KOSGEB Nedir? Avantajları Nelerdir?

KOSGEB Nedir? Avantajları Nelerdir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Nedir? Avantajları Nelerdir?

Giriş

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler), Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biridir. KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir büyümelerini sağlamak ve yenilikçi projelerini desteklemek amacıyla 1990 yılında kurulan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KOBİ'lere çeşitli destek ve teşvikler sunmaktadır. Bu makalede, KOSGEB'in ne olduğu, sunduğu hizmetler ve avantajları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişimini desteklemek, rekabet güçlerini artırmak ve yenilikçi projelerini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. KOSGEB, çeşitli destek programları ve finansman imkanları ile KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. KOSGEB'in temel amacı, KOBİ'lerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamaktır.

KOSGEB'in Sunduğu Hizmetler

KOSGEB, KOBİ'lere yönelik birçok farklı destek programı sunmaktadır. Bu programlar arasında finansman destekleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge ve inovasyon destekleri, uluslararasılaşma destekleri ve girişimcilik destekleri bulunmaktadır.

1. Finansman Destekleri

KOSGEB, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kredi ve hibe destekleri sunar. Bu destekler arasında:

 • Faizsiz Kredi Destekleri: KOSGEB, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını faizsiz kredi imkanıyla karşılar.
 • Geri Ödemesiz Hibe Destekleri: Belirli projeler için geri ödemesiz hibe destekleri sunulur.
 • Kredi Faiz Desteği: KOBİ'lerin bankalardan alacakları kredilere yönelik faiz desteği sağlanır.

2. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB, KOBİ'lerin kapasite gelişimini desteklemek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler arasında:

 • Girişimcilik Eğitimleri: Girişimcilerin iş kurma ve yönetme becerilerini geliştirmek için eğitim programları düzenlenir.
 • Danışmanlık Hizmetleri: KOBİ'lere yönetim, pazarlama, finans ve üretim gibi alanlarda uzman danışmanlık hizmetleri sağlanır.

3. Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

KOSGEB, yenilikçi projeleri ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar sunar. Bu destekler arasında:

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programları: Yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik destekler verilir.
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destekleri: Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi için finansman sağlanır.

4. Uluslararasılaşma Destekleri

KOSGEB, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli destekler sunar. Bu destekler arasında:

 • Yurtdışı İş Gezisi Destekleri: KOBİ'lerin uluslararası fuar ve iş gezilerine katılımını destekler.
 • İhracat Destekleri: KOBİ'lerin ihracat yapmalarını teşvik eden finansman ve eğitim destekleri sunar.

5. Girişimcilik Destekleri

KOSGEB, yeni girişimcilerin iş kurma süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar sunar. Bu destekler arasında:

 • Girişimcilik Destek Programları: Yeni iş kurmak isteyen girişimcilere hibe ve kredi destekleri sağlanır.
 • İş Planı Hazırlama Desteği: Girişimcilerin iş planı hazırlama sürecinde danışmanlık ve eğitim desteği verilir.

KOSGEB'in Avantajları

KOSGEB'in sunduğu destekler, KOBİ'ler ve girişimciler için birçok avantaj sağlamaktadır. İşte KOSGEB'in sağladığı başlıca avantajlar:

1. Finansman Kolaylığı

KOSGEB, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düşük faizli krediler ve geri ödemesiz hibeler sunar. Bu sayede, KOBİ'ler projelerini hayata geçirmek için gerekli finansmanı daha kolay elde edebilirler.

2. Eğitim ve Danışmanlık Desteği

KOSGEB, KOBİ'lerin ve girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, KOBİ'lerin iş yönetimi, pazarlama, finans ve üretim gibi alanlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlar.

3. Ar-Ge ve İnovasyon Teşviki

KOSGEB, yenilikçi projeleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek KOBİ'lerin rekabet gücünü artırır. Ar-Ge ve inovasyon destekleri, KOBİ'lerin yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine ve ticarileştirmesine olanak tanır.

4. Uluslararası Pazarlara Erişim

KOSGEB, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eder ve ihracat yapmalarını destekler. Uluslararasılaşma destekleri sayesinde, KOBİ'ler yurtdışında yeni iş fırsatları yakalayabilirler.

5. Girişimcilik Destekleri

KOSGEB, yeni girişimcilerin iş kurma süreçlerini destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirir. Girişimcilik destekleri sayesinde, yeni iş fikirlerinin hayata geçmesi ve ekonomiye katkı sağlaması teşvik edilir.

Sonuç

KOSGEB, Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin gelişimini desteklemek amacıyla geniş kapsamlı programlar sunan önemli bir kurumdur. Sunduğu finansman, eğitim, danışmanlık, Ar-Ge ve inovasyon, uluslararasılaşma ve girişimcilik destekleri ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmakta ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktadır. KOSGEB'in sunduğu avantajlar, KOBİ'ler ve girişimciler için önemli fırsatlar yaratmakta ve Türkiye ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sunmaktadır.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.