Türkiye’de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye'de Oturma İzni Almanın Şartları ve Avantajları

Oturma izni, Türkiye'de vize veya vize muafiyeti süresinden ya da doksan (90) günden fazla kalacak olan her yabancı uyruklu kişinin bulunduğu yerdeki İl Göç İdaresi'nden alması gereken hukuki bir belgedir. Yabancı uyruklular, vize sürelerini aşan sürelerde Türkiye'de kalabilmek için oturma izni almak zorundadır. Oturma izni, kamu düzenini korumak, olumsuz durumların önüne geçmek ve ülkede ikamet eden yabancıları tespit etmek açısından büyük önem taşır. Türkiye'de kalma süresine göre oturma izni türleri kısa dönem, uzun dönem, aile, öğrenci ve insani ikamet izni şeklindedir. Yabancı uyruklu kişi için uygun olan tür belirlendikten sonra oturma izni başvurusu yapılabilir.

İstanbul’da Çalışma ve Oturma İzni: Oturma İzni Nasıl Alınır?

1. Türkiye'de Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni için ön başvuruyu online olarak yapabilirsiniz. Yabancı uyruklu kişiler, İl Göç İdaresi'nin internet sitesindeki E-ikamet sistemi üzerinden oturma izni başvurusu yapabilirler. Başvurmak isteyen kişinin "İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum" seçeneğini kullanması gerekmektedir. Daha sonra, "Ön Kayıt Formu"nun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması büyük önem taşır. Form doldurulduktan sonra ikamet etmek istenen yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır. Randevu gün ve saatinde, doldurulan Ön Kayıt Formunun çıktısı alınarak ve imzalanarak, gerekli evraklar ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde hazır bulunulmalıdır.

2. Türkiye'de Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

E-ikamet sistemi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, randevu günü ve saatinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidilerek gerekli bilgi ve belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler, oturma izni türüne göre farklılık göstermektedir.

2.1. Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (ICAO standartlarında)
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni süresince yeterli maddi imkânı ispatlayan belgeler

2.2. Türkiye'de Uzun Dönem Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (ICAO standartlarında)
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni süresince yeterli maddi imkânı ispatlayan belgeler
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım almadığına dair mühürlü ve imzalı belge
 • Adres kayıt sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge

2.3. Türkiye'de Öğrenci Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (ICAO standartlarında)
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • Aktif öğrenci belgesi
 • İkamet izni süresince yeterli maddi imkânı ispatlayan belgeler

2.4. Aile Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (ICAO standartlarında)
 • Tüm aile bireylerini kapsayan/geçerli sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni süresince yeterli maddi imkânı ispatlayan belgeler
 • Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyicinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Adres kayıt sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge

3. Türkiye'de Oturma İzni Ücretleri

Oturma izni masrafları her yıl değişebilir. 2023 yılı için güncel rakamlar şu şekildedir:

 • Oturma İzni Kart Ücreti: 356 TL
 • Oturma İzni Harç Ücreti: 1.040 TL
 • Tek Giriş Vize Harcı: 2.304,20 TL
 • Sağlık Sigortası Ücretleri: 1.000 TL – 4.000 TL (Yabancı uyruklu kişinin yaşına göre değişkenlik göstermektedir) (65 yaş altı için zorunludur)
 • Noter ve Tercüme Ücreti: 1.800 TL
 • Apostil Tasdik Harçları: 89,23 TL / Sayfa başı (Gerek olmayabilir)
 • Avukat aracılığı ile işlemler yürütülüyorsa + Avukatlık Ücreti

4. Türkiye'de Oturma İzni Uzatma

Oturma izni süreleri uzatılabilir ve mevcut iznin süresinin dolmasına 60 gün kala başvurulmalıdır. Uzatma başvuruları E-ikamet sitesi üzerinden yapılabilir. Online başvuru formu doldurulduktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır. Randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle hazır bulunulmalıdır. Başvurular, yetkili makamlarca incelenip 90 gün içinde sonuçlanır ve E-ikamet veya E-devlet üzerinden kontrol edilebilir.

