img

Sık Sorulan Sorular

DANIŞMANLIK NEDİR?

Danışmanlık belirli bir konu veya alanda uzmanlığını almış kişi yada kurumların sahip olduğu beceri, bilgi ve tecrübeyi aktararak firmalara sağladığı hizmete denir.

FİNANSAL DANIŞMAN NEDİR?

Finansal danışman, tecrübesi, bilgi birikimi veya uzman ekibi ile bireyler için veya kurumlar için ihtiyaç tespiti oluşturup, finans konularında çözüm bulan, uygulayan, uygulatan veya destekler için firma veya bireylere kaliteli hizmet sağlayan, geleceği planlaması konusunda yardımcı olan uzman kurum veya kişilerdir.

DOĞRU DANIŞMANLIK FİRMASI SEÇİMİNDE HANGİ KRİTERLERE BAKILMALIDIR?

Uzman Kadronun Yeterliliğine

Firmanın Güvenilirliğine

Firmanın Geçmişine

Firmanın Referanslarına

Organizasyon Şemasına

Deneyim, Bilgi ve Tecrübelerine

dikkat edilebilir.

YATIRIM DANIŞMANI KİMDİR?

Yatırım danışmanı; semaye piyasa araçları için zarar ve kâr analizi yapmak adıa kurumlara, firmalara, bireylere veya şirketlere yatırım danışmanlığı hizmeti sağlayan, sözlü ya da yazılı tavsiye veya önerilerde bulunan, yatırım analizi yapan uzmanlara verilen mesleki unvandır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (YTB) NEDİR?

Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belgedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Yatırım için desteklenen konular çerçevesinde mevzuatta belirtilen koşullar uyan gerçek kişiler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, birlikler, vakıflar, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kooperatifler, şirketler, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri yatırım teşvik belgesini alabilir.

TEŞVİK BELGESİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Teşvik belgesinin süresi yatırım konusuna göre değişiklik gösterir. Ortalama 3 yıldır. Verilen süre içerisinde yatırım tamamlanamaz ise bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadar ek süre alınır.

İHRACAT YAPIYORUZ, NE DESTEĞİ ALIRIZ?

Ekonomi Bakanlığı destekleri ihracatı artırma amaçlıdır. Marka tescil desteği, fuar desteği, Pazar gezileri desteği, pazara giriş belgeleri desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, rapor ve danışmanlık desteği, Yurtdışında biriminiz varsa kira desteği alabilirsiniz. Kira ve tanıtım desteklerinin karşılığı ihracat yapılması şartı vardır. Detaylı bilgi için 4M uzmanlarını arayınız.

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER NELERDİR?

Kira, Tanıtım ve Marka tescil desteği, fuar katılımı, pazar gezileri, e-ticaret sitelerine üyelik, rapor ve danışmanlık desteği, pazara giriş belgeleri vb. gibi desteklerdir.

MARKA TESCİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tescilli Marka ürünlerinizin müşteriler tarafından tercih edilmesini sağlayan güvence belgesidir. Ürününüz üzerindeki Marka ürün kalitenizi temsil eder. Marka, ürünlerinizi, başka ürünlerden ayırt edilmesini ve taklitlere karşı marka yasası ile korunmanızı sağlar.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, imalatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerde kullanarak İhraç etmek kaydıyla ithal edecekleri hammaddelerin ithalat aşamasında gümrük vergisi, KDV ve varsa KKDF muafiyeti uygulanması ile verilen desteklerdir. Dahilde İşleme İzin Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ HANGİ FİRMALARA VERİLİR?

Kapasite raporu olan, İhracatçılar birliğine üye olan, imalatçı ve ihracatçı firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi verilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi alan firmalar ihracatlarını kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı kullanarak da ihracatlarını yapabilirler.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE NELERDEN YARARLANABİLİRİM?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alarak aşağıdaki muafiyetlerden yararlanabilirsiniz.

Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti

KKDF İstisnası

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)

İthalat Sırasında ödenmesi gereken Vergiler için Teminat İndirimi yapılır.

ÖRNEK: 100.000 dolarlık ithalat aşamasında;

Gümrük vergisi %3 ise, 3.000 dolar,

Vadeli alımlarda, %6 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,

%18 oranındaki KDV için 18.000 dolar, ödemezsiniz.

CE BELGESİ NEDİR?

Üretilen bir ürünün Avrupa pazarlarında dolaşabilmesi için, Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen CE işareti topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir.

CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir, aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

CE BELGESİ NASIL ALINIR? HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

Test, muayene ve CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

CE BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

Ürüne ait numune, ürün ile ilgili teknik dosya, ürün bilgisi, vergi levhası ve faaliyet belgesi yeterli olacaktır.

DEKLERASYON İLE AKREDİTASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Deklarasyon:Belgelendirme kuruluşu tarafından firmanın beyanına istinaden hazırlanan,  uygunluğu duyurmaktır.

Akreditasyon: Uygunluk değerlendirme kurumları taraflarınca yapılan çalışmaların ve bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.

Dolayısıyla deklarasyon ürün uygunluğunu duyurmaktır, akreditasyon ise uygunluğu beyan edilen ürünün deney ve muayene raporlarıyla desteklenmesidir.

Uluslararası ISO kuruluşlarından birine üye olan firmalar, akreditasyon yetkisine sahip kuruluşlardır.

TEKNİK DOSYA NEDİR?

Teknik Dosya ürünün CE Belgesi almasına kanıt gösterecek her türlü dokümanın bir arada toplu şekilde düzenlenmiş halidir. Ürünün geçerli gerekliliklere uygunluğunu göstermek için gerekli olan tüm bilgileri içermelidir.

ISO NEDİR?

ISO, Türkçe açılımı ile Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu, İngilizce açılımı ile (International Organization for Standardization) anlamına gelir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRACAT YAPIYORUZ, ISO 9000 BELGESİ YETERLİ MİDİR?

ISO 9000 standardı zorunlu bir Standard değildir, ancak müşterileriniz için tercih sebebi olabilir. Rekabette üstünlük sağlamak için ISO 9000 belgesi gizli bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca AB yeni yaklaşım direktiflerinden olan, CE işareti taşıması zorunlu ürün üreten kuruluşların ürünlerine CE işareti iliştirilebilmesi için (özellikle yüksek risk taşıyan ürünler için) kuruluşun bir kalite yönetim sistemi işletiyor olma zorunluluğu vardır. Kaldı ki CE işareti taşıması zorunlu ürünler ürün direktiflerinde belirtilen tarihlerden itibaren CE işareti olmaksızın iç pazarda dahi satılamayacaktır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında yapılan ihalelerin çoğunda ISO 9001:2000 belgesine sahip olmak ihale şartnamelerinin içinde sıklıkla rastlanılan bir ibaredir.

ISO 22000 ALINMASI HALİNDE TS 13001 HACCP VE ISO 9001 BELGELERİNİ ALMAYA GEREK VAR MI?

ISO 22000 standardı içerdiği maddeler itibariyle ISO 9001 ve TS 13001 HACCP standartlarını kapsamaktadır. ISO 22000 belgelendirmesine sahip bir kuruluşun, ISO 22000 akreditasyonu tanındıktan sonra ISO 9001 ve TS 13001 HACCP belgelerini almasına gerek duyulmayacaktır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir yönetim sistemidir.

NEDEN ISO 9001?

ISO 9001 ile kuruluşunuzun hem iç faaliyetlerinde hem de dışardaki operasyonlarında hataları azaltarak, performansın artırılmasında yardımcı olur.

ISO 9001 ile pazarda güçlü bir rakip olmanıza katkı sağlar.

