Su Satış Dükkanı Açmak için İş Planı Hizmeti

Su Satış Dükkanı Açmak için İş Planı Hizmeti

Su Satış Dükkanı Açmak için İş Planı Hizmeti
Stok Kodu : 131

Su Satış Dükkanı İş Planı

İş Planının Ana Konusu: Su Satış Dükkanı Kurulumu

Hazır su satışı sektöründe iş kurmak isteyen girişimcilere yönelik hazırlanmış; iş planı, fizibilite çalışması ve SWOT analizi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ambalajlı su satışı iş planı, JİT DANIŞMANLIK’ın uzman editörleri tarafından Türkiye pazarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Toplamda 24 sayfa bulunan bu içerikte; yeni iş kurmak isteyen girişimcilerin merak ettikleri tüm soruları en ince ayrıntısına kadar yanıtlıyoruz.

İş Planının Ana Konusu: Genel Bilgiler

Dünyada ve Türkiye’de Ambalajlı Su Sektörü

 • Ambalajlı su sektörünün genel durumu
 • Türkiye’deki su tüketim alışkanlıkları ve sektörel analizler

Su Sektöründe Hitap Edilen Hedef Kitle

 • Ambalajlı su tüketicileri kimlerdir?
 • Hedef kitlenin demografik ve psikografik özellikleri

İş Planının Ana Konusu: İşyeri Açmak

Su Satış İşletmesi Yer – Hizmet – Büyüklük Seçimi

 • İşletmenin konumu ve büyüklüğünün belirlenmesi
 • Yer seçiminin işletme başarısındaki önemi

İstihdam Edilecek Personel ve Personel Sayısı

 • Hangi pozisyonlar için kaç personel gereklidir?
 • Personel seçim kriterleri ve eğitim gereksinimleri

Vergi Dairesi Süreci & Vergi Levhası

 • Vergi mükellefiyeti ve işletme için gerekli belgeler
 • Vergi levhası alım süreci ve mali yükümlülükler

Su Satışı İşinde Bayilik Almak mı – Kendi Markanızı Yaratmak mı?

 • Bayilik ve kendi markanızı yaratmanın avantaj ve dezavantajları
 • Uzman görüşleri ve stratejik öneriler

Su Satışı İçin Bayilik Veren Bazı Firmalar

 • Türkiye’de bayilik veren su markaları ve koşulları

İş Planının Ana Konusu: Pazarlama

Pazarlama Planı

 • Su satışında etkili pazarlama stratejileri
 • Pazarlama bütçesi ve kaynak kullanımı

Hedef Kitleye Tutundurma Metotları

 • Müşteri sadakati sağlamak için kullanılan yöntemler
 • Tutundurma araçları ve uygulamaları

Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefler

 • Kısa, orta ve uzun vadeli pazarlama hedefleri
 • Hedeflerin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi

Rekabete Yönelik Önlemler

 • Rekabet analizleri ve stratejik hamleler
 • Farklılaşma stratejileri ve uygulama yöntemleri

İş Planının Ana Konusu: Yatırım

SWOT Analizi

 • İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri
 • Sektördeki fırsatlar ve tehditler

Sektörde Riskler, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler ve Fırsatlar

 • Risk analizleri ve yönetim stratejileri
 • Güçlü yönlerin korunması ve zayıf yönlerin iyileştirilmesi

İş Planının Ana Konusu: Finansal Tablolar

Hammadde Giderleri, Elektrik-Yakıt-Su Giderleri, Bakım – Onarım

 • İşletme maliyetlerinin hesaplanması
 • Giderlerin minimize edilmesi ve verimlilik artırma yöntemleri

İşçilik ve Personel Giderleri, Kira Giderleri, Genel Yönetim, Satış-Pazarlama, Amortisman

 • Personel maaşları ve sosyal haklar
 • Kira ve diğer operasyonel giderler

Yıllık İşletme Gelirleri, Toplam Yatırım Tutarı, Gelir – Gider Tablosu, Tahmini Nakit Akış Tablosu

 • Yıllık gelir projeksiyonları ve yatırım geri dönüş süresi
 • Nakit akışının yönetimi ve finansal planlama

Yatırımın Yapılması Dönemi Finansman Tablosu

 • Yatırım sürecinde finansman ihtiyacı ve kaynakları

İş Planının Ana Konusu: Değerlendirme

Net Bugünkü Değer, Karlılık İndeksi, Mali İç Karlılık Oranı

 • Yatırımın finansal verimliliği ve karlılık analizi
 • Yatırımın geri dönüş oranları

Ekonomik Ömür, Yatırım Karlılığı, Yatırımın Geri Dönüş Süresi

 • İşletmenin ömrü ve yatırımın sürdürülebilirliği
 • Geri dönüş süresi ve karlılık hesaplamaları

İstihdam Katkısı, Katma Değer Katkısı, Başabaş Noktası, Brüt Kar, Net Kar, Sosyal Katma Değer Katkısı, Fiziki Değerler, Geri Ödeme Süresi

 • İşletmenin ekonomik ve sosyal katkıları
 • Başabaş noktası ve kar marjı analizleri

İş Planının Ana Konusu: Tanıtım

Su Satış Dükkanı İş Planı Size Ne Vaat Ediyor?

 • Ambalajlı su satışı sektöründe başarılı bir işletme kurmak için gerekli tüm bilgiler
 • İş planımız, girişimcilere sektöre dair kapsamlı bir rehber sunmaktadır

İş Planında Bulabileceğiniz Başlıklar:

 • Ambalajlı su sektörünün yapısı
 • Hitap ettiğiniz hedef kitleniz ve kitle hedefiniz
 • Su bayisi işletmenizi nerede açmanız gerektiği yer hizmet ve büyüklük seçimi
 • İstihdam etmeniz gereken personel ve personel sayısı
 • Ambalajlı su satışı için gerekli şartlar ve devletten alınması gereken yasal izinler
 • Ambalajlı su satışı sektöründe bayilik mi kendi markanız mı?
 • Bayilik veren bazı firmalar
 • İşletmenizin sürdürülebilir olmasını sağlayacak satış-pazarlama planları
 • İşletmenizi ve portföyünüzü geliştirmeye yönelik reklam ve tutundurma planları
 • Rekabete yönelik planlar
 • Ambalajlı su satışı sektörünün SWOT analizi

Finansal Tablolar – Sizin İçin Hazırlanan Finansal Tablolarda Bulabileceğiniz Detaylar:

 • Sabit yatırım masrafları
 • Başlangıç için gerekli olan öz kaynak (sermaye) miktarı
 • Gider tabloları
 • Gelir tabloları
 • Tahmini yıllık nakit akışı
 • Başabaş noktası
 • Yatırımın geri dönüş süresi
 • Marjinal fayda oranı
 • Kar etmeniz için yapmanız gereken minimum satış miktarı

İş planımız, yapmak istediğiniz girişim sektörü hakkında aklınızdaki soruların birçoğunu yanıtlamayı amaç edinerek hazırlanmıştır. İş planımız işletmenizin sürdürülebilir olmasını sağlayacak, rekabet ve diğer oluşacak zorlayıcı şartları önceden tahmin etmenizi ve ona göre önlem ve strateji belirlemenizde yardımcı olacaktır.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.