5. Türkiye'de Oturma İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Uzatma Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (ICAO standartlarında)
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni süresince yeterli maddi imkânı ispatlayan belgeler
 • İkamet izni türüne göre ek bilgi ve belgeler

6. Türkiye'de Oturma İzni Reddi, İptali veya Uzatılmaması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 30. maddesi ve devamında, oturma izni taleplerinin reddi, iptali ve uzatılmaması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Kanunda, aşağıdaki hallerde ikamet izni taleplerinin reddedileceği, verilmişse iptal edileceği ve süresi bitenlerde uzatılmayacağı belirtilmiştir:

 • İkamet izni şartlarının bir veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
 • İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye'ye giriş yasağı kararı bulunması

7. Türkiye'de Oturma İzni Başvurusu Reddi Kararına İtiraz

Yukarıda belirtildiği gibi, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvuruları incelenip idare tarafından karara bağlanır. Bazı durumlarda, idare çeşitli gerekçelerle bu başvuruları reddedebilir. Red gerekçesi, mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilememesi, eksik veya yanlış belgelerle başvuru yapılması gibi sebepler olabilir. İkamet izni başvurusu reddedilen yabancılar, bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, red kararının iptali için dava açabilirler. Bu davalar, kararın verildiği yerdeki idare mahkemesinde açılmalıdır. Dava açma süresi, red kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gündür. İkamet izni başvurularına ilişkin idare tarafından verilen kabul veya red kararları, esasen birer idari işlemdir. Bu nedenle, idari işlemlerin hukuka uygun olabilmesi için gerekli tüm unsurları taşıması zorunludur. Mahkeme, amaç, konu, sebep, yetki ve şekil unsurlarından bir veya daha fazlasının sakat olduğunu tespit ederse, idari işlemi iptal edebilir.

8. Türkiye'de Oturma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de İdare Mahkemelerinde Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Türk hukuku, tarafların mahkemelerde kendilerini bizzat temsil etmelerine izin verir, ancak bazı istisnalar dışında. İdare mahkemelerinde avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, idare hukuku mevzuatının karmaşık yapısı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki sürelerin kesin ve kısa oluşu nedeniyle, herhangi bir hata yapılmaması için "İdare Hukuku" konusunda uzman avukatlardan hukuki destek almak önemlidir.

Türkiye'de Oturma İzni Nedir?

Türkiye'de 90 günden fazla kalacak olan yabancılar için yetkili makamlarca verilen izin belgesidir.

Türkiye'de Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Oturma izni başvuruları E-ikamet sistemi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvurunun ardından, ikamet izni almak istenen bölgedeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır. Belirlenen randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurulduğunda oturma izni alınabilir.

Türkiye'de İkamet İzni Geçiş Başvurusu Nedir?

Türkiye'de hali hazırda bir ikamet izni türüyle kalan ancak ikamet izni türünde değişiklik olan yabancı uyrukluların başvurduğu bir süreçtir. Örneğin, öğrenci ikamet izni olan bir kişinin mezun olduktan sonra kısa dönem ikamet iznine geçiş yapması bu duruma örnek gösterilebilir.

Türkiye'de Oturma İzni Başvurusu Reddedilen Kişiler Ne Yapmalıdır?

Yabancı uyruklu kişi, red kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır.

Türkiye'de Oturma İzni Açısından Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Önemi Nedir?

Oturma izni başvuru süreci, belirli aralıklarla değişiklik gösteren bilgi ve belgeler gerektirir. Başvurunun dikkat ve özen gerektiren bir süreç olması nedeniyle, işlemlerin bir avukat tarafından takip edilmesi yabancı uyruklu başvurucunun lehine olacaktır.