ISO 9001 ile müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek karşılamanıza yardım eder.

ISO 9001 ile zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz

ISO 9001 ile personeli daha fazla sürece dahil edebilirsiniz ve performansları kontrol edebilirsiniz.

ISO 9001 ile iyi hizmet , çok müşteri ve yeni iş fırsatları elde edebilirsiniz.

HELAL GIDA BELGESİ NEDİR?

Helal Gıda, temiz ve güvenilir gıda anlamı içermektedir. Bunun yanında ham madde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, ham madde, faaliyet ve süreç ile üretilen Gıda demektir.

NEDEN HELAL GIDA?

Helal Gıda ile temiz ve güvenilir ürün uygulamaları elde edersiniz.

Helal Gıda ile kalitenin artırılmasına ve üretim süreçlerine tam hakim olursunuz.

Helal Gıda ile artan “Helal Belgeli Ürün” talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur

HİBE NEDİR?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir.

HİBE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Şirketlerin yararlanabileceği hibe / teşvikler ile ilgili proje ve iş planları yapan, başvuru sürecinden kullandırılması, sürdürülmesi ve kapatılmasına kadarki dönemde süreç danışmanlığı yapan kurumlardır. Zer Danışmanlık olarak biz büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, uluslararası markaların çözüm ve iş ortağı olan, yatırım ve danışmanlık konusunda bir müşterinin ihtiyaç duyduğu, uzun süreli ilişkiler kurabileceği tüm ihtiyaçlarına yanıt alabileceği, projelerinin tamamını üstlenebileceği bir iş ortağıdır.

HİBE TEŞVİK DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Sürdürülebilir getiri ve başarı, Rekabet gücünün artmasına yönelik faaliyetler, Yatırımı arttırmaya yönelik faaliyetler, İhracatı arttırmaya yönelik faaliyetler.

 

HİBE TEŞVİK DANIŞMANLIĞINDA SÜREÇ YÖNETİMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Öncelikle ön analiz formu ile kriterleriniz belirlenir, akabinde yararlanabileceğiniz hibe ve teşvikler listelenir. Hizmet Sözleşmemiz yapıldıktan sonra proje ve süreç için gerekli olan belgeler sizden talep edilir. Akabinde çalışma planı hazırlanır, iş planınıza uygun olacak şekilde hızlıca süreçler tamamlanır. Projeniz sisteme yüklenir, proje onayından sonra ara faaliyet raporları, sistem kontrolleri, sisteme yüklenecek tüm belge ve evraklar bizim kontrolümüzde gerçekleşir. Proje bitişine kadarki süreçte danışmanlığımızı vermeye devam ederiz.

HİBE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Hibe, teşvik ve kredi programlarının farklı şart ve koşulları bulunmaktadır. Bunların bazıları birbirleri ile benzerlik göstermekte olup, bazılarının ise özel koşulları olabilmektedir. Buradaki önemli husus kendi sektörünüze uygun proje ve programlara başvuru gerçekleştirmektir.

HANGİ ÜLKELER İÇİN İHRACAT DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALABİLİRİZ?

Hedef Pazar: Dünya!

Artık sınırların olmadığı, globalleşen dünyada şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyüyebilmeleri için yeni pazar arayışlarına girmeleri elzem olmuştur.

İhracat danışmanlık hizmeti şirketinizi sürdürülebilir şekilde büyütmek, düzenli döviz geliri elde ederek kârlılığınızı artırmak ve markanızı ülke sınırları dışına çıkararak globalleşmek için en doğru araçtır.

Şirketinizi bir iş ortağından da öte kendi şirketimiz gibi görerek belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşılması için uzman kadromuz ile yanınızdayız.

HUKUKİ DANIŞMANLIK İLE SAĞLANAN HİZMETLER NELERDİR?

-Şirket kuruluş ve tescil işlemleri

-Şirket birleşmeleri veya şube açma işlemleri

-Yabancı firmaların Türkiye'deki şube veya irtibat bürosu kuruş işlemleri

-Arabulucuk hizmetleri

-Sözleşme Danışmanlığı

-Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ NELERİ KAPSAMAKTADIR?

iŞ PLANIM olarak tüm şirket kuruluşu, şirket satın almaları ve şirket birleşmesi işlemlerinizde, uzman ekibimiz ile tüm şirket kuruluş süreçlerini hassasiyetle yönetiyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışı tüm yatırım planlarınız için; risk, değer ve kazanç raporlarını hazırlıyoruz.

 

Eximbank nedir ve temel fonksiyonları nelerdir?

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank), Türkiye'nin ihracatını artırmak ve dış ticaret dengesini iyileştirmek amacıyla hizmet veren bir devlet bankasıdır. Temel fonksiyonları arasında, ihracatçılara ve dış ticaretle ilişkili işletmelere finansman sağlamak, ihracat kredileri sunmak, ihracatı teşvik etmek için kredi garanti programları ve sigorta hizmetleri sunmak bulunur. Ayrıca, Eximbank, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik çeşitli finansal ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır. Bu hizmetler, Türkiye'nin dış ticaret hacminin genişlemesine ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasına katkı sağlar.

 

Eximbank kredi başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Eximbank kredi başvurusu yapılırken, şirketin ticari faaliyetlerini ve finansal durumunu belgeleyen çeşitli evraklar gereklidir. Bunlar arasında şirketin ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri, son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları, banka referans mektupları, ihracat sözleşmeleri ve proforma faturalar yer alabilir. Ayrıca, şirketin sahip olduğu varlık bilgileri, borç durumu ve iş planı gibi detaylar da talep edilebilir. Başvuru süreci, şirketin sektörüne, talep edilen kredi miktarına ve Eximbank'ın güncel kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, en güncel ve detaylı bilgi için doğrudan Eximbank ile iletişime geçmek önemlidir.

 

Eximbank'ın sunduğu kredi türleri nelerdir?

Eximbank, Türk ihracatçılarına ve dış ticaretle ilgili işletmelere yönelik çeşitli kredi türleri sunmaktadır. Bu krediler, ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlanmıştır. En yaygın kredi türleri arasında, İhracat Kredisi, Alıcı Kredisi, İşletme Kredisi, Yatırım Kredisi ve Ön Ödemeli İhracat Kredisi bulunmaktadır. Her kredi türü, farklı ihtiyaçlara hitap eder; örneğin, İhracat Kredisi, ihracat işlemlerinin finansmanında, İşletme Kredisi, günlük işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılır. Eximbank, ayrıca, belirli sektörlere veya projelere özel kredi programları da sunabilmektedir. Bu krediler, genellikle uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile ihracatçılara önemli avantajlar sağlar.

 

Eximbank kredilerinin faiz oranları nasıl belirlenir?

Eximbank kredilerinin faiz oranları, piyasa koşulları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları ve uluslararası finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenir. Kredi türüne, şirketin kredi notuna, kredi vadesine ve ekonomik koşullara göre faiz oranları değişiklik gösterebilir. Eximbank, ihracatçıların rekabet gücünü artırmak amacıyla genellikle piyasa faiz oranlarının altında kredi imkanları sunar. Ayrıca, belirli sektörler veya özel projeler için özel faiz oranları veya destek programları uygulanabilir. Faiz oranları hakkında en güncel ve detaylı bilgiye ulaşmak için Eximbank'ın resmi internet sitesini ziyaret etmek veya doğrudan banka ile iletişime geçmek faydalı olacaktır.

 

Eximbank ihracat kredileri hangi sektörlere verilmektedir?

