Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetleri

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetleri
Stok Kodu : 23000

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerimiz

Gelişen küresel ekonomi ve dinamik finansal piyasalar, şirket değerleme konusunu her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Ülkemizde ve dünyada artan şirket birleşmeleri, satın almalar ve halka arz işlemleri, şirket sahipleri, yatırımcılar ve fon şirketlerinin doğru şirket değeri belirleme arayışını tetiklemiştir. JIT CONSULTANCY olarak, bu alandaki uzman kadromuzla en kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerinde Uzman Kadro ve Kapsamlı Hizmetler

JIT CONSULTANCY'in tamamı deneyimli kadrosu, bugüne kadar sayısız firmanın değerleme raporunu başarıyla hazırlamıştır. Şirket değerleme hizmetlerimiz yalnızca değerleme raporlarıyla sınırlı kalmaz; what-if analizleri, sektör analizleri, rakip firma analizleri ve risk analizleri gibi birçok alanda şirketlere kapsamlı destek sunarız.

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerinde Bağımsız ve Güvenilir Danışmanlık

JIT CONSULTANCY, şirket birleşmeleri, satın almalar, halka arzlar, finansal yapılandırma ve stratejik planlama süreçlerinde, bağımsızlığını koruyarak güvenilir danışmanlık hizmetleri sunar. Diğer aracı kurum ve denetim firmalarından farklı olarak, resmi ve gayriresmi tüm varlık ve faaliyetlerinizi değerlendirerek gerçek şirket değerini ortaya koyarız.

Türkiye' de Şirket Değerleme Süreci

Şirket değerleme sürecimiz, kapsamlı ve detaylı bir yaklaşımla şu aşamaları içerir:

 1. Şirketin resmi ve gayriresmi verilerinin (mali tablolar, faaliyet verileri) toplanması.
 2. Mali verilerin incelenmesi ve UFRS düzeltme işlemleri.
 3. Mali verilerin yeniden tasnif edilmesi.

Türkiye' de Şirket Değerleme Zamanları ve Durumları

Şirket değerleme, birçok farklı durumda gereklidir:

 1. Şirketin tamamen veya kısmen satılması
 2. Şirket birleşmeleri
 3. Ortaklık yapısının değişmesi
 4. Halka arzlar
 5. Kredi alma sırasında hisselerin teminat verilmesi
 6. Şirket performansının tespiti
 7. Stratejik planlama
 8. Bilgi amaçlı değerlendirmeler

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerinde Alıcı ve Satıcı Perspektifi

Şirket değeri, hem alıcı hem de satıcı için farklılık gösterebilir. Satın alan taraf, yeni pazarlara açılmak, rekabeti engellemek, vergi avantajı sağlamak gibi nedenlerle yüksek bir değer ödeyebilir. Satıcı taraf ise, teklif edilen değerin yüksek olması, rekabet gücünün zayıf olması veya yönetimsel problemler gibi nedenlerle satış yapmayı tercih edebilir.

Türkiye' de Değerleme Raporlarının Önemi

Değerleme raporları, şirketin tüm finansal ve operasyonel gerçeklerini ortaya koyar. Bu raporlar, şirketin değerini artırma potansiyeline sahip parametreleri belirler ve şirket yönetimine stratejik tavsiyelerde bulunur.

Türkiye' de Şirket Detaylı Analiz ve Danışmanlık

Değerleme çalışmalarımız, şirketin tüm finansal verilerini analiz eder ve sektörel değişimleri dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme sunar. Bu sayede, şirketin değeri üzerinde etkili olan tüm unsurlar detaylı bir şekilde incelenir ve raporlanır.

JIT CONSULTANCY olarak, şirketinizin gerçek değerini ortaya çıkarmak ve stratejik kararlarınıza rehberlik etmek için buradayız. Uzman kadromuz ve bağımsız yaklaşımımızla, şirket değerleme hizmetlerimizden en yüksek faydayı sağlamanızı hedefliyoruz.

