E-Turquality Destek Programı - Bilişimin Yıldızları Fırsatı Kaçırmayın

E-Turquality Destek Programı - Bilişimin Yıldızları Fırsatı Kaçırmayın

E-Turquality Destek Programı - Bilişimin Yıldızları

Turquality Nedir?

Turquality programına başvurmak isteyen firmalar, bu alanda güven veren, bilgi ve deneyim açısından güçlü danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapma gereksinimi duymaktadır.

Turquality Programının Tarihçesi

Turquality, 23 Kasım 2004 tarihinde tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik desteklerle başlamıştır. Bu program, Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörünün dünya genelindeki farklı perakende pazarlarında kendini göstermesi ve bu pazarlarda yer edinmesini hedeflemiştir. İlk olarak pilot uygulama olarak başlatılan bu destek, 28-29 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Stratejik Planlama toplantısının ikincisinde daha da geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda “TURQUALITY Stratejik Planı” ve “Markalaşma Yol Haritası” dokümanı oluşturularak programın çerçevesi belirlenmiştir.

Stratejik Planlama çalışması kapsamında, TURQUALITY Programına dahil edilecek firma sayısının arttırılması ve tekstil ile hazır giyim sektörlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de programa dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sektörler arasında hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv ve endüstriyel makina sektörleri yer almaktadır. 2015 yılında, programın kapsamı genişletilerek hizmet sektörleri de dahil edilmiştir. 2016 yılında ise TURQUALITY destek programının yapılandırılmasıyla, firmaların faaliyetlerini iş-zaman planı çerçevesinde gerçekleştirerek hedeflerine ulaşmaları için belirli standartlar getirilmiştir. Bu gelişim ve değişim süreci ile program bugün bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

Turquality'nin Amacı

Turquality'nin amacı, ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri yönetmektir. Program kapsamındaki işletmelerin marka konumlarının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması, pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Özetle Turquality programı, markalaşma bilinci ve sürecinin hızlanması, Türk mallarının dış pazarda tutundurulması ve Türk malı imajının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Turquality'nin Vizyonu

Turquality Programı, vizyonunu "10 yılda 10 dünya markası yaratmak" olarak belirlemiştir. Bu vizyona ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek, oluşturulan destek platformu çerçevesinde bu firmaları desteklemeyi hedeflemektedir.

Turquality'nin Misyonu

Turquality Programı'nın misyonu, Türkiye'deki güçlü markaların yurt içinde ve yurt dışında lokomotif rol üstlenerek küresel Türk markalarına dönüşmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, potansiyel taşıyan markalara destek sağlanarak ülkemizin ihracatının artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, şirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirerek yurt içinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak da programın diğer bir misyonudur. Bu şekilde, güçlü Türk markaları geliştirerek "Türk Malı" imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek Turquality programının ana misyonunu oluşturmaktadır.

Turquality'nin Hedefleri

Turquality Programı'nın hedefleri, marka potansiyeline sahip firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak ve bu firmaların gelişimine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı sunmaktır. Ayrıca, program kapsamında yer alan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek, yurt dışında olumlu Türk malı imajını oluşturmak ve tutundurmak için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak da hedefler arasındadır. Türk firmalarının marka bilincini artırmak, pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak ve Turquality istihdam desteği ile seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak da programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Turquality'nin Ön Koşulları

Turquality programının iki önemli ön koşulu bulunmaktadır. İlk olarak, başvuruda bulunan markanın Türkiye’de tescil edilmiş olması gerekmektedir. İkinci olarak, yurt dışında hedef pazarlarından en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu ön koşulları sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri sonucunda Turquality veya marka programı kapsamına dahil edilmektedir.