Eximbank tarafından sunulan ihracat kredileri, Türkiye ekonomisinin geniş bir yelpazede yer alan sektörlerini kapsar. Bu krediler, özellikle ihracat yapacak ya da ihracata yönelik üretim yapan şirketlere yöneliktir. Tekstil, otomotiv, makine, kimya, gıda ve tarım ürünleri gibi çeşitli sektörlerdeki şirketler, Eximbank'ın ihracat kredilerinden yararlanabilirler. Bununla birlikte, Eximbank bazı dönemlerde belirli sektörlere veya stratejik öneme sahip projelere özel finansman paketleri sunarak, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirebilir. Sektör bazında kredi olanakları ve koşulları hakkında en doğru bilgi için Eximbank'ın güncel duyurularını takip etmek veya doğrudan banka ile iletişime geçmek önerilir.

 

Eximbank kredi geri ödeme koşulları nasıldır?

Eximbank kredi geri ödeme koşulları, kredinin türüne ve şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, krediler belirli bir vade süresi içerisinde eşit taksitler halinde geri ödenir. Vade süresi, kredi türüne ve kullanım amacına göre birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir. Ödeme planları, şirketlerin nakit akışlarına ve projenin doğasına uygun şekilde düzenlenebilir. Bazı kredilerde, geri ödemeler ihracat gelirlerine bağlı olarak yapılandırılabilirken, diğerlerinde sabit taksitler halinde düzenli ödemeler gerekebilir. Kredi başvurusu sırasında, Eximbank tarafından detaylı geri ödeme planları ve koşulları açıklanır ve şirketlerin bu koşulları dikkatle incelemesi önem taşır.

 

Eximbank kredisi almak için şirketin büyüklüğü önemli midir?

Eximbank kredileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) büyük ölçekli şirketlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işletmelere sunulur. Banka, şirketin büyüklüğüne ve finansal ihtiyaçlarına göre farklı kredi paketleri ve destek programları geliştirmiştir. Küçük işletmeler için daha düşük faiz oranları ve kolaylaştırılmış geri ödeme koşulları sunulabilirken, büyük şirketler için daha yüksek kredi limitleri ve özelleştirilmiş finansman çözümleri sağlanabilir. Eximbank'ın amacı, Türkiye'nin ihracat kapasitesini artırmak olduğu için, şirketin büyüklüğünden ziyade ihracat potansiyeli ve projenin katma değeri önemli faktörler arasında yer alır. Her ölçekteki şirket, kendi ihtiyaçlarına uygun kredi seçeneklerini Eximbank ile görüşerek belirleyebilir.

 

Eximbank kredi için teminat gerekli mi?

Eximbank kredi başvurularında genellikle teminat istenir. Teminat türü, kredi miktarı ve şirketin kredi geçmişine bağlı olarak değişebilir. Teminat olarak gayrimenkul, menkul kıymetler, banka teminat mektupları veya diğer likit varlıklar kabul edilebilir. Kredi riskini azaltmak için Eximbank, uygun gördüğü durumlarda ek teminatlar veya kefaletler talep edebilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için, teminat koşulları daha esnek olabilir ve bazı durumlarda hükümet destekli kefalet programları kullanılabilir. Teminat gereklilikleri ve alternatifler hakkında daha fazla bilgi almak için Eximbank ile doğrudan iletişime geçmek önemlidir.

 

Eximbank kredilerinde vade uzunluğu ne kadardır?

Eximbank kredilerinin vade süreleri, kredinin türüne ve kullanım amacına göre değişir. Genellikle, işletme sermayesi kredileri için daha kısa vadeler (6 aydan 1-2 yıla kadar), yatırım ve ihracat kredileri için ise daha uzun vadeler (3 yıldan 5 yıla veya daha fazlasına kadar) sunulur. Bazı özel kredi programlarında vade süresi 10 yıla kadar uzayabilir. Vade uzunluğu, şirketin ödeme kapasitesi ve projenin geri dönüş süresine göre belirlenir. Uzun vadeli krediler, özellikle büyük ölçekli yatırım projeleri için uygun olabilirken, kısa vadeli krediler günlük işletme sermayesi ihtiyaçları için tercih edilir.

 

Eximbank tarafından sunulan sigorta hizmetleri nelerdir?

Eximbank, ihracatçıların karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı sigorta hizmetleri sunar. Bunlar arasında alıcı ülke riskleri, alıcı firma riskleri ve kur risklerine karşı sigorta seçenekleri bulunur. Bu sigorta hizmetleri, ihracatçıların ödeme alamama, siyasi istikrarsızlık veya döviz kuru dalgalanmaları gibi risklere karşı korunmasını sağlar. Sigorta programları, ihracat işlemlerinin güvenliğini artırarak, şirketlerin uluslararası pazarlarda daha rahat hareket etmelerine olanak tanır. Sigorta koşulları, kapsamı ve primleri, ihracatın yapıldığı ülke, sektör ve alıcı firma özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Sigorta hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için Eximbank'ın ilgili birimleri ile iletişime geçmek tavsiye edilir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilebilen projeler hangi türlerdir?

Eximbank, genellikle ihracatla ilişkili projeleri finanse etmek için krediler sağlar. Bunlar arasında doğrudan ihracata yönelik üretim faaliyetleri, yurt dışı pazarlara erişim için gerekli altyapı ve lojistik yatırımları, ihracat odaklı teknoloji ve Ar-Ge projeleri bulunabilir. Ayrıca, yurt dışında gerçekleştirilen sermaye yatırımları ve uluslararası işbirlikleri de desteklenen projeler arasındadır. Eximbank, özellikle Türkiye'nin ihracatını ve uluslararası ticaretini artıracak, ekonomik değer yaratacak ve istihdam sağlayacak projelere öncelik verir. Projelerin kapsamı, sektörü ve finansal yapısı, kredi koşullarını ve uygunluğunu etkileyen önemli faktörlerdir.

 

Eximbank kredileri için başvuruda bulunan şirketlerin karşılaması gereken şartlar nelerdir?

Eximbank kredileri için başvuruda bulunan şirketlerin, belirli finansal ve operasyonel şartları karşılaması beklenir. Öncelikle, şirketin sağlam bir finansal yapısı ve düzenli bir gelir akışı olmalıdır. Ayrıca, banka, şirketin geçmiş kredi ve borç ödeme performansını değerlendirir. İhracat yapmayı planlayan veya mevcut ihracat faaliyetlerini genişletmek isteyen şirketlerin, somut ve gerçekçi bir ihracat planı sunmaları gerekir. Eximbank, şirketlerin sektörel deneyimini, pazardaki konumunu ve ihracat potansiyelini de göz önünde bulundurur. Bazı durumlarda, Eximbank ek belgeler veya bilgiler talep edebilir ve bu şartlar kredi türüne göre farklılık gösterebilir.

 

Eximbank kredilerinde erken ödeme veya ek finansman imkanları var mı?

Eximbank kredileri, genellikle esnek ödeme koşulları sunar ve bazı durumlarda erken ödeme imkanı sağlayabilir. Erken ödeme durumunda, kredi sözleşmesinde belirtilen şartlara göre hareket edilir ve bazen erken ödeme cezaları uygulanabilir. Ayrıca, şirketlerin değişen finansman ihtiyaçlarına uyum sağlamak için Eximbank, ek kredi veya finansman seçenekleri sunabilir. Bu, özellikle projelerin genişletilmesi veya beklenmedik maliyet artışları durumunda faydalı olabilir. Her iki durumda da, şirketlerin Eximbank ile iletişime geçerek güncel koşulları ve imkanları detaylı bir şekilde incelemesi önemlidir.