Türkiye' de Şirket Değerleme Soru Listesi

Değerleme Çalışması İçin Gerekli Veri Seti

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Tüm finansal veriler, aksi belirtilmedikçe ürün, miktar, tutar, TL veya bağlı olunan diğer para birimi (yoksa ABD$) bazında verilmelidir. Bu, analizlerde kolaylık sağlar.
 2. Aksi belirtilmedikçe tüm finansal veriler son üç yılın yıl sonu verileri olmalı ve soru listesi şirkete ulaştığında ara dönem mali tabloları oluşmuşsa, ilgili ara dönemin bir önceki yılın ara dönemiyle karşılaştırmalı verileri de talep edilmelidir.
 3. Verilerin mümkün olduğunca bilgisayar dosyaları (MS Excel, Word, Power Point vb.) şeklinde verilmesi gerekmektedir.
 4. Sektör ve/veya şirket için uygun olmayan sorular "Uygun Değildir" veya "Yoktur" şeklinde cevaplanabilir.
 5. Soru listesinde yer alan bazı soruların cevapları, diğer soruların cevaplarıyla örtüşebilir. Örneğin, şirketin ortaklık yapısı mizanda yer alıyorsa, mizan gönderildiğinde ayrıca ortaklık yapısının verilmesine gerek yoktur. Aynı cevabın tekrar verilmemesi iş yükünü azaltır.

Türkiye' de Şirket Değerleme Soruları:

 1. Genel Bakış

1.1 Şirketin ve/veya grubun organizasyon yapısını gösteren şema

1.2 Şirketin ortaklık yapısını gösteren tablo, hisselerin türleri ve varsa imtiyazlı hisselerin ayrı ayrı belirtilmesi; bu hisselerin sahip olduğu haklar (temettü, yönetim kurulu üye seçimi vb.)

1.3 Şirketin tarihsel gelişimi ve önemli dönüm noktaları

1.4 Şirketin operasyonlarının ve iş modelinin tanımlanması

1.5 Şirketin genel merkez adresi ve iletişim bilgileri

1.6 Şirketin şube ve temsilciliklerinin bulunduğu yerler

 1. Pazara Genel Bakış

2.1 Son 5 yıl içinde parasal olarak pazar bilgileri ve şirketin pazar payı

2.2 Aynı dönem için rakipler ve pazar payları, pazarın önemli trendleri ve gelişmeleri (faaliyet gösterilen sektörde teknoloji değişimi, yabancı yatırım oranı vb.)

2.3 Gelecek yıllar için pazardaki hedefleriniz ve pazar payını artırmaya yönelik projeleriniz hakkında bilgi

2.4 Gelecek yıllarda pazarın barındırdığı potansiyeller nelerdir?

 1. Genel Mali Bilgiler

3.1 Son üç yılın ve ilgili son ara dönemin resmi kâr zarar, bilanço nakit akışı ve dipnotları içeren mali tabloları, varsa son 3 yılın faaliyet raporları

3.2 Bu yıllara ait varsa bağımsız denetim raporunun kopyası

3.3 Son 3 yıl için yıl sonu resmi tablolarla farklılıkların açıklandığı aylık yönetim raporları

 1. Satışlar ve Müşteriler

4.1 Satış organizasyonu (müşteri portföyü, satış ve dağıtım yapısı, satış kanalları, ihaleler, distribütörler, satış komisyoncuları vs.)

4.2 Ürün grubu tanımlaması (örnek: üretim grubu; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon vb. - ürün grubu; çamaşır makinesi alt detayları için 5610 model, 5925 model vb.)

4.3 Son 3 yılın ciro detayları (miktar, tutar, ürün grubu ve satış kanalı bazında)

4.4 Ürün grubu bazında son 3 yıl için yıllık gelir ve maliyet tutarları (brüt kâr marjları)

4.5 Satışlarda uygulanan indirim, iskonto, prim detayları

4.6 En çok satış gerçekleştirilen 10 müşteri:

a. Miktar ve tutar (ürün grubu bazında)

b. Faturalama politikaları (sözleşme, teslim ve ödeme vadesi, kullanılan para birimi, diğer yükümlülükler)

c. İskonto ve indirim politikaları

4.7 Varsa son 1 yıllık müşteri şikâyet ve önerileri

 1. Satış Projeksiyonları

5.1 Ürün bazında (portföye eklenebilecek ürünler dahil) önümüzdeki 5 yılın satış tahminleri (miktar, tutar bazında)

