Türkiye’deki Yabancılara Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

Türkiye’de Hukuki Güvenceniz

Türkiye’deki yabancı yatırımcılar ve uluslararası şirketler için hukuki süreçler karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Ancak, JIT Danışmanlık olarak bu süreçlerde yanınızdayız. İşinizin sorunsuz ilerlemesi ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlamanız için kapsamlı hukuki hizmetler sunuyoruz. Uzman ekibimiz, uluslararası hukuk ve Türkiye’nin yerel mevzuatı konusundaki derin bilgi birikimiyle her adımda size rehberlik etmektedir. Türkiye'de başarıya ulaşmak ve hukuki engelleri aşmak için JIT Danışmanlık’ın güvencesine ihtiyacınız var. Bizimle çalışarak hukuki süreçlerinizi güvence altına alın ve işinizde fark yaratın.

Türkiye'de İşletmeler İçin Hukuki Hizmetler

Küreselleşen dünyada Türkiye, yabancı yatırımcılar ve uluslararası şirketler için cazip bir iş merkezi haline geldi. Bu süreçte yabancı kişi ve işletmelerin Türkiye'deki iş ortamına uyum sağlaması ve yasal düzenlemelere uyması büyük önem taşıyor. JIT Danışmanlık olarak, yabancı yatırımcıların ve uluslararası şirketlerin Türkiye'deki ticari faaliyetlerini sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak için kapsamlı hukuki hizmetler sunuyoruz. Amacımız müvekkillerimizin Türkiye'deki hukuki süreçleri en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olmak ve karşılaşabilecekleri hukuki engelleri aşmalarına yardımcı olmaktır. Uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, uluslararası hukuk ve yerel mevzuata ilişkin bilgi birikimiyle müvekkillerimize her adımda rehberlik etmektedir. Hizmetlerimiz arasında şirket kuruluşu ve yapılanması, ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş hukuku danışmanlığı, vergi hukuku hizmetleri, rekabet hukuku danışmanlığı, dava takibi ve uyuşmazlık çözümü yer almaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcılara Türkiye'de oturma izinleri ve vatandaşlık başvuruları konusunda hukuki danışmanlık vermekteyiz. Türkiye'deki ticari faaliyetlerinizi güvenli ve yasalara uygun şekilde yürütebilmenizi sağlamak için her zaman buradayız. Sizin ve işletmenizin Türkiye'de başarılı olması için gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye' de Şirket Kuruluşu ve Yapılanması

 1. Şirket Kuruluş İşlemlerinin Yürütülmesi:

  • İşletmelerin resmi kuruluşu sırasında gerekli evrakların hazırlanması ve ilgili devlet kurumlarına başvuruların yapılması.
  • Şirketin tüzel kişilik kazanması için gerekli prosedürlerin tamamlanması.
 2. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Tescili:

  • Şirketin faaliyet alanlarını, ortaklık yapısını ve yönetim kurallarını belirleyen esas sözleşmenin hazırlanması.
  • Ana sözleşmenin noter onaylı tescili ve ticaret siciline tescili.

Türkiye' de Ticari Sözleşmeler

 1. Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, İncelenmesi ve Müzakere Edilmesi:

  • İşletmelerin ticari ilişkilerini düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin hukuki açıdan incelenmesi.
  • Taraflar arasında adil ve dengeli bir sözleşmenin sağlanması için müzakerelerin yürütülmesi.
 2. Sözleşme İhlalleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü:

  • Ticari sözleşmelerin ihlalinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Gerektiğinde dava açmak veya alternatif çözüm yöntemlerine (arabuluculuk, tahkim) başvurmak.

Türkiye' de Fikri Mülkiyet Hukuku

 1. Marka, Patent ve Telif Hakkı Başvurularının Yapılması ve Korunması:

  • İşletmelere ait ticari marka, patent ve telif haklarının korunması için gerekli başvuruların yapılması.
  • Fikri mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına karşı yasal tedbirleri almak.
 2. Fikri Mülkiyet Haklarının İhlallerine İlişkin Hukuki Danışmanlık ve Davalar:

  • Fikri mülkiyet haklarının ihlali durumlarında hukuki danışmanlık verilmesi ve dava süreçlerinin yönetilmesi.

Türkiye' de İş Hukuku

 1. İşveren-Çalışan İlişkilerinin Düzenlenmesi ve İş Sözleşmelerinin Hazırlanması:

  • İşveren ve çalışanlar arasındaki iş ilişkilerini düzenlemek ve iş sözleşmelerini hazırlamak.
  • İşe alma, işten çıkarma ve çalışan haklarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.
 2. İşten Çıkarma, Tazminat ve İş Davalarında Hukuki Danışmanlık:

  • İşten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışanların haklarının korunması.
  • İşten çıkarmalardan kaynaklanan tazminat ve iş davalarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.

