İş Planı Danışmanlığı

İş Planı Danışmanlığı

İş Planı Yaptırmak

Finansman Kazanmanıza Yardımcı Olabilecek İş Planları Hazırlıyoruz

Türkiye’de ilk ve tek olarak; girişimcilere, şirket sahiplerine, yeni iş kuracak kişilere yönelik sunmuş olduğumuz iş planları sayesinde bugüne dek birçok işletme başarı kazandı. 50’den fazla sektörde sunduğumuz iş planları, swot analizleri ve fizibilite raporları ile iş kurma ve geliştirme sürecinde İş Planım desteğinden faydalanırlar.

Sektörel hazır iş planları ve üretime dayalı iş planlarının dışında, siz değerli girişimci ve işletmecilere talepleriniz doğrultusunda;

Şirketiniz için, yeni kuracağınız iş modeli için veya bir sunuma yönelik hazırlatmak istediğiniz ihtiyaçlarınız için; kriterleri sizin talep ettiğiniz, hangi bilgileri kapsamasını istediğiniz, Türkçeİngilizce ya da birçok farklı yabancı dilde hazırlanabilen, çok daha ayrıntı içeren iş planı çalışma taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Uzman ekibimizin, sizden alacağı bilgilerle ortalama 5-8 gün içerisinde tamamen sizin kullanımınıza özgü olarak hazırlayabileceği iş planı ve fizibilite çalışma taleplerinizi iletişim sayfamız üzerinden bize iletebilirsiniz.

İş Planı Hazırlatmak

İş planı danışmanlığı, bir iş planı yapmaktan daha farklı bir iş olduğu aşikârdır. İş planı hazırlamak ile iş planı danışmanlığı hizmeti almak birbirinden farklı hizmet türleri olarak tanımlanır. İster yeni bir girişim olun ister KOBİ, ya da çok uluslu bir şirket olun iş planı danışmanlığı ulaşmak istediğiniz amaç ve hedefleri belirlemenizde sizin için son derece faydalı bir hizmettir. İş Planım iş planı danışmanı sizin ya da işletme tarafından sürdürülen faaliyetlere ait genel bir bakışa sahiptir.

Bu sayede İş Planım iş planı danışmanı stratejik bir planı geliştirmek için gereken faktör ve şartları analiz eder. İş planı danışmanlığı yeni girişimler ve hâlihazırda var olan şirketler için farklı hizmetleri içerir.

İş Planı Danışmanlığı Nedir?

İş planı danışmanlığı, girişimcilerin ve işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla iş planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi sürecinde uzman rehberlik sağlayan bir hizmet türüdür. İş planı, işletmenin hedeflerini, stratejilerini, pazarlama planını, finansal projeksiyonlarını ve diğer detaylarını içeren önemli bir dokümandır. İş planı danışmanları, işletmelere bu süreçte rehberlik ederek iş planlarının etkili ve başarılı bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

İş Planı Danışmanlığının Önemi ve Sağladığı Faydalar

İş planı danışmanlığı, işletmeler için büyük bir önem taşır ve birçok fayda sağlar. İşletmelere sağladığı bazı önemli faydalar şunlardır:

 • Profesyonel Rehberlik: İş planı danışmanları, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak profesyonel rehberlik sağlar. İş planı hazırlama sürecinde uzman görüşleri ve deneyimleriyle işletmeyi yönlendirirler.
 • Etkili Strateji Oluşturma: İş planı danışmanları, işletmelerin hedeflerini ve stratejilerini daha net bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Doğru stratejilerin ve yol haritasının oluşturulması işletmenin başarısını artırır.
 • Finansal Planlama ve Projeksiyonlar: İş planı danışmanları, işletmelerin finansal durumunu analiz ederek gerçekçi finansal projeksiyonlar oluştururlar. Bu sayede işletmeler, maliyetleri, gelirleri ve kârlılığı daha iyi yönetebilirler.
 • Risk Yönetimi: İş planı danışmanları, işletmenin karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve bu riskleri yönetmek için stratejiler geliştirmek konusunda yardımcı olurlar. Bu sayede işletmeler, olası sorunlara karşı daha hazırlıklı olabilirler.
 • Yatırım ve Finansman Sağlama: İş planı danışmanlığı, işletmelerin potansiyel yatırımcıları ve finansman kaynaklarını çekmelerine yardımcı olabilir. Etkili bir iş planı, yatırımcıların ve finansal kurumların dikkatini çekmek için önemlidir.