Turquality Mevzuatları

 1. Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ (5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar)

Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi hakkında 2006/4 sayılı tebliğ kararını kapsamaktadır. 24/05/2006 tarihinde yayınlanan bu Tebliğ ile 33 marka TURQUALITY Destek Programı’na, 22 marka ise Marka Destek Programı’na dahil edilmiştir. Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin yurt dışında tanıtım amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin markalaşma faaliyetlerine ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamalar uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

2) Turquality 2015/9 Sayılı Karar (Hizmet İhracatı) 2564 Sayılı Karar (Hizmet Sektörleri)

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri hakkında 2015/9 sayılı kararı kapsamaktadır.
Bu Karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Turquality Destekleri Nelerdir?
Turquality firmaları, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek için devlet tarafından desteklenmeye hak kazanan firmalar olarak tanımlanabilirler.
“Turquality desteği nedir?” sorusunun cevabı ise, 'gerekli şartları ve kriterleri karşılayan bu firmalara devlet tarafından verilen çeşitli teşvik ve hizmetler' olarak verilebilir. Turquality desteği alan firmalar, markalaşma, pazarlama, tanıtım, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, fuar katılımı, patent tescili gibi konularda devlet desteğinden yararlanabilirler.
Turquality desteklerinde yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan, Ticaret Bakanlığınca destek alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markaları harcamaları %50 oranında desteklenir. Sağlanan bu Turquality teşviklerinin program süresi daha önceki mevzuatta (5+5 yıl) 10 yıldı. Akabinde tebliğ revizyonu ile hedef ülke bazlı düzenleme yapıldı. Hedef pazar bazında 5 yıllık destekleme prensibi getirilmesiyle, Turquality destek programı süresi sınırsız (5+∞) olarak güncellenmiştir. Bu bağlamda "Turquality desteği nedir?" sorusuna cevaben resmi www.turquality.com sitesinden alınan veriler aşağıdaki gibidir:

 1. Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Turquality Destekleri
 2. Turquality Marka 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Turquality Destekleri
 3. Turquality 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Turquality Destekleri
 4. Turquality Marka 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Turquality Destekleri

Turquality Destek Limitleri ve Oranları

Turquality Başvuru Şartları Nelerdir?

"Turquality şartları nelerdir?" sorusuna cevaben, 'Turquality destek programından yararlanmak isteyen firmaların sağlaması gereken belli kriterlerdir' diyebiliriz. www.turquality.com websitesinde yer alan ve devlet tarafından yapılan resmi güncellemelere istinaden Turquality şartları dönem dönem değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Turquality kapsamındaki firmalar ya da Turquality kapsamına girmek isteyen şirketler veya firmalar, JİT DANIŞMANLIK hizmetinden faydalanarak süreçlerini mevzuata ve şartlara uygun biçimde sürdürebilirler.

Turquality başvuru şartları arasında, ihracat kapasitesi, ürün kalitesi, marka değeri, kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk gibi konularda belirlenmiş standartlara uyum göstermek sayılabilir. Turquality marka destek programı, sadece ürün ihracatçılarına değil, aynı zamanda “Hizmet Turquality” kapsamında hizmet ihracatçılarına da açıktır. “Turquality Hizmet” alanında faaliyet gösteren firmalar da Turquality kapsamındaki firmalar arasına katılabilirler.

Turquality başvuru şartları ilgili maddeler kapsamında şu şekilde sıralanabilir:

MADDE 14 – (1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak için başvuruda bulunan şirketin;

 • a) İhraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketleri dahil olmak üzere son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, destek kapsamına alınma başvurusu tarihi itibariyle son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD Doları tutarında olması,
 • b) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,
 • c) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması,
 • ç) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması gerekir.

Turquality başvuru şartlarına dair daha detaylı sorularınız ve şirketinizin Turquality kapsamındaki firmalara uyumlu olup olmadığını öğrenmek için şimdi JİT DANIŞMANLIK Turquality Danışmanlığı ile iletişime geçin!

Turquality Gelişim Yol Haritası Nedir?

Turquality Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri, Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma, firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlamaktadır.

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, programa başvuran firmalara ön inceleme yapma ve Turquality Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme yetkisi, 7 firmaya verilmiştir. Bu firmalar, Turquality Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Turquality/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden hizmet alacaklardır. Bu firmalar arasında Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, KPMG ve Grant Thornton bulunmaktadır.