 

Eximbank kredi başvurusu sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Eximbank kredi başvurusu yaparken, başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması, gerekli tüm belgelerin temin edilmesi ve başvuru kriterlerinin iyi anlaşılması önemlidir. Başvuru sırasında şirketin finansal durumu, ihracat planları ve kredi geri ödeme kapasitesi detaylı bir şekilde incelenir. Şirketlerin, geçmiş finansal performanslarını ve gelecekteki iş planlarını açıkça belgelemeleri gerekir. Ayrıca, kredi başvurusu için gerekli olan belgelerin güncel ve doğru olması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur. Eximbank ile sürekli iletişim halinde olmak ve süreçle ilgili herhangi bir değişiklik veya güncelleme durumunda hızlıca hareket etmek de önem taşır.

 

Eximbank kredi başvurusu reddedilirse ne yapılabilir?

Eximbank kredi başvurusu reddedildiğinde, banka genellikle reddin sebeplerini açıklar. İlk adım, reddin nedenlerini detaylıca incelemek ve gerekirse eksik ya da hatalı bilgileri düzeltmektir. Bazı durumlarda, finansal durumu iyileştirmek, ek teminatlar sunmak veya iş planını revize etmek gibi adımlar atılabilir. Ayrıca, başvuru sürecindeki hatalar veya eksiklikler düzeltilerek yeniden başvuru yapılabilir. Eximbank ile yapılan görüşmelerde, bankanın önerileri ve rehberliği de dikkate alınmalıdır. Alternatif olarak, şirketler diğer finansman kaynakları veya farklı kredi programlarına yönelebilir. Önemli olan, reddin nedenlerini anlamak ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmeleri yapmaktır.

 

Eximbank kredileri döviz bazında mı TL bazında mı verilmektedir?

Eximbank, hem Türk Lirası (TL) hem de döviz bazında krediler sunmaktadır. Şirketlerin ihtiyaçlarına ve projelerinin özelliklerine göre en uygun para birimi seçimi yapılabilir. Döviz bazlı krediler, özellikle döviz geliri olan veya maliyetlerini döviz cinsinden karşılayan ihracatçılar için uygun olabilir. TL bazlı krediler ise yerel maliyetlerin finansmanında tercih edilebilir. Kredi para birimi seçimi yapılırken, döviz kuru dalgalanmaları ve kur riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Eximbank, şirketlerin bu tür riskleri yönetmelerine yardımcı olacak kur koruma mekanizmaları ve danışmanlık hizmetleri de sunabilir.

 

Eximbank kredileri için geçerli olan asgari ve azami kredi miktarları nelerdir?

Eximbank tarafından sunulan kredilerin asgari ve azami miktarları, kredi türüne ve şirketin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Genellikle, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için daha düşük asgari kredi limitleri belirlenirken, büyük şirketler için daha yüksek azami limitler uygulanabilir. Her kredi türü için belirlenen limitler, Eximbank'ın güncel kredi politikalarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak zaman zaman güncellenir. Ayrıca, şirketin finansal durumu, kredi geçmişi ve projenin özellikleri de kredi limitinin belirlenmesinde etkili olabilir. Güncel kredi limitleri ve şartları hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için Eximbank ile doğrudan iletişime geçmek önerilir.

 

Eximbank kredilerinde kefalet veya garantör gereklilikleri nelerdir?

Eximbank kredilerinde kefalet veya garantör gereklilikleri, kredi türüne ve şirketin finansal durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle, şirket sahipleri veya ortakları tarafından kişisel kefaletler talep edilebilir. Ayrıca, büyük tutarlı kredilerde, banka tarafından kabul edilebilir diğer garantörler veya kefaletler istenebilir. Bu, bankanın kredi riskini azaltmaya yönelik bir önlemdir. Kefalet ve garantör şartları, kredi miktarı, vade süresi ve şirketin kredi geçmişi gibi faktörlere göre belirlenir. Kefalet ve garantör gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi almak için, Eximbank'ın ilgili birimleri ile iletişime geçmek tavsiye edilir.

 

Eximbank kredi başvurusu için şirketin ihracat geçmişi olması zorunlu mudur?

Eximbank kredi başvurularında, şirketin ihracat geçmişinin olması her zaman zorunlu değildir, ancak bu durum, başvuru değerlendirilmesinde önemli bir faktör olabilir. Yeni kurulan veya ihracata yeni başlayan şirketler de Eximbank kredilerinden yararlanabilirler, özellikle şirketin sağlam bir iş planı ve potansiyel ihracat fırsatları olduğu durumlarda. Eximbank, Türkiye'nin ihracatını genişletme ve yeni ihracatçıları teşvik etme amacıyla, yeni başlayan ihracatçılara yönelik özel programlar ve destekler sunabilir. Bu tür durumlarda, şirketin finansal durumu, iş modeli ve ihracat potansiyeli, kredi başvurusunun değerlendirilmesinde önem taşır.

 

Eximbank kredi başvurusunda şirketin kredi notunun önemi nedir?

Eximbank kredi başvurusunda, şirketin kredi notu önemli bir değerlendirme kriteridir. Kredi notu, şirketin finansal sağlamlığını, geçmiş borç ödeme performansını ve genel kredi riskini yansıtır. Yüksek bir kredi notu, şirketin güvenilir bir borçlu olduğunu gösterir ve daha iyi kredi koşullarına erişim sağlayabilir. Düşük kredi notuna sahip şirketler, daha yüksek faiz oranları veya daha katı teminat gereklilikleri ile karşılaşabilirler. Eximbank, kredi notunu, şirketin finansal tabloları, banka ve ticari referansları, sektördeki konumu ve işletme geçmişi gibi faktörlerle birlikte değerlendirir.

 

Eximbank kredilerinde faiz oranları dışında ek maliyetler var mıdır?

Eximbank kredileri, ana faiz oranlarının yanı sıra bazı ek maliyetleri de içerebilir. Bunlar arasında dosya masrafı, komisyon ücretleri, sigorta primleri ve kefalet ücretleri bulunabilir. Bu ek maliyetler, kredi türüne, miktarına ve vade süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kredi sözleşmesini imzalamadan önce, tüm maliyetlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve anlaşılması önemlidir. Eximbank, kredi maliyetlerini şeffaf bir şekilde belirtir ve şirketlerin bu maliyetleri finansal planlamalarına dahil etmeleri beklenir.

Eximbank Sorularınız Cevap Buluyor: İhracat finansmanınızda rehberiniz, başarınız için bilgi kaynağınız.

Eximbank kredileri ile ihracat dışı faaliyetler finanse edilebilir mi?

Eximbank'ın ana odak noktası ihracatla ilgili faaliyetlerin finansmanıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda ihracat dışı faaliyetler için de finansman sağlanabilir, özellikle bu faaliyetlerin dolaylı olarak ihracatı desteklemesi veya uluslararası ticarete katkıda bulunması bekleniyorsa. Örneğin, yurt dışı pazarlara erişim için gerekli altyapı yatırımları veya ihracat odaklı üretim kapasitesini artırma projeleri desteklenebilir. Şirketlerin, bu tür faaliyetler için Eximbank kredisi kullanıp kullanamayacaklarını öğrenmek için, bankanın ilgili birimleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir.

 

Eximbank kredi başvurularında şirketlerin sağlaması gereken finansal oranlar nelerdir?

Eximbank kredi başvurularında, şirketlerin belirli finansal oranları sağlamaları beklenir. Bunlar arasında likidite oranı, borçlanma oranı, öz sermaye oranı ve karlılık oranları gibi finansal göstergeler bulunur. Bu oranlar, şirketin finansal sağlamlığını, borç ödeme kapasitesini ve genel işletme performansını yansıtır. Eximbank, başvuru sürecinde şirketin son birkaç yıla ait finansal tablolarını ve diğer ilgili finansal belgelerini inceleyerek bu oranları değerlendirir. Sağlam finansal oranlar, kredi onayı için olumlu bir etken olabilir, ancak her kredi başvurusu şirketin bireysel durumu ve Eximbank'ın güncel kredi politikalarına göre ayrı ayrı değerlendirilir.