Türkiye' de Vergi Kanunu

 1. Vergi Planlama ve Uyum Danışmanlığı:

  • İşletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirken optimum vergi planlamasının yapılması.
  • Vergi mevzuatına uyum konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
 2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Davalarının Yönetimi:

  • Vergiyle ilgili uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki danışmanlık verilmesi ve dava süreçlerinin yönetilmesi.

Türkiye' de Rekabet Hukuku

 1. Rekabet Kurallarına Uyum Danışmanlığı:

  • Ticari faaliyetlerin rekabet kurallarına uygun olmasını sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Rekabet ihlallerini önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 2. Rekabet İhlallerinde Hukuki Savunma ve Danışmanlık:

  • Rekabet kuralı ihlalleri durumunda işletmelere hukuki savunma ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Türkiye' de Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

 1. Ticari Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışında Çözümü (Arabuluculuk, Tahkim):

  • Ticari uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi için arabuluculuk ve tahkim hizmetlerinin sağlanması.
  • Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların daha hızlı ve maliyet etkin çözümü için alternatif yöntemlerin kullanılması.
 2. Ticari Davaların Başlatılması, Takibi ve Savunmasında Hukuki Destek:

  • Ticari davaların başlatılması, takibi ve savunulması konularında hukuki destek sağlanması.

Türkiye' de Kurumsal Ortaklık Hukuku

 1. Ortaklık Anlaşmalarının Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi:
  • Ortaklık yapılarının düzenlenmesi ve ortaklık anlaşmalarının hazırlanması.
  • Mevcut ortaklık anlaşmalarının hukuki açıdan incelenmesi ve müzakerelerin yürütülmesi.

Türkiye' de E-Ticaret Hukuku

 1. E-Ticaret Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Hukuki Danışmanlık:
  • E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere hukuki danışmanlık verilmesi.
  • E-ticaret işlemlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması.

Türkiye' de Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları

 1. Birleşme ve Satın Alma Süreçlerinin Yönetimi:
  • Şirketlerin birleşme ve satın alma süreçlerinin hukuki olarak yönetilmesi.
  • Durum tespiti (durum değerlendirmesi) çalışmalarının yapılması ve sözleşmelerin hazırlanması.

Türkiye' de Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 1. Gayrimenkul Satış ve Kiralama İşlemlerinin Yasal Düzenlenmesi:
  • Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinin yasal olarak düzenlenmesi.
  • İnşaat projeleri ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve anlaşmazlıkların çözülmesi.

Türkiye' de İflas ve İcra Hukuku

 1. İflas ve Konkordato Süreçlerinin Yönetimi:
  • İşletmelerin iflas ve konkordato süreçlerinin hukuki olarak yönetilmesi.
  • Alacaklıların haklarını korumak ve borçları tahsil etmek.

Türkiye' de Bankacılık ve Finans Hukuku

 1. Mali Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Danışmanlık:
  • Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işletmelere hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Kredi anlaşmaları ve mali düzenlemeler konusunda hukuki destek sağlanması.

Türkiye' de KDV Muafiyeti Kanunu

 1. KDV Muafiyetlerinin Düzenlenmesi ve Danışmanlığı:
  • KDV muafiyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanmasına yönelik hukuki danışmanlık verilmesi.
  • İşletmelerin KDV muafiyetinden yararlanabilmesi için gerekli prosedürlerin yürütülmesi.

Türkiye' de Denizcilik ve Yatçılık Hizmetleri

 1. Denizcilik ve Yatçılık İşlemlerinde Hukuki Danışmanlık:
  • Deniz ve yat taşımacılığı ile ilgili yasal mevzuat ve sözleşmelerin hazırlanması.
  • Yat sahiplerinin ve işletmelerin yasal haklarının korunması.

Türkiye' de Kira Sözleşmeleri

 1. Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Hukuki Danışmanlık:
  • Leasing işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Kira sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü.

Banka Hesabı Açma Hizmetleri

 1. Yurt İçi ve Yurt Dışında Banka Hesabı Açma İşlemleri:
  • Yurt içi ve yurt dışında banka hesap açılış işlemlerine hukuki destek sağlanması.
  • Banka hesaplarının açılması için gerekli evrakların hazırlanması.

Türkiye' de Diploma Denklik Hizmetleri

 1. Yurt Dışında Alınan Diplomaların Türkiye’de Denkliği:
  • Yurt dışından alınan diplomaların Türkiye’de geçerliliği için gerekli prosedürlerin yürütülmesi.
  • Diploma denklik başvurularının hazırlanması ve takibi.

Türkiye' de Gayrimenkul Satışı ve Tapu Hizmetleri

 1. Gayrimenkul Satış İşlemleri ve Tapu Kayıtlarına İlişkin Yasal Düzenleme:
  • Gayrimenkul satış işlemlerinin hukuki olarak düzenlenmesi ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesi.
  • Satış sürecinde alıcı ve satıcıların haklarını korumak.