Gelişim Yol Haritası Destek Limiti Nedir?

Firmalar, Gelişim Yol Haritası çalışmasının yapılmasını teminen, ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda belirtilen diğer 6 firmayla birlikte çalışmalarını yürütür. Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumu detaylı analiz edilmekte ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Gelişim Yol Haritası ile iyileştirme projeleri, destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Bu süreç, firmaların kendi markalarına özgü stratejilerini uzman profesyonellerle birlikte yaratmalarına olanak tanımaktadır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı Nedir?

Turquality Programı kapsamında yer alan en önemli desteklerden biri, Yönetici Geliştirme Programı’dır. Bu program ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir dil oluşturulması, profesyonellik ve etkinliğin artırılması, iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir.

Fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde destek sağlanmaktadır. Programda yer alan dersler, Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri öğretim üyeleri ve üniversitelerin eğitim ortakları tarafından verilmektedir.

Programda yer alan eğitim başlıkları, farklı firmalardan ve farklı fonksiyonlardan gelen katılımcıların hızla gelişen bilgi dünyasında son gelişmeleri yakalamalarını ve akademik bilgiyi iş pratikleri ile birleştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılar, iş süreçlerine yansıtabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olacak, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sağlam bir akademik temele dayandıracaklardır.

Yönetici Geliştirme Programının Amacı

Katılımcıların;

 • Yönetim/Organizasyon
 • Pazarlama/Perakende
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finans/Muhasebe

alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Programın başlangıcından bu yana, gerek katılımcı değerlendirmeleri, gerekse akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda sürekli yenilenen ve gelişen Turquality Yönetici Geliştirme Programı, katılımcıların kişisel gelişimlerine ve firmalarına en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde revize edilmiştir. 8. Dönemden itibaren her iş sürecine yönelik ara ödevler ve katılımcı gruplarının şirket verileriyle bizzat çalışacağı bir “strateji final çalışması” programa eklenmiştir.

Yönetici Geliştirme Programının Önemi

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut kılmıştır. Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı gönderen firmalar, hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme kazandırmaktadırlar.

Program boyunca sınıf içi etkileşimin yüksek olduğu tartışmalar, vaka analizleri, grup çalışmaları gibi kalıcı öğrenmeye doğrudan katkı sağlayacak pedagojik yaklaşımlar kullanılmakta ve her eğitim sonunda katılımcılardan değerlendirmeler alınmaktadır. Alınan değerlendirmeler ışığında her yıl daha da zenginleşen Yönetici Geliştirme Programı, pek çok saygın MBA ve executive MBA programının içerikleri ile benzer kulvarlarda koşacak bir akademik alt yapıda geliştirilmiş yenilikçi ve yaratıcı bir programdır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi günlük 7 saatlik oturumlardan oluşan toplamda 44 günlük periyotta, her iş sürecine ait 4 ara ödev ve programın bitiminde katılımcıların üst yönetimlerine sunumlarını yaptıkları ve şirketlerin iş süreçlerine direkt katkıda bulunacak “strateji final çalışması” sunumu ile tamamlanmaktadır. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis ettiği özel sınıflarda cuma ve cumartesi günleri saat 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Turquality Programı Başvurusu ile İlgili Önemli Noktalar

Turquality Destek programına başvurmak isteyen firmaların Türkiye'de tescilli bir markası bulunmalı ve bu markanın en az bir hedef pazarda da tescilli olması gerekmektedir. Bir şirketin en fazla iki markası desteklenebilir ve bir marka için birden fazla şirket destek alabilir. Ek olarak, bir holding bünyesinde en fazla altı marka desteklenebilir.

Turquality Firma Ön İnceleme Çalışması

Turquality programı kapsamında yapılacak ön inceleme başlıklarını şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim.

1) Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal ve ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

2) Marka Yönetimi ve Performansı

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve bu planları uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için geniş vizyonlu bir yönetimle marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak gerekli aksiyonları almaları markanın etkin yönetilmesi açısından önemlidir.