Türkiye'de Oturma İzni Başvurum Reddedildi, Ne Yapabilirim?

Başvurunuz reddedildiyse, bundan sonra ne olacağını merak ediyorsanız işte adımlar:

Öncelikle, red kararı resmi olarak başvurucuya bildirilmelidir. Bu bildirimde, red kararına karşı 60 gün içinde iptal davası açabileceğiniz hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, başvurucunun 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği ihtar edilir. Bu ihtar, hukuki olarak "terke davet" olarak bilinir. Bu uyarıya rağmen kişi ülkede kalmaya devam ederse, idari işlemler başlatılabilir, bunlar arasında sınır dışı edilme ve yeniden giriş yasağı yer alabilir.

Bu karar, kamu gücü kullanılarak tek taraflı bir idari işlem olduğundan, başvurucu red kararına karşı iptal davası açmak için 60 gün süreye sahiptir. Ancak, iptal davası açmak, ülkeyi terk etme zorunluluğunu durdurmaz. Başvurucu dava açsa bile, 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır. Bu gereklilik yerine getirilmezse, idari uyarı yerini sınır dışı edilme ve para cezası gibi idari işlemlere bırakır.

Oturma izni başvurunuz reddedildiyse, farklı bir nedenle 6 ay içinde yeniden başvuru yapabilirsiniz. Ancak yeni başvuru aynı nedenle ise, bu başvuru sadece 6 ay sonra yapılabilir.

10 günlük terk süresine ve 60 günlük dava açma süresine uyulmasının önemi nedeniyle, bu aşamada uzman bir avukattan yardım almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Türkiye’de Oturma İzni Alıyoruz!

Türkiye’de oturma izni almak için profesyonel destek mi arıyorsunuz? Uzman hukuk ekibimiz size yardımcı olmaya hazır. Türk oturma izni başvuru süreci, yasal gereklilikler ve çeşitli bürokratik adımların dikkatle takip edilmesini gerektirir. Karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğu aşmanıza ve sorunsuz bir başvuru süreci geçirmenize yardımcı olmak için buradayız.

Türkiye'de Oturma İzni konusunda Uzmanlık Alanlarımız

1. Kısa Dönem Oturma İzni Türkiye'de kısa süreli kalmayı planlıyorsanız, kısa dönem oturma izni için gerekli belgeler ve başvuru süreci konusunda size rehberlik ediyoruz. Başvurunuzun eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz.

2. Uzun Dönem Oturma İzni Türkiye'de uzun süreli kalmayı planlıyorsanız, uzman ekibimiz uzun dönem oturma izni başvurunuzda size yardımcı olacaktır. Gerekli tüm belgelerin hazırlanmasında ve başvurunuzun başarılı olmasında destek sağlıyoruz.

3. Öğrenci Oturma İzni Türkiye'de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Eğitim süreniz boyunca oturma izninizin geçerliliğini sağlıyoruz.

4. Aile Oturma İzni Aile üyeleri ile birlikte Türkiye'de yaşamak isteyenler için aile oturma izni başvurularında kapsamlı destek veriyoruz. Tüm aile üyelerinin yasal olarak Türkiye'de ikamet edebilmesi için gerekli adımları birlikte atıyoruz.

5. Oturma İzni Uzatma Mevcut oturma izninizi uzatmanız mı gerekiyor? Uzatma başvurularınız için gerekli tüm işlemleri sizin adınıza yürütüyor ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlıyoruz.

Türkiye'de Oturma İzni konusunda Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Uzman Ekip: Yabancılar hukuku alanında deneyimli avukatlarımız hizmetinizde.

Hızlı ve Etkili Çözümler: Başvurularınızın hızlı ve etkin bir şekilde işleme alınmasını sağlıyoruz. 

Tam Destek: Başvurunuzun her aşamasında size tam destek sunuyoruz.

Türkiye’de oturma izni başvuru süreciniz boyunca size yardımcı olmak ve en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.