 

Eximbank kredi başvurusunda iş planının önemi nedir?

Eximbank kredi başvurularında, şirketlerin sağlam ve gerçekçi bir iş planı sunmaları önemlidir. İş planı, şirketin pazar analizi, ürün veya hizmetlerin detayları, pazarlama ve satış stratejileri, finansal projeksiyonlar ve ihracat hedefleri gibi unsurları içermelidir. İyi hazırlanmış bir iş planı, Eximbank'a şirketin pazar potansiyelini, büyüme stratejisini ve kredi kullanım amacını açıkça gösterir. Ayrıca, iş planı, bankanın şirketin risk profilini ve kredi geri ödeme kapasitesini değerlendirmesine yardımcı olur. Etkili bir iş planı, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir.

 

Eximbank kredilerinde yabancı para birimlerinin kullanımı mümkün müdür?

Eximbank, kredi verirken Türk Lirası'nın yanı sıra çeşitli yabancı para birimlerini de kullanımına olanak tanır. Döviz cinsinden krediler, özellikle döviz geliri olan şirketler için uygundur ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı bir koruma sağlayabilir. Yabancı para cinsinden krediler, genellikle ihracatla ilişkili maliyetlerin finansmanında tercih edilir. Ancak, şirketler döviz kuru riskini de göz önünde bulundurmalı ve bu tür kredileri kullanırken döviz kuru dalgalanmalarının etkilerini değerlendirmelidir. Eximbank, döviz cinsinden kredi kullanımı konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri de sunabilir.

 

Eximbank kredi başvurularında şirketlerin sunduğu teminatların değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Eximbank, kredi başvurularında sunulan teminatları, teminatın değeri, likiditesi ve bankanın risk yönetimi politikalarına uygunluğu açısından değerlendirir. Teminat olarak kabul edilen varlıklar arasında gayrimenkul, menkul kıymetler, banka teminat mektupları ve diğer likit varlıklar bulunabilir. Eximbank, teminatın piyasa değerini ve herhangi bir likidite riskini dikkate alarak kredi limitini ve şartlarını belirler. Ayrıca, teminatın değerinin zaman içinde değişebileceği ve kredi süresince yeterli güvence sağlaması gerektiği de göz önünde bulundurulur.

 

Eximbank kredilerinde faiz indirimleri veya özel teşvikler var mı?

Eximbank, bazı durumlarda faiz indirimleri veya özel teşvikler sunabilir. Bu teşvikler, genellikle belirli sektörlere, stratejik projelere veya özel ekonomik koşullara yöneliktir. Örneğin, yenilenebilir enerji veya yüksek teknoloji gibi stratejik öneme sahip sektörlerdeki projeler için daha düşük faiz oranları uygulanabilir. Eximbank'ın güncel teşvik ve indirim programları hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için bankanın resmi duyurularını takip etmek veya doğrudan iletişime geçmek önemlidir.

 

Eximbank kredi başvurusu için gerekli olan finansal raporlar nelerdir?

Eximbank kredi başvurusunda genellikle şirketin bilançosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve finansal durum raporları gibi finansal raporlar istenir. Bu raporlar, bankanın şirketin mali sağlamlığını, gelir düzeyini ve borç ödeme kapasitesini değerlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca, son birkaç yılın finansal raporları ve bağımsız denetim raporları da talep edilebilir. Bu finansal belgeler, şirketin finansal geçmişi ve gelecekteki performansı hakkında önemli bilgiler sunar.

 

Eximbank kredileri için şirketlerin yıllık ciro kriterleri nelerdir?

Eximbank tarafından belirlenen yıllık ciro kriterleri, kredi başvurusu yapacak şirketler için önemli bir değerlendirme unsuru olabilir. Bu kriterler, kredi türüne ve şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, Eximbank kredi olanaklarından yararlanabilmek için belirli bir ciro büyüklüğüne ulaşmış olmak gerekebilir. Ancak, bu şartlar küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için daha esnek olabilir. Güncel ciro kriterleri ve diğer finansal şartlar hakkında detaylı bilgi almak için, Eximbank'ın resmi kaynaklarına başvurmak en doğrusudur.

 

Eximbank kredilerinde taksit erteleme imkanı var mıdır?

Eximbank, belirli durumlarda kredi taksitlerinin ertelenmesine olanak tanıyabilir. Bu, genellikle ekonomik kriz, doğal afetler veya beklenmedik piyasa koşulları gibi olağanüstü durumlarda geçerli olabilir. Taksit erteleme, şirketin geçici likidite sorunlarını çözmesine ve finansal istikrarını korumasına yardımcı olabilir. Ancak, taksit erteleme şartları ve uygunluğu, kredi sözleşmesinin koşullarına ve Eximbank'ın güncel politikalarına bağlıdır. Taksit erteleme talebinde bulunmak için, şirketlerin Eximbank ile iletişime geçerek durumlarını detaylı bir şekilde açıklamaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekebilir.

 

Eximbank kredilerinde yeniden finansman veya yapılandırma seçenekleri mevcut mudur?

Eximbank, bazı durumlarda mevcut kredilerin yeniden finansmanı veya yapılandırılması seçeneklerini sunabilir. Bu, özellikle şirketlerin finansal durumlarında önemli değişiklikler olduğunda veya ekonomik koşullar nedeniyle ödeme güçlüğü çektiklerinde önemlidir. Yeniden finansman veya yapılandırma, kredi şartlarının, ödeme planlarının veya faiz oranlarının revize edilmesi anlamına gelebilir. Bu seçenekler, şirketlerin borç yükünü hafifletmeye ve nakit akışlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu tür düzenlemelerin uygunluğu ve şartları, Eximbank'ın güncel politikalarına ve şirketin özel durumuna bağlıdır.

 

Eximbank kredi başvurusu sırasında şirketlerin sunması gereken garanti mektupları nelerdir?

Eximbank kredi başvurusu yapılırken, bazı durumlarda banka teminat mektupları veya diğer türde garanti mektupları isteyebilir. Bu mektuplar, genellikle şirketin kredi geri ödeme kapasitesini ve finansal güvenilirliğini desteklemek amacıyla talep edilir. Garanti mektupları, şirketin anlaşmalı olduğu diğer bankalardan veya finansal kuruluşlardan sağlanabilir. Bu mektuplar, kredi verme riskini azaltmak ve bankanın alacağını güvence altına almak için kullanılır. Mektupların içeriği ve şartları, Eximbank'ın taleplerine ve kredi türüne bağlı olarak değişebilir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilemeyen projeler veya sektörler var mıdır?

Eximbank, genellikle ihracat odaklı projeleri desteklemeyi amaçlar ve bu nedenle bazı projeler veya sektörler kredi sağlamak için uygun olmayabilir. Örneğin, iç piyasa odaklı, ihracatla doğrudan ilişkisi olmayan projeler veya belirli etik ve çevresel standartları karşılamayan sektörler Eximbank kredileri kapsamı dışında kalabilir. Ayrıca, bankanın kendi risk değerlendirme politikaları ve Türkiye'nin ekonomik öncelikleri de hangi projelerin finanse edileceğini etkileyebilir. Belirli bir proje veya sektörün kredi uygunluğu hakkında bilgi almak için, Eximbank'ın ilgili birimleri ile doğrudan iletişime geçmek en iyi yöntemdir.

