Bankalar Memzuç Kayıtlarını Neden ve Nasıl Kullanılır?

Bankalar Memzuç Kayıtlarını Neden ve Nasıl Kullanılır?

​​​​​Memzuç Ne demek?

Memzuç Bilgileri Üzerinden Yapılan Finansal Analiz Detayları

Memzuç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara sunulan, işletmelerin bankalardaki toplam limit ve risk durumunu detaylı bir şekilde ortaya koyan bir sistem olarak tanımlanabilir.

Memzuç Bilgileri Üzerinden Yapılan Finansal Analiz Detayları

Bu sistem, işletmelerin bankalara olan borçlarının yanı sıra, gecikme durumları ve işbirliği içinde oldukları banka sayısını da gözler önüne serer. Memzuç sistemine dair bilgiler genellikle özel programlar aracılığıyla TCMB'den elde edilir ve bu programlar sayesinde işletmelerin finansal sağlığına dair çeşitli veriler sunulur.

Memzuç bilgileri bankalara özel bir sistem üzerinden aktarılmaktadır. Bu sistemin bankalara sağladığı bilgiler;

Memzuç Bilgileri Üzerinden Finansal Analiz

Memzuç TCMB tarafından bankalara sağlanan ve işletmenin bankalardaki toplam limit ve riskini gösteren, aynı zamanda işletmenin gecikmelerini ve çalıştığı banka sayısını da ifade eden bir sistem olarak tanımlanabilir. Söz konusu sistem genellikle bir program vasıtası ile TCMB’den ilgili verilerin çekilmesini sağlamaktadır. Söz konusu programlar işletmeler ile ilgili yukarıdaki bilgileri vermesinin yanında programın içeriğine göre  bilgiler de verebilmektedir.Memzuç Bilgilerinde Neler Vardır?

1.       İstenilen iki tarih arasında limit veya riski %(X) üzerinde artan firmalar listesi

2.       İstenilen iki tarih arasında nakit veya toplam risk doluluğu %(X) üzerinde olan firmalar  listesi

3.       Gayri nakit limiti azalırken, nakit limiti artan firmalar listesi

4.       Nakit, gayri nakit veya toplam kredi limitleri azalan firmalar listesi

5.       Seçilen firmanın istenilen iki tarih arasında memzuç kredi ve risk bilgileri

6.       Memzuç kredi ve risk doluluğu tablosu

7.       Finansman konu koduna göre TL/Döviz nakit risk oransal gelişimi

8.       Nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

9.       Gayri nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

10.   Toplam limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

11.   Verilen risk kodlarında bakiyesi bulunan firmalar listesi

12.   Son aya göre çalıştığı banka sayısı (X) adedin üzerinde artan veya azalan firmalar listesi

13.   Faiz taahhüt ve temerrüt faizi veya faiz ve komisyon reeskont kolonunda bilgi olan firmalar listesi

14.   Finans konusu koduna göre karşılaştırmalı toplamlar raporu (Şube , Banka, Bölge Bazında)

15.   Nakit limiti ( X ) TL üzerinde olan firmaların kısa,orta ve uzun vadeli kredi dağılımı

16.   Toplam riske / limite göre genel portföy analizi

17.   Bankanın Risk/Limitinin %x’ ini oluşturan firmalar

18.   Şube /Bölge banka bazında risk limit bilgileri

19.   Firma rating dereceleri, şube yetki kodları, firma tipleri, firma müşteri temsilcisi bilgilerine göre de rapor alınması da mümkündür.

Bunun yanında işletmelerin riskleri memzuç ekranlarında çeşitli risk gruplarında gösterilmektedir. Bu gruplar da temelde aşağıdaki şekilde numaralandırılmaktadır:

100- Nakdi krediler

120- Tüketici finansman kredileri

150- Nakdi krediler (yabancı para)

200- Teminat mektupları

203- Çek-taahhüt kredileri

250- Teminat mektupları (yabancı para)

252- Akreditif

300- Tasfiye olunacak alacaklar

400- Tahviller

500- Finansman bonosu

600- Leasing

700- Faktoring

Memzuç kayıtlarının erken uyarı sinyali olarak kullanılabilmesinin ardında bazı genel kurallar yatmaktadır. Bunlardan aşağıda gösterilmektedir:

Banka sayısının her geçen ay artması, işletmenin içinden çıkmadığı bir finansman sarmalına girdiğini gösterebilir.

İşletmenin risklerinin toplamının limitlerinin toplamına oranı oldukça yüksek ise işletme bazı bankalara ciddi oranda bağımlı demektir. Bu da pazarlık gücünün zayıfladığını göstermektedir.

İşletmenin mali borçları ile memzuçta gösterilen risklerin tutarlı olması gerekmektedir. Eğer bunlar birbirinden farklı ise işletmenin mali verilerinde kayıtdışılık olabileceği düşünülebilir.


Memzuçta yer alan 200, 250 ve 252’de yer alan kalemlerdeki riskin düşüp 100 ve 150 gibi kalemlerde artış olması durumunda işletmenin tahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle bankalarca karşılanmış olduğu anlamına gelebilecektir.

İşletmenin 100 ve 150’lerde yer alan risklerinin azalıp 700’lerde yer alan risklerinin artmaya başlaması dolayısı ile bankalardan temin edilemeyen finansmanın ancak faktoring kurumlarından alınabilmesi anlamına gelir.

Sonuç olarak, Memzuç bilgileri üzerinden yapılan finansal analiz, işletmelerin bankalarla olan ilişkilerini, finansal sağlıklarını ve piyasadaki durumlarını anlamak için hayati öneme sahiptir. Bu analizler, işletmelerin finansal stratejilerini planlamaları, potansiyel riskleri önceden tespit etmeleri ve gerekli önlemleri almaları açısından büyük bir değer taşır.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.