Türkiye’de Yabancı Öğrenci İkamet İzni Alma Hizmetleri

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Kimler Alabilir?

Öğrenci ikamet izni, bir yabancının Türkiye'de eğitim süresi boyunca kalmasına izin veren bir ikamet izni türüdür. Türkiye'de öğrenci olarak ikamet etmek isteyen yabancılar, yasada belirtilen koşulları yerine getirdikleri takdirde öğrenci ikamet izni alabilirler. Öğrenci ikamet iznine ilişkin koşullar ve ilkeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Yasaya göre, Türkiye'de eğitim görmek isteyen ilk ve ortaöğretim öğrencileri, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu amaçla kalma niyetlerini kanıtlayan bilgi ve belgeleri sunarak öğrenci ikamet izni alabilirler. Öğrenci ikamet izniyle Türkiye'de ikamet eden yabancıların, çalışma izni aldıkları takdirde çalışma hakları da bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenci ikamet izinlerinin sona ermesinden sonraki 15 gün içinde ilgili valiliğe başvurarak, yeni ikamet amacına uygun bir ikamet izni alabilirler.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Kimler Alabilir?

Aile ikamet izni bulunan kişiler, on sekiz yaşına gelene kadar öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Dolayısıyla, ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim alacak ancak aile ikamet izni bulunmayan yabancılara öğrenci ikamet izni verilebilir. Öğrenci ikamet izni, ayrıca Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında eğitim görecek yabancı öğrencilere de verilebilir. Tıpta Uzmanlık (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık (DUS) programlarına devam edenler ve üniversite tarafından Türkçe dil kurslarına yönlendirilenler de öğrenci ikamet izni alabilirler. Ayrıca, Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler için de öğrenci ikamet izni verilebilir.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet iznine ilişkin şartlar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 39. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

 • Yabancı öğrenci, Türkiye'deki ikamet amacına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri sunmalıdır.
 • Başvuru sahibi, Türkiye'deki adres bilgilerini İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirmelidir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 7. maddesinde listelenen Türkiye'ye girişi yasaklı olan yabancılar, öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunamazlar. İkamet izni başvurusu hakkında detaylı bilgi almak için "İkamet İzni Nasıl Alınır" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni ve Diğer İkamet İzinleri Arasında Geçişler

Herhangi bir türde ikamet iznine sahip bir yabancı, ilk ikamet izninin sebebi sona erdikten sonra farklı veya aynı türde bir ikamet izni için başvuruda bulunabilir. Örneğin, aile ikamet izni ile ülkede kalan bir yabancı daha sonra öğrenci ikamet iznine geçiş yapabilir. Benzer şekilde, öğrenci ikamet izni bulunan bir yabancı, şartları yerine getirdiği takdirde aile ikamet izni alabilir. Bu kişi, öğrenci ikamet izni şartlarını yerine getirdiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır. Hem aile ikamet izni hem de öğrenci ikamet izni bulunan bir yabancının aile ikamet izni devam ederken, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan da yararlanabilir. Benzer şekilde, çalışma izni olan bir yabancı da şartları yerine getirdiği takdirde öğrenci ikamet izni alabilir. Çalışma izni devam ederken öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır. Son olarak, insani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet izni bulunan yabancılar, şartları yerine getirdikleri takdirde öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanabilirler.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Süresi ve Uzatılması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38. maddesine göre, öğrenci ikamet izni süresi, yabancı uyruklunun eğitim süresine göre değişiklik göstermektedir. İlk ve ortaöğretim öğrencileri için ikamet izni, eğitim döneminin başlangıcından bir sonraki akademik yılın başına kadar geçerli olmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilir. Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programında eğitim gören yabancılar için ikamet izni, eğitim süresinin tamamını kapsar. Öğrenci normal eğitim süresi içinde mezun olamazsa, ikamet izni en fazla bir yıl süreyle uzatılabilir ve eğitim süresini aşamaz. Mezuniyet tarihi itibarıyla mezun olan öğrencinin ikamet izni sona erer. Öğrenci, yeni ikamet amacına uygun yeni bir ikamet izni için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne on gün içinde başvurmalıdır.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet izni başvurusu yaparken çeşitli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Her öğrencinin durumu özelinde farklı belgeler gerekebilir, ancak genel olarak tüm öğrenci türleri için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport veya seyahat belgesinin aslı ve fotokopisi
 3. 4 biyometrik (ICAO standartlarında) fotoğraf
 4. Gerekli ücretlerin ödendiğini gösteren makbuzlar
 5. Sağlık sigortası
 6. Sabıka kaydı belgesi
 7. Aktif öğrenci durumunu gösteren belge
 8. İkamet süresince yeterli maddi imkânların olduğunu kanıtlayan belgeler
 9. İkamet izni süresince kalınacak yeri gösteren belge
 10. Gerekirse ek belgeler

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni İle Çalışmak Mümkün Müdür?