 

Eximbank kredileri için başvuruda bulunan şirketlerde aranan yönetim ve organizasyon kriterleri nelerdir?

Eximbank kredi başvurusu sırasında, şirketlerin yönetim ve organizasyon yapısının sağlam ve etkin olması beklenir. Banka, şirketin yönetim kadrosunun deneyimi, sektördeki uzmanlığı ve geçmiş başarıları gibi faktörleri değerlendirir. Ayrıca, şirketin organizasyon yapısının etkinliği, iş süreçlerinin verimliliği ve kurumsal yönetim standartlarına uyumu da önem taşır. Sağlam bir yönetim ve organizasyon yapısı, şirketin işletme hedeflerine ulaşma kapasitesini ve kredi geri ödeme yeteneğini artırabilir. Bu nedenle, Eximbank, kredi başvurusu sürecinde bu tür bilgileri dikkatlice inceler.

 

Eximbank kredi kullanımında ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği nasıl etkiler?

Eximbank, kredi kullanımında ihracat yapılacak ürünlerin çeşitliliğini dikkate alır. Çeşitli ürünler ihraç eden şirketler, pazar risklerini dağıtarak daha sağlam bir ihracat portföyü oluşturabilirler, bu da Eximbank açısından olumlu bir faktör olabilir. Ürün çeşitliliği, şirketin pazarlara ve talep değişikliklerine adaptasyon kabiliyetini gösterir ve bu durum, kredi onayı sürecinde lehte bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ancak, kredi onayı için bu tek başına yeterli bir kriter değildir; şirketin finansal durumu, iş planı ve genel ihracat performansı gibi diğer faktörler de önem taşır.

 

Eximbank kredilerinde döviz kuru riskinin yönetimi nasıl yapılır?

Eximbank, döviz kuru riskini yönetmek için çeşitli araçlar ve danışmanlık hizmetleri sunar. Şirketler, döviz cinsinden kredi kullanıyorlarsa, döviz kuru dalgalanmalarına karşı korunmak için kur koruma (hedge) işlemleri yapabilirler. Eximbank, bu tür işlemler için gerekli bilgilendirmeyi ve destek hizmetlerini sağlar. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişimlerin şirketin finansal performansına etkilerini azaltmak için, çeşitli risk yönetimi stratejileri ve finansal araçlar önerilebilir. Döviz kuru riskinin etkin bir şekilde yönetilmesi, kredi geri ödemelerinin düzenli yapılmasını ve finansal istikrarın korunmasını sağlar.

Eximbank kredi başvurusunda şirketlerin pazarlama ve satış stratejileri ne kadar önemlidir?

Eximbank kredi başvurularında, şirketlerin pazarlama ve satış stratejileri önemli bir rol oynar. Şirketlerin, ürünlerini yurt dışı pazarlarda başarılı bir şekilde tanıtma ve satışını yapma kabiliyeti, ihracat potansiyellerini gösterir. Etkili pazarlama ve satış stratejileri, şirketin sürdürülebilir gelir akışı oluşturabileceğini ve kredi geri ödemelerini yapabileceğini gösterir. Eximbank, bu stratejilerin detaylarını, hedef pazarların analizini, rekabet avantajlarını ve potansiyel müşteri tabanını değerlendirir. Bu faktörler, şirketin genel iş planının ve kredi kullanımının başarısına katkıda bulunur.

 

Eximbank kredi başvurusunda şirketlerin finansal geçmişi ne kadar önem taşır?

Eximbank kredi başvurusunda, şirketlerin finansal geçmişi önemli bir değerlendirme kriteridir. Şirketin geçmişteki borç ödeme performansı, kredi notu ve mali istikrarı, gelecekteki kredi ödemelerini yapabilme kapasitesi hakkında önemli ipuçları sağlar. Banka, şirketin son birkaç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal raporlarını inceleyerek, finansal sağlamlığını ve işletme performansını değerlendirir. Sağlam bir finansal geçmiş, kredi onayı için olumlu bir faktör olabilir, ancak her kredi başvurusu şirketin bireysel durumu ve Eximbank'ın güncel kredi politikalarına göre değerlendirilir.

 

Eximbank kredi sürecinde müşteri hizmetleri ve destek seviyesi nasıldır?

Eximbank, kredi sürecinde müşterilere çeşitli destek ve danışmanlık hizmetleri sunar. Banka, kredi başvuruları, finansal planlama, risk yönetimi ve ihracat danışmanlığı konularında yardımcı olur. Müşteri hizmetleri, süreç boyunca şirketlere rehberlik ederek, kredi başvurularının doğru ve eksiksiz doldurulmasına, gerekli belgelerin hazırlanmasına ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü soruya yanıt verilmesine yardımcı olur. Eximbank'ın müşteri hizmetleri kalitesi, şirketlerin kredi sürecini anlamalarına ve etkin bir şekilde yönetmelerine önemli ölçüde katkıda bulunur.

 

Eximbank kredi olanaklarından yararlanmak için şirketlerin dış ticaret bilgisi seviyesi nasıl olmalıdır?

Eximbank kredi olanaklarından yararlanmak için, şirketlerin temel dış ticaret bilgisine sahip olmaları önemlidir. Bu bilgi, ihracat yapacakları pazarları, gümrük ve nakliye prosedürlerini, uluslararası ticaret hukuku ve sözleşme yönetimini kapsamalıdır. Eximbank, bu konularda yeterli bilgiye sahip şirketlerin ihracat faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebileceklerini düşünür. Banka ayrıca, dış ticaret konusunda bilgi ve deneyim eksikliklerini gidermek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilir. İyi bir dış ticaret bilgisi, şirketin ihracat hedeflerine ulaşmasını ve Eximbank kredilerini etkin bir şekilde kullanmasını kolaylaştırır.

Eximbank Kredileri SSS: İhracat yolculuğunuzda yanıtlar burada, finansal destek elinizin altında.

Eximbank kredilerindeki ödeme planları nasıl belirlenir ve ne tür esneklikler sunulur?

Eximbank kredilerinde ödeme planları, kredi türüne, vade süresine ve şirketin finansal durumuna göre belirlenir. Ödeme planları, genellikle aylık veya üç aylık dönemler halinde düzenlenir ve eşit taksitlerle ödeme yapılmasını içerebilir. Eximbank, özellikle şirketin nakit akış durumuna ve projenin özelliklerine bağlı olarak, ödeme planlarında belli bir esneklik sunabilir. Bu, ödeme tarihlerinin ayarlanması veya taksit miktarlarının projenin gelişimine göre düzenlenmesi şeklinde olabilir. Ayrıca, bazı durumlarda ödeme erteleme veya yapılandırma seçenekleri de mümkün olabilir.

 

Eximbank kredi başvurularında dış ticaret politikalarının etkisi nedir?

Eximbank kredi başvuruları, Türkiye'nin genel dış ticaret politikaları ve ekonomik hedefleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu politikalar, hangi sektörlerin ve ihracat faaliyetlerinin öncelikli olarak destekleneceğini belirler. Örneğin, Türkiye'nin stratejik ihracat hedefleri arasında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, Eximbank kredilerine daha kolay erişebilir. Ayrıca, uluslararası ticaretteki gelişmeler ve dış ticaret ilişkilerindeki değişiklikler de kredi politikaları üzerinde etkili olabilir.

 

Eximbank tarafından sağlanan kredilerdeki temel risk faktörleri nelerdir?