 

İş Planı Danışmanlığının İşletmelere Katkısı

İş planı danışmanlığı, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına büyük katkı sağlar. İş planı sayesinde işletmeler, vizyonlarını netleştirir, stratejilerini daha etkili bir şekilde uygular, finansal riskleri yönetir ve potansiyel yatırımcılarla iletişim kurar. İş planı danışmanlığı, işletmelerin büyüme yolculuğunda daha sağlam adımlar atmasına yardımcı olarak başarı şansını artırır.

İş Planı Danışmanlık Hizmetleri

İş planı danışmanlığının iş planı hazırlamaktan farklı olduğunu ve iş planı danışmanlığının farklı yapıdaki şirketler için farklı hizmetler içerdiğini önceki bölümde belirtmiştik. İş planı danışmanlığı hizmetleri yeni girişimler, start-up şirketler, KOBİ’ler ve çok uluslu şirketlere verilen hizmetlerden biridir.

İş planı danışmanlığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

Yeni Girişimlere Verilen İş Planı Danışmanlığı

Yeni girişimlere verilen iş planı danışmanlığı genellikle var olan fikrinizi size kar getirecek somut bir işletme haline getirir. Bu süreçte size amaç ve hedeflerinizi saptamada yardımcı olan iş planı danışmanlığı, amaç ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları ve stratejileri sizin için belirler ve size bu konuda ışık tutar. İş planı danışmanlığı, bu süreci doğru ve en akılcı biçimde geçmenize destek verirken girişiminize uygun iş planlarını da geliştirir.

Yeni girişiminiz için vizyon misyon değerleri belirlemenizde yardımcı olan iş planı danışmanı, girişiminizin gerektirdiği faaliyetleri belirlemede, bu faaliyetleri gerçekleştirecek doğru araç ve gereçlerin seçimi ile birlikte olası finansal süreçlerle ilgili size yol gösterir.

Start-Up Şirketler İçin Verilen İş Planı Danışmanlığı

İş planı danışmanlığı, farklı yapıdaki şirketlere verilen bir hizmettir. Bu şirketlerden birisi de start-up şirketler olarak ön plana çıkar. Start-up şirketlere verilen hizmetlere geçmeden önce start-up şirketin ne olduğunu açıklamakta fayda görüyoruz. Start-up şirketler hepimizin düşündüğünün aksine yeni kurulmuş ya da kurulmaya çalışılan yapılar değildir. Start-up şirketleri aslında kelimenin tam anlamıyla bir başlangıç şirketidir. Bir işletme, kuruluş tarihinden itibaren 10 yıldan fazla bir süreyi kapsamadıysa, buna başlangıç / girişim denir. Bu tanıma göre, bir şirket 10 yaşından küçükse, hala bir başlangıçtır.

 

İş Planım olarak, start-up şirketler için verdiğimiz iş planı danışmanlığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Start-Up için İş Planının Geliştirilmesi
 • Başlangıç işinin hedeflerini geliştirmek
 • Başlangıç için dâhil edilmesi gereken varlık biçiminin seçilmesi
 • Başlangıç için Bütçe Analizi
 • Devreye alma için ilgili makamlarla mevzuata uygunluk
 • Başlangıç için Risk Çerçevesi ve Azaltma
 • Kuruluştan sonra start-up faaliyetlerinin izlenmesi

KOBİ’ler İçin Verilen İş Planı Danışmanlığı

KOBİ, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin kısaltmasıdır. KOBİ’ler genellikle, birkaç yıldır faaliyet gösteren kuruluşlardır. KOBİ için iş planı danışmanlık hizmetleri, bir start-up ile karşılaştırıldığında farklı olacağı ortadadır.

