Tarımsal Yenilenebilir Enerji Kurulu-TAYEK

Tarımsal Yenilenebilir Enerji Kurulu-TAYEK

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK’İN AMACI

Tarım ve Gıda Yenilenebilir Enerji Kurulu (TAYEK), tarım ve gıda sektörünün enerji ihtiyacını karşılayan, enerji güvenliğini sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak çevreyi koruyan örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu misyon doğrultusunda TAYEK, doğal kaynaklardan elde edilen tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zarar vermeden kullanımını teşvik etmeye çalışmaktadır. Kurul ayrıca tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve tarımsal enerji verimliliğinin artırılması yönünde de çalışmalar yapıyor.

TAYEK'in Misyonu:
TAYEK, tarım ve gıda sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla araştırma, eğitim, danışmanlık, denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Kurul, tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla mali destek programları, eğitim faaliyetleri, teknik danışmanlık hizmetleri, araştırma ve geliştirme projeleri sunmaktadır.

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK VİZYONU

Tarımsal Yenilenebilir Enerji Kurulu'nun (TAYEK) vizyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü ve katma değerini arttırmaktır. Kurul, tarımsal atıkları değerli bir kaynağa dönüştürmeyi, tarım ve gıda sektörleri arasındaki entegrasyonu teşvik etmeyi, tarımsal yenilenebilir enerji alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde lider bir kurum olmayı hedefliyor.

TAYEK, bu vizyon doğrultusunda tarım ve gıda sektörlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inanmakta ve bu sektörler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca kurul, tarım ve gıda sektörlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalı bir kombinasyon oluşturabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

TAYEK, bu hedeflere ulaşmak için misyon ve vizyonuna uygun olarak Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu çerçevesinde kendisini kurmuştur.

Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji piyasasına katılımını kolaylaştırmak, teşvik etmek ve desteklemek için çeşitli hizmetler sunarak kolaylaştırmaktadır. Bu hizmetler şunları içerir:

Danışmanlık hizmeti:

TAYEK, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu, uygun konum, teknik ve ekonomik fizibilite, proje tanıtımı, yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, yasal izinler, vergiler ve teşviklere ilişkin rehberliği kapsar.


Finansal servis:

TAYEK, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulumu için ulusal ve uluslararası kredi, leasing, hibe, fon ve ortaklık gibi farklı finansman seçenekleri sunmaktadır. Kurul, üyelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için bu seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirir.


Proje Yönetimi Hizmeti:

TAYEK, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulumuna yönelik proje yönetimi konusunda üyelerine destek vermektedir. Buna proje planlama, bütçeleme, zamanlama, ihale yönetimi, sözleşme yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi konularında yardım dahildir.


Ekipman Tedarik Hizmeti:

Kurul, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, hidroelektrik jeneratörler, biyokütle kazanları dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulumu için kalite güvencesi ile rekabetçi fiyatlarla ekipman tedarik ediyor. TAYEK ayrıca kurulum ve bakım hizmetleri de vermektedir.


Şarj İstasyonu Kurulum ve İşletme Hizmeti:

TAYEK, üyelerine elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurma ve işletme konusunda yardımcı olmaktadır. Buna yer seçimi, teknik ve ekonomik fizibilite, proje tasarımı, yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, yasal izinler, vergiler ve teşvikler konularında danışmanlık dahildir. Kurul ayrıca şarj istasyonu ekipmanlarını satın alıyor, istasyonu işletiyor ve geliri üyelerle paylaşıyor.

** Not: Sizlerde TAYEK’in benzersiz ve fark yaratan hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 


Yenilenebilir Enerji Sertifikası Hizmeti:

TAYEK, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (YES) ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Buna gerekli başvuru ve belgelerin hazırlanması, YES pazarının izlenmesi, YES işlemlerinin yürütülmesi ve YES gelirinin paylaşılması konularında yardım da dahildir.
Karbon Kredisi Hizmeti:

TAYEK, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için karbon kredisi ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Buna gerekli başvuru ve belgelerin hazırlanması, karbon kredisi piyasasının izlenmesi, karbon kredisi işlemlerinin yürütülmesi ve karbon kredisi gelirinin paylaşılması konularında yardım da dahildir.
Yeşil Tarife Hizmeti:

TAYEK, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik satın almak isteyen tüketiciler için yeşil tarife hizmeti sunuyor. Bu hizmet, yeşil tarife seçeneklerinin sunulmasını, yeşil tarife sözleşmelerinin müzakere edilmesini, yeşil tarife faturalarının düzenlenmesini ve yeşil tarife indirimlerinin kolaylaştırılmasını içermektedir.
Devlet Kurumlarıyla Halkla İlişkiler:

TAYEK, üyeleri ile devlet kurumları arasındaki ilişkileri gerektiği gibi yönetir. Buna iletişim, işbirliği, ortak proje geliştirme ve destek ve teşviklere erişim konusunda yardım dahildir.
Proje ve İş Geliştirme Hizmeti:

TAYEK, üyelerini proje ve iş geliştirme faaliyetlerinde destekler. Buna yenilenebilir enerji sektöründeki yeni fırsatların, pazarların, müşterilerin, ortakların ve tedarikçilerin belirlenmesi de dahildir. Kurul ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji projelerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine de yardımcı olur.
AGRREB'in Hizmet Sunumunda Uyduğu İlkeler:

Yenilik:

TAYEK, üyelerini yenilenebilir enerji sektöründe yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik etmektedir. Kurul, üyelerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim, danışmanlık, mentorluk, yarışmalar ve ödüller gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİDE VİZYONER ADIMLAR: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YOLUNU AÇIYORUZ

Tarım ve gıda sektörlerinde TAYEK olarak bilinen Tarımsal Yenilenebilir Enerji Kurulu (TAYEK), yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini değerlendirerek vizyoner bir yol çiziyor. Temel vizyon, sürdürülebilirliğin arttırılması, rekabet gücünün desteklenmesi ve tarım ve gıda endüstrisindeki değer teklifinin güçlendirilmesi etrafında dönmektedir. TAYEK, tarımsal atıkları değerli bir kaynağa dönüştürerek, tarım ve gıda sektörleri arasında kusursuz entegrasyon sağlayarak ve tarımsal yenilenebilir enerji için ulusal ve uluslararası arenalarda öncü olarak ortaya çıkarak normları aşmayı amaçlıyor.

Bu vizyoner yolu benimseyen TAYEK, tarım ve gıda sektörlerinin sinerjisine yürekten inanıyor ve bu alanlar arasındaki işbirliğini aktif olarak destekliyor. Ayrıca kurul, tarım ve gıda üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının akılcı kullanımı yoluyla gerçekleştirilebilecek ekonomik refah ve çevre yönetiminin ikili faydalarının altını çiziyor.

TAYEK, misyon ve vizyonuna sarsılmaz bir bağlılıkla, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun himayesinde kurulmuştur. Kurul, üyelerinin katılımını kolaylaştırmak, teşvik etmek ve güçlendirmek için özel olarak hazırlanmış bir hizmet yelpazesi sunarak üyelerinin yenilenebilir enerji pazarına katılımını kolaylaştırır. Bunlar şunları kapsar:

Danışmanlıkta Mükemmellik:

TAYEK, üyelerine uzman danışmanlık hizmetleri sunarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulması konusunda paha biçilmez rehberlik sunmaktadır. Bu, uygun konumlara, teknik ve ekonomik fizibiliteye, proje tanıtımına, yatırım maliyetlerine, geri ödeme sürelerine, yasal izinlere ve vergi teşviklerine ilişkin bilgileri kapsar.


Finansal Yaratıcılık:

TAYEK, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tesislerine yatırım yapan üyelere çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Bu seçenekler kredi, leasing, hibeler, fonlar ve ortaklıklar gibi ulusal ve uluslararası yolları kapsamaktadır. Yönetim kurulu bu seçenekleri titizlikle değerlendirerek üyelerin en uygun finansal yaklaşımı seçmelerine yardımcı olur.


Proje Yönetimi Yeteneği:

TAYEK, proje yönetimi hizmetlerinde önemli bir rol oynamakta ve üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurmanın karmaşıklıklarını aşma konusunda destek olmaktadır. Buna proje planlama, bütçeleme, zamanlama, ihale yönetimi, sözleşme gözetimi, kalite güvencesi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi konularında yardım dahildir.


Ekipman Temini Mükemmel Mükemmellik:

Kurul, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulumu için kesintisiz ekipman tedariği sağlıyor. Bu, tamamı kalite garantisiyle rekabetçi fiyatlarla sunulan güneş panellerini, rüzgar türbinlerini, hidroelektrik jeneratörlerini, biyokütle kazanlarını ve daha fazlasını kapsar. TAYEK, kurulum ve bakım hizmetleri sunarak desteğini daha da genişletiyor.