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık sürede yurt içinde ve yurt dışında gösterdiği performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması ve coğrafi yaygınlık düzeyi markalaşma sürecinde önemlidir. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili firma tarafından sahiplenilmesi, firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlarda başarılı olabilmesi için esastır.

3) Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede ve doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan tedarik zincirinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Operasyonel mükemmelliği hedefleyen firmalar, bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeli, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeli, maliyetleri kontrol edebilmeli ve verimliliği artırıcı inisiyatifler almalıdır. Bu, markalaşma sürecinde önemli etkenlerdendir.

4) Pazarlama ve Satış

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirledikleri stratejik hedeflere ulaşmak için pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmaları, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmeleri, müşterileri tanımaları, rakipleri takip etmeleri gibi çalışmalar yapmaları önemlidir.

5) Yeni Ürün Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmeleri, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamaları, teknolojiyi etkin olarak kullanmaları gerekmektedir. Ürün tasarım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmak, inovasyona yönelik ürünler geliştirmek ve bu ürünlerle farklılaşmak markalaşma sürecinde etkili olan önemli unsurlardandır.

6) Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

7) İnsan Kaynakları Yönetimi

Turquality denetiminden tam puan almak isteyen markaların, trendleri ve en iyi uygulamaları araştırarak şirkete en uygun yapıyı hayata geçirmesi, strateji sahibi olması ve süreçlerinin dokümante edilmiş olması gerekmektedir. Alanında yetkin yönetim danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı firmalarından destek almak avantaj sağlayacaktır. Firmaların belirledikleri stratejiler doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarının iş gücü planlaması ve norm kadrosunun dünya standartlarına uygun olması büyük bir artı sağlayacaktır.

8) Yönetim

Şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin politika, süreç ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir. Şirkette icranın başı ve hukuken şirket işlerinin nihai sorumlusu olan Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim uygulamalarının ana aktörüdür. Şirketin yönlendirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu, şirkete fon sağlayan hissedarlar ve şirketin işlerini yürüten yönetim arasındaki güç dengelerini kapsar.

Kurumsal yönetim; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kuruludur. Ticari hayatta bir şirketle iş ilişkisine girme noktasında en önemli faktör "güvenin tesis edilmesidir." Kurumsal Yönetim uygulamaları ile yetki ve sorumluluklara açıklık getirilerek, şirketin yönetim sistemine olan güven güçlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim, firma yönetiminde pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir.

Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için büyük önem taşımaktadır.

9) Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemleri; organizasyon şeması, bilgi güvenliğine yönelik politika ve prosedürler, eğitim materyalleri, denetim raporları ve uygulamaları kapsar. BS performans ölçümünde kullanılan performans ölçütlerinin listesi (hedeflenen ve gerçekleşen verileri içerecek şekilde) Turquality ön inceleme kapsamında incelenir.

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonlarının daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması, kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir.

10) Dijitalleşme

Dijitalleşme süreci, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun, yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur. Dolayısıyla dijitalleşme, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş süreçlerini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir.

Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ve beklentiler, yapay zeka, endüstri 4.0, büyük veri ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 yıl öncesinden oldukça farklıdır.

Günümüzde artık birçok işletme, operasyonlarının günlük çalışma hacmini artırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşmeye başvuruyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak iş modellerine katkı sağlar. Dijital otomasyon, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak adına işletmenin herhangi bir operasyon sürecinde yürürlüğe konsa da, organizasyonlara daha kapsamlı olarak da uygulanabilir.

Turquality Hibe Süreçleri

Hangi Markalar Turquality Kapsamındadır?

Burada markalardan ziyade sektörleri ele almak daha doğrudur. 500'den fazla marka, otomotiv yan sanayisinden gıdaya, tekstilden hizmet sektörüne, sağlık turizmi ve konaklama gibi birçok sektörü kapsamaktadır. Dolayısıyla, burada sektör bağımsız olarak birçok marka bulunmaktadır. Ancak, inşaat sektörleri, bazı temizlik hizmetleri veya acente hizmetleri gibi sektörlerdeki firmalar şu an için kapsama dahil edilmemektedir.