Eximbank tarafından sağlanan kredilerin temel risk faktörleri arasında şirketlerin finansal istikrarı, ihracat pazarlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru riskleri ve global ekonomik koşullar yer alır. Şirketin finansal sağlamlığı, kredi geri ödemelerini etkileyebilirken, ihracat yapılan pazarlardaki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar da ihracat gelirlerini riske atabilir. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global ekonomik koşullar, hem şirketin finansal performansını hem de Eximbank'ın kredi portföyünü etkileyebilir.

 

Eximbank kredileri için başvurular ne kadar sürede değerlendirilir?

Eximbank kredi başvurularının değerlendirilme süresi, başvurunun karmaşıklığına, sağlanan belgelerin eksiksizliğine ve bankanın iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Genellikle, basit ve eksiksiz başvurular daha hızlı değerlendirilirken, karmaşık veya eksik belgeler içeren başvurular daha fazla zaman alabilir. Başvuru sürecinin hızlandırılması için, şirketlerin tüm gerekli belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamaları önemlidir. Ortalama olarak, bir kredi başvurusunun değerlendirilmesi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

 

Eximbank kredi başvurusu reddedildiğinde itiraz süreci nasıl işler?

Eximbank kredi başvurusu reddedildiğinde, şirketler itiraz sürecine başvurabilir. Bu süreç, Eximbank'ın başvuruyu yeniden değerlendirmesini ve reddin nedenlerini gözden geçirmesini içerir. İtiraz sürecinde, şirketler başvurularını destekleyici ek bilgiler veya belgeler sunabilir ve başvurunun reddedilme nedenlerini ele alabilirler. Eximbank, itirazı dikkate alarak başvuruyu yeniden inceleyecek ve gerekirse ek açıklamalar veya düzeltmeler talep edebilir. İtiraz sürecinin sonucunda, başvurunun kabul edilip edilmeyeceği veya ek koşulların uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir.

 

Eximbank kredilerinde borçların yeniden yapılandırılması mümkün müdür?

Eximbank, belirli durumlarda mevcut borçların yeniden yapılandırılmasına izin verebilir. Yeniden yapılandırma, şirketlerin finansal zorluklarına çözüm bulmak ve kredi geri ödemelerini daha yönetilebilir hale getirmek için kullanılır. Bu süreç, ödeme planının revize edilmesi, faiz oranlarının güncellenmesi veya ek finansman sağlanması şeklinde olabilir. Yeniden yapılandırma talebi, şirketin mevcut finansal durumu ve ödeme kapasitesine göre değerlendirilir. Yeniden yapılandırma seçenekleri ve koşulları hakkında detaylı bilgi almak için, Eximbank ile doğrudan iletişime geçmek önerilir.

 

Eximbank kredilerinde garanti sağlama süreci nasıl işler?

Eximbank kredilerinde, şirketlerin sağlaması gereken garantiler genellikle kredi miktarı, şirketin finansal durumu ve kredi türüne bağlıdır. Garanti sağlama süreci, şirketin teminat olarak sunabileceği varlıkların değerlendirilmesini ve bunların banka tarafından kabul edilirliğinin belirlenmesini içerir. Garantiler, gayrimenkul, menkul kıymetler veya banka teminat mektupları şeklinde olabilir. Eximbank, teminatın değerini, likiditesini ve şirketin kredi ödeme kapasitesine katkısını değerlendirerek kredi onayı verir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilen projelerin izleme ve değerlendirme süreci nasıldır?

Eximbank tarafından finanse edilen projeler, kredi süresince düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Bu süreç, projenin ilerlemesini, finansal performansını ve kredi kullanımının etkinliğini kontrol etmeyi amaçlar. Şirketler, projenin gelişimi ve finansal durumu hakkında düzenli raporlar sunar ve Eximbank bu bilgileri analiz eder. Projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, karşılaşılan zorluklar ve bunların çözüm yolları değerlendirilir. Bu izleme ve değerlendirme süreci, şirketin kredi koşullarına uyumunu ve projenin başarısını sağlamak için önemlidir.

 

Eximbank kredileri için güncel faiz oranları nereden öğrenilebilir?

Güncel faiz oranları Eximbank'ın resmi web sitesinden veya doğrudan banka şubelerinden öğrenilebilir.

 

Eximbank kredisi almak için minimum şirket yaşı var mı?

Belli kredi programları için minimum şirket yaşı gerekliliği olabilir. Detaylar Eximbank ile görüşülerek alınmalıdır.

 

Eximbank kredilerinde erken kapama cezası var mı?

Kredi türüne bağlı olarak erken kapama cezası uygulanabilir. Detaylar kredi sözleşmesinde belirtilir.

 

Eximbank kredilerinde başvuru için son tarih var mı?

Başvuru için genel bir son tarih yoktur, ancak bazı özel kredi programları için son başvuru tarihleri olabilir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilebilecek en küçük proje boyutu nedir?

Proje boyutu gereklilikleri kredi türüne göre değişir. Küçük ölçekli projeler için de finansman seçenekleri mevcut olabilir.

 

Eximbank kredileri için şirketlerin sağlaması gereken yıllık ihracat hacmi nedir?

Yıllık ihracat hacmi gereklilikleri, kredi türüne ve şirketin finansal durumuna göre değişebilir.

 

Eximbank kredi başvurularında referans gerekiyor mu?

Bazı kredi türlerinde banka veya ticari referanslar talep edilebilir.

 

Eximbank kredilerinde kullanım süresi sınırlaması var mı?

Kullanım süresi, kredi türüne ve verilen projenin doğasına göre belirlenir.

 

Eximbank kredilerinde işletme sermayesi finansmanı mümkün mü?

Evet, Eximbank işletme sermayesi ihtiyaçları için de krediler sunmaktadır.

 

Eximbank kredi başvurusunda şirketlerin finansal sürdürülebilirlik göstermesi gerekir mi?

Evet, finansal sürdürülebilirlik, kredi değerlendirmesinde önemli bir faktördür.

 

Eximbank kredi başvurusu için gerekli ticari faaliyet süresi nedir?

Ticari faaliyet süresi gereklilikleri kredi türüne göre değişebilir, ancak genellikle şirketin en az birkaç yıllık ticari geçmişi olması tercih edilir.

 

Eximbank kredilerinde kar payı veya hisse senedi talep edilir mi?

Hayır, Eximbank genellikle kredi karşılığında kar payı veya hisse senedi talep etmez.

 

Eximbank kredileri için şirketlerin uluslararası deneyimi olması zorunlu mu?

Uluslararası deneyim zorunlu değildir, ancak ihracat potansiyeli ve uluslararası pazarlara erişim planları önemli değerlendirme kriterlerindendir.

 

Eximbank kredilerinde vade öncesi ödeme imkanı var mı?

Evet, bazı kredi türlerinde vade öncesi ödeme imkanı olabilir, ancak bu durumda ek ücretler veya cezalar uygulanabilir.

 

Eximbank kredi başvurularında şirketlerin sahip olması gereken asgari net aktif değer nedir?

Asgari net aktif değer gerekliliği, kredi türüne ve şirketin büyüklüğüne göre değişebilir.

 

Eximbank kredilerinde başvuru ücreti alınıyor mu?

Başvuru sürecinde bazen nominal bir ücret alınabilir, ancak bu, kredi türüne ve politikalara göre değişir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilen projeler için izleme ve raporlama ne sıklıkta yapılmalıdır?

Proje izleme ve raporlama sıklığı, kredi anlaşmasının şartlarına ve projenin doğasına bağlıdır. Genellikle, yıllık veya altı aylık raporlar istenebilir.

 

Eximbank kredilerinde faiz oranları sabit mi yoksa değişken mi?

