukarıda belirtilen bazı maddeler standart bir ticari sözleşmede olması gereken maddelerdir. Fakat siz eğer kendi ticari sözleşmenizi hazırlayacaksanız eğer, kendi belirleyeceğiniz maddeleri de ekleyebilirsiniz.

UYARI: Ticari sözleşme hazırlama aşamanızda konusunda uzman bir kişiden veya avukattan destek almanız oldukça önemlidir.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.