Firmalar Turquality'den Nasıl Yararlanıyor?

Örneğin, bir ürün üretiyorsanız ve bu ürünü satıyorsanız, ortalama üç milyon dolarlık ihracat yapmanız gerekmektedir. Bunun yanında, WIPO Madrid protokolüne üye ülkelerden marka tescilinizin olması ve yurt dışında tescilli marka logonuzun Türkiye'de de tescilli olması gerekmektedir. Bu ön şartları sağlayan bir ürün firmasıysanız, Turquality ön başvuru şartlarını yerine getirip, Turquality'ye başvurabilirsiniz.

Hizmet sektöründeyseniz, bir ciro şartı olmamakla birlikte marka tescili şartı bulunmaktadır. Bu, bazı sektörlerde özelleşebilir. Örneğin, konaklama sektöründe beş yüz bin dolarlık turizm geliri beklenmektedir veya sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren bir firmaysanız, sağlık turizmi yetki veya faaliyet belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Lojistik firmasıysanız, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınmış olan faaliyet belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerle Turquality ön başvuru şartlarını sağlamış olursunuz.

TQ Kendi İçerisinde Marka Destek Programı ve Turquality Üst Programı Olarak Ayrılmakta. Bunlardan Bahseder Misiniz?

Aslında bir ayrım bulunmamaktadır. Kapsamın adı tamamen TURQUALITY'dir. Marka destek programı da olsa, Turquality üst programı da olsa, siz TQ kapsamında bir firmasınız. Marka ve Turquality kapsamı arasındaki farklar göze çarpan veya önemsenmeyecek farklar değildir. Örneğin, kapsam hazırlanırken hazırlık süreçleri, denetim süreci, kabul süreci, başvuru süreci ve sonrasında alınacak destek başlıkları birebir aynıdır. Marka destek programı, Turquality üst programına hazırlık aşaması olarak düşünülebilir.

En belirgin fark, marka destek programı ile TURQUALITY üst programı arasındaki harcama limitleridir. Bunun dışında dahil olunan yerlerde hiçbir fark bulunmamaktadır. Aynı denetime girilir, aynı başlıklar sorgulanır, aynı süreçler olgunlaştırılır ve aynı süreçlerde hibe ve destek harcamaları yapılır. Dolayısıyla, sadece harcama limitlerinde belli farklılıklar vardır ve bu limitler oldukça yüksektir.

TQ’nin Dünya Markası Olma Yolunda Şirketlere Sunduğu Fırsatlar Nelerdir?

Turquality’nin dünya markası olma yolunda sunduğu birçok fırsat bulunmaktadır. Danışman olarak gözlemlediğimiz kadarıyla, müşterilerimize anlattığımız Turquality programı yaklaşık yirmi yıldır piyasada mevcuttur. Turquality programına dahil olan firmalar, bir anlamda reklamını yapmaktadır.

Örneğin, Turquality kapsamına dahil olduktan sonra franchising verirken, yurt dışındaki bazı firmalar TQ'nin desteğinden faydalanmak istediklerini belirterek bizimle iletişime geçmişlerdir. Bu, prestij açısından önemlidir ve bakanlık tarafından şampiyonlar ligi olarak görülmektedir.

Turquality kapsamına girmeden önceki kurumsal yapınızın performansını net bir şekilde ölçebilirsiniz, bu da daha verimli ve ölçülebilir süreçler yürütmenizi sağlar. Bu süreçler, doğrudan ciro ve karlılık anlamında size destek olur.

Ayrıca, bu işin hibe tarafı da bulunmaktadır. Devletten, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan harcamalar bazında ciddi destekler alınabilmektedir. İki yıllık stratejik yol haritasındaki hedeflerinize bu desteklerle bir yılda ulaşabilirsiniz. Markayı, firmanın süreçlerini, yatırımlarını ve insan kaynaklarını destekleyici bir yapıdan bahsedilmektedir.