Güçlendirilmiş Şarj İstasyonları:

TAYEK, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi konusunda kapsamlı destek sunarak üyelerine elektrikli araçlar için şarj hizmetleri sunma yetkisi veriyor. Bu, yer seçimi, teknik ve ekonomik uygulanabilirlik, proje tasarımı, yatırım maliyetleri, geri ödeme süreleri, yasal izinler ve vergi teşvikleri konularında danışmanlığı içerir. Ayrıca kurul, ekipman alımını kolaylaştırır, istasyon operasyonlarını denetler ve adil gelir paylaşımını sağlar.


Yenilenebilir Enerji Sertifikası Kolaylığı:

TAYEK, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten tesisler için Yenilenebilir Enerji Sertifikası (YES) isteyen üyelere özel hizmetler sunmaktadır. Buna başvuru hazırlama, piyasa izleme, işlem kolaylaştırma ve YES satışlarından elde edilen gelirin adil dağıtımı konularında yardım dahildir.


Karbon Kredisi Savunuculuğu:

Kurul, üyelerine, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislere yönelik kapsamlı bir Karbon Kredi Hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında Kurul, üyelerine karbon kredisi almak için gerekli başvuru ve belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmaktadır. Bu, karbon kredisi piyasasının izlenmesini, karbon kredisi işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve karbon kredisi gelirlerinin adil dağılımının sağlanmasını kapsamaktadır.

Yeşil Tarife Hizmeti:
Kurul, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temin etmek isteyen tüketicilere yönelik olarak üyelerine Yeşil Tarife Hizmeti sunuyor. Bu hizmet, çeşitli yeşil tarife seçeneklerinin sunulmasını, yeşil tarife sözleşmelerinin müzakere edilmesini, yeşil tarife faturalarının düzenlenmesini ve yeşil tarifelerle ilgili indirimlerin kolaylaştırılmasını kapsamaktadır.

Hükümet İlişkileri ve Kamu Kurumları:
Kurul, üyeleri ile kamu kurumları arasındaki ilişkilerin yönetilmesine yönelik özel bir hizmet sunmaktadır. Kurul, bu hizmet kapsamında üyelerine iletişim, işbirliği, ortak proje geliştirme, kamu kurumlarının destek ve teşviklerinden yararlanma konularında yardımcı olmaktadır.

Proje ve İş Geliştirme Hizmeti:
Kurul, bu hizmet çatısı altında üyelerine yenilenebilir enerji sektöründeki yeni fırsatların, pazarların, müşterilerin, ortakların ve tedarikçilerin belirlenmesi konusunda destek vermektedir. Bu, yenilenebilir enerji teknolojilerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji projelerinin tasarımını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini de içerir.

Kurul Tarafından Proje ve İş Geliştirmeye İlişkin Yol Gösterici İlkeler:

Yenilik:
Kurul, yenilenebilir enerji sektöründeki üyeleri arasında yenilikçiliği ve yaratıcılığı aktif olarak teşvik etmektedir. Üyelerin yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerine destek olmak amacıyla eğitim, danışmanlık, mentorluk, yarışmalar ve ödüller gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Kurul, bu yeniliklerin pazara sunulmasını kolaylaştırır.

Katılım:
Yenilenebilir enerji sektöründe üyeleri arasında katılım ve işbirliği kültürünü geliştiren Kurul, etkinlik, toplantı, seminer, konferans, fuar ve forum gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler, üyelerin yenilenebilir enerji sektöründeki diğer paydaşlarla etkileşim kurması, iletişim kurması, işbirliği yapması ve ortak projeler geliştirmesi için fırsatlar yaratır.

Sürdürülebilirlik:
Kurul, üyelerini yenilenebilir enerji sektöründe sürdürülebilirliği ve sorumluluğu benimsemeye teşvik eder. Raporlama, denetim, sertifikasyon ve akreditasyon gibi hizmetler, üyelerin yenilenebilir enerji projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak için sağlanmaktadır. Kurul, üyelerinin hem ulusal hem de uluslararası standartlara uyum sağlamasını sağlar.

Yenilenebilir Enerji Kurulu'nun üyelerine sunduğu hizmetler bu alanların ötesine geçiyor. Yönetim Kurulu, üyelerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli olarak yeni hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.

SUNUM KATALOĞU

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Site Logo

Kobi Vadisi işbirliği ile birbirinden farklı birçok sektörde, yeni bir işyeri açmadan önce ihtiyacınız olan; iş planı, detaylı rapor, yatırım planı, fizibilite çalışması, pazarlama planı, finansal tablolar, finansman raporları gibi birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Folkart Towars B kule İZMİR / Bayraklı

info@isplanim.com 0 539 333 33 03