Türkiye'de tam zamanlı eğitime kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni aldıkları takdirde çalışma hakkına sahiptir. Çalışma izni olan öğrencilerin, çalışma izni süresince öğrenci ikamet izni almaları gerekmez. Ancak çalışma izni sona erdiğinde veya uzatılmadığında öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Önlisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı, birinci yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

Türkiye’de Uluslararası Koruma Statüsü ve Öğrenci İkamet İzni

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 35. maddesi, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilerin öğrenci ikamet izni almalarını gerektirmektedir. Ancak, bu düzenleme uluslararası koruma başvuru sahipleri veya statü sahipleri için geçerli değildir. Uluslararası koruma başvuru sahipleri veya statü sahipleri, durumlarını kanıtlayan belgeleri göstererek öğrenci ikamet izni almadan eğitim görebilirler.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Reddedilmesi, İptali veya Uzatılmaması

Öğrenci ikamet izni koşulları karşılanmadığı veya ortadan kalktığı takdirde öğrenci ikamet izni verilmez. Örneğin, bir yabancı Türkiye'deki bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi değilse veya öğrenci statüsü sona ermişse, ikamet izni iptal edilebilir. Öğrencinin Türkiye'de eğitimine devam edemeyeceği ortaya çıkarsa, ikamet izni iptal edilebilir veya uzatılmayabilir. Ayrıca, yabancı öğrencinin ikamet iznini verildiği amaç dışında kullandığı veya yabancı uyruklu kişi hakkında geçerli bir sınır dışı edilme kararı veya giriş yasağı olduğu tespit edilirse, ikamet izni verilmez.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Başvurusunun Reddi Halinde İtiraz

Yukarıda açıklandığı gibi, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan yabancı kişiler tarafından yapılan aile ikamet izni başvuruları, idare tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bazı durumlarda, idare bu başvuruları çeşitli nedenlerle reddedebilir. Red nedenleri arasında mevzuatta belirtilen şartların karşılanmaması, eksik veya yanlış belgelerin sunulması veya idarenin takdir yetkisi yer alabilir. Öğrenci ikamet izni başvurusu reddedilen yabancılar, red kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorlarsa, kararın iptali için dava açabilirler. Bu davalar, karar veren idarenin bulunduğu idare mahkemesinde açılmalıdır. Dava açma süresi, red kararının başvuru sahibine bildirildiği tarihten itibaren 60 gündür. Öğrenci ikamet izni başvurusunun reddi veya kabulü kararları esasen idari işlemlerdir. Dolayısıyla, bu idari işlemlerin hukuka uygun olmaları için tüm gerekli unsurlara sahip olmaları gerekmektedir. "İdari İşlemlerin İptali" başlıklı makalemizde açıklandığı gibi, amaç, konu, sebep, yetki veya şekil gibi unsurlarında kusurlu bulunan idari işlemler, mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 1. İdare Mahkemelerinde Avukat Tutmak Zorunlu Mudur? Türk hukuku, tarafların mahkemede kendilerini savunmalarına ve temsil etmelerine izin verir, bazı istisnalar dışında avukat tutmak zorunlu değildir. Bu durum idare mahkemelerini de kapsar. Ancak, idare hukukunun karmaşık yapısı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki sıkı ve kısa süreli işlemler nedeniyle, süreci avukat olmayan kişilerin yürütmesi durumunda geri dönüşü olmayan hata ve eksiklikler yaşanabilir. Ayrıntılı idari yargı sürecinde hak kayıplarının önlenmesi için "İdare Hukuku" alanında uzmanlaşmış avukatlardan hukuki destek alınması tavsiye edilir.

 2. Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Nedir? Öğrenci ikamet izni, eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların almaları gereken bir ikamet iznidir.

 3. Öğrenci İkamet İzni Sahibi Öğrencinin Ailesi Bu İzinle Faydalanabilir Mi? Öğrenci ikamet iznine başvuran öğrenci dışında kimse bu izinden faydalanamaz.

 4. Türkiye’de Öğrenci İkamet İzniyle Çalışmak Mümkün Müdür? Öğrenci ikamet iznine sahip yabancı öğrencilerin Türkiye'de çalışabilmesi için çalışma izni de başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

 5. Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Süresi Ne Kadardır? Öğrenci ikamet izni süresi, yabancı uyruklunun eğitim süresine göre belirlenir, maksimum bir yıl ile sınırlıdır. Öğrenciler bu süre sonunda uzatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

 6. Yabancı Öğrenci Türkiye’de Eğitimini Bırakırsa İkamet İzni İptal Edilir Mi? Öğrenci ikamet izni, öğrenci eğitimini bırakırsa, gönüllü olarak kaydını askıya alırsa veya mezun olursa iptal edilir. Yabancı uyruklu kişi bu durumda farklı bir türde ikamet iznine başvurmalı veya 15 gün içinde Türkiye'den ayrılmalıdır.

 7. Öğrenci İkamet İzni Süresi Dolarsa Ne Olur? Öğrenci ikamet izni süresi dolarsa, öğrencinin kaydının iptali gibi önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, iznin süresinin dikkatlice izlenmesi ve süresi dolmadan uzatma başvurusu yapılması önemlidir.

Bizden Teklif Alın

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, https://www.isplanim.com web sitesi ve Jit Danışmanlık tarafından işletilen dijital reklamlar aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve korunmasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Toplanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir. Bu bilgiler IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, yönlendiren sayfaları ve ziyaret tarihi/saat ayrıntılarını içerebilir. Bu ayrıntılar web sitesi kullanımını analiz etmek, eğilimleri anlamak ve site yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır.

Çerezler ve Takip Teknolojileri

Web sitemizde çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanılabilir. Bu teknolojiler sizi tanımamıza ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. Çerezleri her zaman devre dışı bırakma veya reddetme seçeneğiniz vardır; ancak bu durum sitemizin bazı işlevlerini etkileyebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca sorularınızı yönetmek, iletişim ve destek sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Yasal yükümlülüklere uymak veya sitemizi ve kullanıcılarımızı korumak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermek dışında kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü şahıslarla asla paylaşmayacağız, satmayacağız veya kiralamayacağız.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Ancak internet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliği garanti edilemez.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları kullanırken diğer sitelerin gizlilik politikalarının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Diğer web sitelerinin içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Bu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenebilir. Değişiklikleri sizi bilgilendirmek amacıyla web sitemizde duyurabiliriz.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.