İş Planım olarak, KOBİ olarak tanımlanan şirketler için verdiğimiz iş planı danışmanlığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

 • KOBİ Eylem Planı ve Hedeflerinde Değişiklik
 • Bir kriz senaryosu üzerine Stratejik Tavsiye
 • KOBİ için Finansman Seçenekleri
 • Mevzuata uygunluk konusunda tavsiye

Çok Uluslu Şirketler İçin İş Planı Danışmanlığı

Şirket yapılarına göre farklılık gösteren iş planı danışmanlığı çok uluslu şirketler söz konusu olduğunda daha farklı bir hizmet yaklaşımına sahiptir. İş Planım olarak siz danışanlarımızın sahip oldukları şirketlerin yapılarına göre iş planı danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Çok Uluslu Şirketler, küresel olarak kurulmuş kuruluşlardır. Dolayısıyla dünyanın her yerinde farklı kanun, mevzuat ve faktörlerle çalışmak durumundadır.

Ayrıca çok uluslu şirketlerin hizmetleri bulundukları ülkenin kültüründen de etkilenir. İş Planım olarak çok uluslu şirketler için iş planı danışmanlığı hizmeti verirken diğer şirket türlerinden farklı olarak daha başka alanlara odaklanır.

İş Planım olarak çok uluslu şirketlere verilen iş planı danışmanlığı hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Hizmetlerin ve yeni ürünlerin çeşitlendirilmesi
 • Çok uluslu şirketin stratejilerinin rafine edilmesi
 • Çok uluslu işletmenin genişleme fırsatlar

İş Planım İş Planı Danışmanı İşletmeniz İçin Ne Yapar?

Bir iş planlama danışmanı, iş planı danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynar. İş Planım iş planı danışmanının işletmeniz için sunabileceği hizmetler ana başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

İşletme için Stratejik Plan Geliştirme

İş planlaması danışmanlığı hizmetleri, farklı iş türleri için stratejik bir plan geliştirmeyi içerir. İster girişimci ister eski bir kuruluş olsun, iş planlama danışmanı stratejik tavsiyeler verir. İş planı danışmanı amaçlarını ve hedeflerini anlamak için işletmenin kilit yöneticileriyle iletişim kurabilir. Buna dayanarak danışman, işletmenin başarması gereken temel hedefleri ve parametreleri içerecek şekilde bir iş planı taslağı hazırlayabilir.

Spesifik İş Planlama Faaliyetleri

Kuruluş sıkı bir bütçe tutuyorsa, danışman belirli hedeflere dayalı olarak işletmeye tavsiyelerde bulunabilir. Örneğin; bir start-up, İnsan Kaynakları konusunda özel tavsiye gerektirebilir.

İş Planının Uyarlanması

İş Planı danışmanlığı aynı zamanda iş planının bir işletmenin ana amaç ve hedeflerine uygun hale getirilmesini de içerir. İş planının uyarlanması danışman işin spesifik stratejilerini anladığında başarılabilir. Danışman, bu tür stratejilerin uygulanması konusunda herhangi bir tavsiye vermekte özgürdür. Ancak, iş planını işletmenin hedeflerine ulaşmak için uyarlamak çok önemlidir.

Mentorluk

İş planı danışmanı kuruluşa yalnızca iş planı konusunda tavsiyede bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşa rehberlik etmede de çok önemli bir rol oynar. İş planı bir kuruluşta uygulandığında, danışmanın rolü, kuruluşun iş planında geliştirilen amaç ve ilkelere ulaşmasını sağlamaktır. Potansiyel sorunlar varsa, iş planı uzmanı, kuruluşa verilen zararı azaltmak için önlemler almalıdır.

Bütçe Analizi

Planlama, bir iş planı danışmanı tarafından yürütülen başlıca faaliyetlerden biridir. Bütçe analizi de iş planı danışmanı görevlerinden biri olarak ana hizmetlerin içinde yer alır. Bütçe analizi, belirli bir kuruluşun bütçesini hesaplamak ve işin ihtiyaçlarına göre bir iş planı hazırlamak olarak anlaşılır. Bu sayede bir kuruluş, sınırlı bir bütçeyle iş planının istenen sonuçlarını tahmin edebilir.


Taleplerinizi bize iletin. En kısa sürede size geri dönüş yapalım. Kriterlerinize en uygun çalışma modelini birlikte seçelim.


 

Site Logo

Kobi Vadisi işbirliği ile birbirinden farklı birçok sektörde, yeni bir işyeri açmadan önce ihtiyacınız olan; iş planı, detaylı rapor, yatırım planı, fizibilite çalışması, pazarlama planı, finansal tablolar, finansman raporları gibi birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Folkart Towars B kule İZMİR / Bayraklı

info@isplanim.com 0 539 333 33 03