Eximbank kredileri, hem sabit faiz oranlı hem de değişken faiz oranlı seçenekler sunabilir. Seçenek, kredi türüne ve müşterinin tercihine bağlıdır.

 

Eximbank kredilerinde geç ödeme durumunda uygulanan cezalar nelerdir?

Geç ödeme durumunda uygulanan cezalar, kredi sözleşmesinde belirtilen şartlara göre değişir ve genellikle ek faiz veya cezai faiz içerebilir.

 

Eximbank kredilerinde dış ticaret eğitimi veya danışmanlık hizmetleri sunuluyor mu?

Evet, Eximbank müşterilerine dış ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilir.

 

Eximbank kredileri için başvurulabilecek en yüksek kredi miktarı ne kadardır?

En yüksek kredi miktarı, kredi türüne ve şirketin finansal durumuna bağlı olarak değişir ve özel durumlara göre belirlenir.

 

Eximbank kredilerinde kefil gerekliliği var mıdır?

Bazı durumlarda, özellikle yüksek riskli olarak değerlendirilen kredilerde kefil veya ek teminatlar talep edilebilir.

 

Eximbank kredilerinde yabancı şirketler de başvuru yapabilir mi?

Genellikle, Eximbank kredileri Türkiye merkezli şirketlere veya Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin Türkiye operasyonlarına yöneliktir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilemeyen ihracat ürünleri var mı?

Bazı ürünler, özellikle uluslararası yasaklar veya kısıtlamalar altında olanlar, Eximbank kredileri ile finanse edilemeyebilir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilen projelerde yerel ortaklık şartı var mı?

Yerel ortaklık şartı, projenin doğası ve finansman şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

 

Eximbank kredilerinde faiz oranları dış pazar koşullarına göre mi belirlenir?

Faiz oranları, hem iç piyasa koşullarına hem de dış pazarların ekonomik durumuna göre belirlenebilir.

 

Eximbank kredilerinde başvuru sırasında istenen iş planı detayları nelerdir?

İş planı, pazar analizi, finansal projeksiyonlar, satış ve pazarlama stratejileri gibi detayları içermelidir.

 

Eximbank kredilerinde kredi kullanım süresi nasıl belirlenir?

Kredi kullanım süresi, projenin ihtiyaçlarına, kredi türüne ve şirketin finansal kapasitesine göre belirlenir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilecek projelerin çevresel etki değerlendirmesi gerekiyor mu?

Bazı projelerde, özellikle çevresel etkiye sahip olanlarda, çevresel etki değerlendirmesi gerekebilir.

 

Eximbank kredilerinde teminat olarak kabul edilen varlıklar nelerdir?

Gayrimenkul, menkul kıymetler, banka teminat mektupları ve diğer likit varlıklar teminat olarak kabul edilebilir.

 

Eximbank kredilerinde kredi geri ödemesi için erteleme seçeneği sunuluyor mu?

Bazı durumlarda, özellikle ekonomik zorluklar veya beklenmedik olaylar sebebiyle, kredi geri ödemesinde erteleme yapılabilir.

 

Eximbank kredileriyle finanse edilen projelerde başarı kriterleri nelerdir?

Başarı kriterleri, projenin finansal performansı, ihracat hedeflerine ulaşma oranı ve sürdürülebilirlik gibi unsurları içerir.

 

Eximbank kredilerinde şirketlerin karlılık durumu ne kadar önemlidir?

Şirketlerin karlılık durumu, kredi geri ödeme kapasitesini değerlendirmede önemli bir faktördür.

 

Eximbank kredi başvurularında şirketlerin borç oranı ne kadar etkili?

Yüksek borç oranı, şirketin finansal riskini artırabilir ve kredi değerlendirmesinde olumsuz etki yapabilir.

 

Eximbank kredilerinde tedarik zinciri finansmanı mümkün mü?

Evet, Eximbank tedarik zinciri finansmanı için de çeşitli kredi seçenekleri sunabilir.

 

Eximbank kredilerinde ihracat gelirlerinin kredi geri ödemelerinde kullanılması zorunlu mu?

Genellikle, ihracat gelirlerinin kredi geri ödemelerinde kullanılması beklenir, ancak bu şartlar kredi türüne göre değişebilir.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilen projelerde uluslararası standartlara uyum gerekiyor mu?

Evet, projelerin uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uyumu önemlidir.

 

Eximbank kredilerinde başvuru için şirketlerin kredi sicilinin temiz olması şart mı?

Kredi sicilinin temiz olması, olumlu bir kredi değerlendirme sürecine katkıda bulunabilir.

 

Eximbank kredileri için şirketlerin sağlaması gereken minimum ihracat hacmi var mı?

Bazı kredi programlarında minimum ihracat hacmi şartı olabilir, ancak bu durum kredi türüne ve şartlarına bağlıdır.

 

Eximbank kredilerinde garantör olarak hangi tür kurumlar kabul edilir?

Garantör olarak genellikle finansal kurumlar ve bankalar kabul edilir, ancak şirketin durumuna ve kredi türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Eximbank kredilerinde faiz oranları piyasa koşullarına göre değişir mi?

Evet, Eximbank kredilerinin faiz oranları piyasa koşullarına ve merkez bankası politikalarına bağlı olarak değişebilir.

 

Eximbank kredi başvurusunda şirketlerin sağlaması gereken belgeler nelerdir?

Başvuru için genellikle finansal tablolar, iş planı, ihracat sözleşmeleri ve şirket bilgileri gibi belgeler gereklidir.

 

Eximbank kredilerinde başvuru süreci ne kadar sürebilir?

Başvuru süreci, başvurunun karmaşıklığına ve sağlanan belgelerin eksiksizliğine bağlı olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir.

 

Eximbank kredilerinde kredi limiti nasıl belirlenir?

Kredi limiti, şirketin finansal durumu, ihtiyaçları ve projenin özelliğine göre belirlenir.

 

Eximbank kredi başvurusu için şirketlerin ticari sicil kaydı olması gerekir mi?

Evet, genellikle şirketlerin ticari sicil kaydının olması ve güncel olması gereklidir.

 

Eximbank kredileri için başvurulabilecek sektörler nelerdir?

Eximbank, çeşitli sektörlerdeki ihracat odaklı şirketlere kredi sağlar, ancak bazı özel sektörler öncelikli olabilir.

 

Eximbank kredilerinde geri ödeme planları nasıl oluşturulur?

Geri ödeme planları, kredi miktarı, faiz oranı ve vade süresine göre belirlenir ve şirketin ödeme kapasitesine uygun olmalıdır.

 

Eximbank kredileri ile finanse edilen projelerin yasal uyumluluğu nasıl sağlanır?

Projeler, Türkiye'deki yasal düzenlemelere ve uluslararası ticaret hukukuna uygun olmalıdır.

 

Eximbank kredilerinde başvuru reddedildiğinde yeniden başvuru yapılabilir mi?

Evet, başvuru reddedildikten sonra eksiklikler giderildiğinde veya şartlar değiştiğinde yeniden başvuru yapılabilir.

 

Eximbank kredilerinde borç ödeme süresinin uzatılması mümkün mü?

Borç ödeme süresinin uzatılması, kredi anlaşmasının koşullarına ve bankanın değerlendirmesine bağlı olarak mümkün olabilir.


Site Logo

Kobi Vadisi işbirliği ile birbirinden farklı birçok sektörde, yeni bir işyeri açmadan önce ihtiyacınız olan; iş planı, detaylı rapor, yatırım planı, fizibilite çalışması, pazarlama planı, finansal tablolar, finansman raporları gibi birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Folkart Towars B kule İZMİR / Bayraklı

info@isplanim.com 0 539 333 33 03