 1. Satışların Maliyeti, Satın Almalar ve Tedarikçiler

6.1 Satılan malın maliyetinin dağılımı (ticari mal, direkt ve indirekt işçilik, enerji, ambalaj, nakliye, kira vb.)

6.2 Miktar ve tutar olarak en büyük 10 tedarikçi

6.3 En büyük 10 tedarikçi ile:

a. Ürün grubu bazında alış değeri ve miktarı

b. Alım şartları (yapılmış kontrat, fiyatlama, iskonto şartları, kullanılan para birimi, ödeme vadesi, diğer yükümlülükler)

 1. Dağıtım Maliyetleri

7.1 Lojistik ve dağıtım organizasyonu (depolama, iç-dış nakliye), dağıtım filosu, personel sayısı, dışarıdan alınan hizmetler, ilgili anlaşmalar ve şartları

7.2 Lojistik masraflarının dağılım detayları (ürün bazında)

 1. Genel Yönetim Giderleri

8.1 Genel Yönetim Giderleri’nin ana kalemler bazında dağılımı

8.2 Satış, pazarlama ve araştırma geliştirme giderlerinin dağılımları

8.3 Dışarıdan alınan hizmetlerin dağılımları (ar-ge, reklam, promosyon vb.)

 1. İşçilik Giderleri

9.1 Departmanlar bazında personel sayısı ve personelin eğitim durumu

9.2 Mavi ve beyaz yakalı personel sayısı ve son 3 yıl içinde personel sayısındaki gelişim

9.3 Sendika ve diğer çalışan hakları, sözleşme ile çalıştırılan kişiler var mı? Performans değerlendirme kriterleri nelerdir?

9.4 Ayrılanlar için kıdem tazminatı karşılığı cari dönemde ne kadardır? Mali tablolarınızda kıdem tazminatı karşılığı yer almakta mıdır?

9.5 Varsa kullanılmamış izin karşılıkları tutarı ne kadardır?

 1. Kârın Niteliği ve Faaliyet Dışı Gelirler ve Giderler

10.1 Geçmiş yıl mali tablolarında yer alan ve önümüzdeki dönem tekrarlanmayacak olan gelir ve giderlerin detayları

10.2 Diğer gelir ve gider kalemlerinin dağılımı

 1. Sabit Kıymetler

11.1 Kategoriler bazında sabit kıymet listesi (brüt değer, birikmiş amortisman, ayrılan amortisman, net defter değeri, yeniden değerleme vb.)

11.2 Kategoriler bazında amortisman oranları ve uygulama metodolojisi

11.3 Devam eden yatırımların durumu, ne zaman bitirileceği ve ne kadar harcama planlandığı hakkında bilgi

11.4 Geçmiş 5 yılın yatırım tutarları ve hangi amaçla yapıldıkları

11.5 Önümüzdeki 5 yıldaki yatırım projeksiyonları

 1. İşletme Sermayesi Kalemleri

12.1 Şüpheli alacaklar analizi ve uygulanan muhasebe metodu

12.2 Varsa grup şirketlerine olan ticari borçların tutarı (ne kadarı operasyonlardan ve ne kadarı kredi ilişkisinden kaynaklanıyor)

12.3 Kategori bazında stoklar, nerede oldukları, değerleme metodu, stok değer düşüş karşılığı var mı?

 1. Diğer Aktif ve Pasifler ve İştirakler

13.1 Şirketin sahip olduğu iştirakler ve bağlı ortaklıklar hakkında detaylı bilgi (faaliyet alanları, ortaklık yapıları vb.)