Türkiye' de Uluslararası Araç Transferi

 1. Uluslararası Araç Transfer İşlemlerinde Hukuki Danışmanlık:
  • Yurt dışından araç ithalatı için gerekli yasal prosedürlerin yürütülmesi.
  • Araç transferlerinin gümrük ve vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Türkiye' de Ceza Hukuku Hizmetleri

 1. Ceza Davalarında Takip ve Savunma Hizmetleri:
  • Ceza davalarında müvekkilleri savunmak ve haklarını korumak.
  • Ceza soruşturması süreçlerinde hukuki danışmanlık verilmesi.

Türkiye' de Sınır Dışı Etme

 1. Sınır Dışı İşlemlerinde Hukuki Danışmanlık:
  • Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilme süreçlerinde hukuki destek sağlanması.
  • Savunma hizmetleri sunmak ve sınır dışı etme kararlarına itiraz etmek.

Miras Hukuku

 1. Miras Planlaması ve Miras Davaları:
  • Mirasın paylaştırılması ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi.
  • Vasiyetname hazırlamak ve miras davalarını takip etmek.

Türkiye' de Aile Hukuku

 1. Boşanma, Nafaka ve Velayet Davaları:
  • Boşanma sürecinde tarafların haklarının korunması ve hukuki destek sağlanması.
  • Nafaka ve velayet davalarının yürütülmesi.

Türk Vatandaşlığı

 1. Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri:
  • Türk vatandaşlığına geçen yabancılar için gerekli başvuruların yapılması.
  • Vatandaşlık edinme sürecini yasal olarak yönetmek.

Türkiye'de Oturma İzni

 1. İkamet İzni Başvuru ve Yenileme İşlemleri:
  • Yabancıların Türkiye'de oturma izni almaları ve mevcut izinlerini yenilemeleri konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
  • İkamet izni başvurularının yapılması ve takibi.

Yunanistan Altın Vize

 1. Yunanistan Golden Visa Başvuru Prosedürleri:
  • Yunanistan'da gayrimenkul yatırımı yaparak altın vize (oturma izni) alma sürecini yönetmek.
  • Gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi.

BAE Altın Vizesi

 1. BAE Altın Vize Başvuru Prosedürleri:
  • BAE'de gayrimenkul veya diğer yatırımlar yaparak altın vize alma sürecini yönetmek.
  • Gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi.

Saint Kitts ve Nevis'te Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

 1. Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlığı Başvuru Prosedürleri:
  • Saint Kitts ve Nevis'te yatırım yaparak vatandaşlık alma sürecini yönetmek.
  • Gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi.

Portekiz Altın Vizesi

 1. Portekiz Golden Visa Başvuru Prosedürleri:
  • Portekiz'de gayrimenkul yatırımı yaparak altın vize (oturma izni) alma sürecini yönetmek.
  • Gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi.

Saint Lucia Vatandaşlığı

 1. Saint Lucia Vatandaşlığı Başvuru Prosedürleri:
  • Saint Lucia'da yatırım yaparak vatandaşlık alma sürecini yönetmek.
  • Gerekli evrakların hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi.

Türkiye' de Sizi Başarıya Taşımak İçin Buradayız

JIT Danışmanlık olarak Türkiye'deki iş hayatınızı güvenli ve başarılı bir şekilde yürütmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Uzman ekibimiz, iş ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunarak sizi ve işletmenizi geleceğe taşımak için çalışıyor. Türkiye'de yatırım yapmayı veya mevcut ticari faaliyetlerinizi geliştirmeyi düşünüyorsanız, sizi en iyi şekilde destekleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Bizimle çalışarak Türkiye'deki iş fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilir, tüm hukuki süreçleri güvenle yürütebilirsiniz. Başarınız bizim önceliğimizdir. Başarının anahtarını birlikte bulalım ve iş hayatınızda yeni bir sayfa açalım. JIT Danışmanlık olarak sizinle çalışmaktan ve başarılarınıza katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağız.

Barış Bağırlar | info@isplanim.com | +90 539 333 3303

Bizden Teklif Alın

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, https://www.isplanim.com web sitesi ve Jit Danışmanlık tarafından işletilen dijital reklamlar aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve korunmasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Toplanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir. Bu bilgiler IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, yönlendiren sayfaları ve ziyaret tarihi/saat ayrıntılarını içerebilir. Bu ayrıntılar web sitesi kullanımını analiz etmek, eğilimleri anlamak ve site yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır.

Çerezler ve Takip Teknolojileri

Web sitemizde çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanılabilir. Bu teknolojiler sizi tanımamıza ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. Çerezleri her zaman devre dışı bırakma veya reddetme seçeneğiniz vardır; ancak bu durum sitemizin bazı işlevlerini etkileyebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca sorularınızı yönetmek, iletişim ve destek sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Yasal yükümlülüklere uymak veya sitemizi ve kullanıcılarımızı korumak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermek dışında kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü şahıslarla asla paylaşmayacağız, satmayacağız veya kiralamayacağız.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Ancak internet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliği garanti edilemez.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları kullanırken diğer sitelerin gizlilik politikalarının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Diğer web sitelerinin içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Bu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenebilir. Değişiklikleri sizi bilgilendirmek amacıyla web sitemizde duyurabiliriz.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.