 1. Krediler ve Finansal Borçlar

14.1 Mali borçların detayları (banka kredileri, kredi imkanları ve diğer mali borçlarla ilgili vade, faiz oranı ve diğer şartların açıklanması)

 1. Grup İçi İşlemler

15.1 Ortak ve ilişkili şirketlerle yapılan işlemlerin özellikleri ve tutarları. Gerçekleştirilen mal ve hizmet alım-satım detayları (tutar, miktar olarak)

15.2 Son üç yıl ve ilgili ara dönem sonu itibariyle bakiye tutarlar ve ne gibi işlemlerden kaynaklandığı

15.3 Yıllık cironun ne kadarlık kısmı grup içi şirketler ile olan ilişkilerden elde edilmektedir? (son 3 yıl için)

 1. Yabancı Para Riski

16.1 Yerel para birimi dışında yapılan alım ve satımların tutar ve miktarları ve kullanılan para birimi

16.2 Şirket’in son 5 yılda varsa ihracat ve ithalat miktarları

16.3 Önümüzdeki yıllarda varsa ihracat-ithalat projeksiyonları

 1. Bilgi İşlem ve İç Denetim

17.1 Kullanılan bilgi sistemleri hakkında bilgi (software ve hardware hakkında genel bilgiler)

 17.2 İç kontrol sistemi hakkında bilgi (iş akışları, planlama, kasa kontrol ve operasyonlar)

 1. Vergi

18.1 İlgili dönemler için vergi muhasebe uygulamaları

18.2 Yıl sonlarındaki değişik vergi borçları dökümü (vergi ismi, cezalar, faizleri vb.)

18.3 İlgili dönemlerde kullanılmış vergi avantajları ve vergi indirimleri; ileriki yıllara taşınabilecek geçmiş yıl zararları tutarı, yatırım indirimleri

18.4 İlgili dönemler için kurumlar vergisi hesaplamaları (kardan indirilen ve indirilemeyen giderlerin detayı)

18.5 Gelecekteki vergi tutarını etkileyebilecek gelir veya gider kalemleri varsa açıklanması

18.6 Vergi konulu bitmiş ve devam eden mahkeme, dava ve inceleme dokümanları (eğer varsa)

18.7 Reklam, danışmanlık, bilgi işlem, hukuksal ve diğer servislerin satın alması ile ilgili anlaşmalar ve diğer belgeler

 1. Diğer

19.1 Şirketin kuruluşundan bu yana yapılan sermaye artışları ve nakit sermaye artışlarından sermayelerin ortaklar tarafından ödendiği tarih

19.2 Şirketin kuruluşundan bu yana yapılan temettü ödemeleri, tutar ve tarihleri

19.3 Yıl sonlarındaki değişik vergi borçları dökümü (vergi ismi, cezalar, faizleri vb.)

19.4 Şirketin menkul, gayrimenkul ve fikri ve sınai hakları üzerindeki tüm rehin, ipotek ve teminat sözleşmeleri varsa bunların detaylı bir dökümü

19.5 Şirketin üçüncü şahısların yükümlülükleri için verdiği tüm kefaletler

19.6 Şirketin taraf olduğu ve şirketi önemli ölçüde bağlayan önemli sözleşmeler

19.7 Şirketçe sahip olunan (mali tablolarda gösterilen ve gösterilmeyen) tüm patent, ticari marka ve hizmet markaları ile bu markalara ait tescil belgeleri

19.8 Mülkiyeti şirkete ait olmayıp şirketçe kullanılan tüm patent, ticari veya hizmet markalarının ve telif haklarının ne şekilde kullanımda olduğu ve buna ilişkin ödenen veya ödenecek tutarlar

19.9 Şirket tarafından ya da şirket hakkında hazırlanmış raporlar

19.10 Şirketin faaliyetiyle ilgili olarak sizin değerlendirmenize göre önem arz eden ve şirketin finansal ve yasal durumunun doğru olarak değerlendirilmesini teminen incelenmesi gerektiğini düşündüğünüz diğer bilgi ve belgeler

19.11 Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum doğrultusunda gerçekleştirdikleri

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerimiz

 1. Şirket Değerleme
 2. Marka Değerleme
 3. Şirket Birleşme ve Satın Almalar

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerimiz ile Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hizmetlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetlerimiz için Bize Ulaşın

Türkiye' de Şirket Değerleme Hizmetleri için İletişim Formu

Şirket değerleme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen iletişim formumuzu doldurun.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.