"TQ'nin potansiyelini keşfet" sloganı ile dünya çapında reklamınız yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve şirketinizdeki kurumsal yapı korunarak birleşik bir güç oluşturulup, markanızın daha ileriye taşınmasına ivme kazandırılmaktadır.

Turquality Fuarına Başvuru Süreci Nasıl Olmaktadır?

Bahsettiğimiz her kalemin aslında bir ana dokümanı bulunmaktadır. Turquality ve bakanlık, her işin bir sözleşmesi ve faturası olmasını istemekte ve bu tüm harcamalarda net olarak zorunlu tutulmaktadır.

Örneğin, bir fuara katılacaksanız, o fuarın sözleşmesi olmak zorundadır. İçerisinde stand metrekaresi, alınacak hizmet kalemleri, tutarları, varsa vergisi gibi bilgilerin bulunduğu bir sözleşme olmalıdır. Ayrıca, bu sözleşme, imzaları içeren ve tüm şartları sağlayan bir belge olmalıdır. Faturanız, sözleşmeyi desteklemeli ve ödeme yapılmış olmalıdır. Bakanlık, bu ödemenin banka yoluyla yapılmasını beklemektedir.

Fuarda gerçekten bulunduğunuzu kanıtlayıcı belgeler sunmanız gerekmektedir. Fuara katılmadan on beş gün önce ilgili ticaret ataşeliğine bir dilekçe ile başvurulmaktadır. Dilekçede, fuar tarihleri, yer ve stand bilgileri belirtilir. TQ'de buna yerinde inceleme denilmektedir. Ticaret ataşesi fuara gelir ve sizi yerinde inceler, markanıza bakar. Bu süreç sonrasında, bağlı olduğunuz ihracatçılar birliğine bir dilekçe yazılır. İlgili ticaret ataşesi raporu ve diğer belgelerle birlikte otomasyon sistemine yüklenir.

Her harcama için gerekli olan belgeler değişebilir. Örneğin, bir pazar araştırması hizmeti aldıysanız, yine sözleşme, ödeme, fatura ve pazar raporunu kanıtlayıcı belge olarak sunmalısınız.

Turquality Başvuru Süreci

Turquality Danışmanlık Süreci  

 • Firma ön inceleme çalışmalarının yapılması ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
 • Belirlenen iyileştirme alanları ile ilgili dokümantasyon eksikliklerinin giderilmesi
 • Ön İnceleme Sunumların hazırlanması ve Prova Ön İnceleme Yapılması
 • Prova Ön İnceleme sonrasında belirlenen eksikliklerinin tamamlanması

Profesyonel Turquality danışmanlık firmaları, bu Turquality programına katılmak isteyen veya katılan firmalara TQ uzmanları rehberliğinde destek veren kuruluşlardır. JİT DANIŞMANLIK Danışmanlık hizmeti ile uzun yıllardır pek çok yerli firmanın onay sürecinden geçmesini, sonuç olarak devlet teşvikiniTurquality teşviklerini ve Turquality istihdam desteğini almasını sağlamıştır.   

Turquality Kapsama Alınma

Turquality Danışmanlık Süreci

Firma Ön İnceleme Çalışmalarının Yapılması ve İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi

JİT DANIŞMANLIK olarak, firmanızın mevcut durumu detaylı bir şekilde analiz edilerek iyileştirme gerektiren alanlar tespit edilir. Bu süreçte, firmanızın Turquality programına uygunluğunu artıracak stratejiler geliştirilir.

Belirlenen İyileştirme Alanları ile İlgili Dokümantasyon Eksikliklerinin Giderilmesi

Belirlenen iyileştirme alanlarına yönelik gerekli dokümantasyon çalışmaları tamamlanır. Eksik veya hatalı dokümanlar düzeltilir ve Turquality standartlarına uygun hale getirilir.

Ön İnceleme Sunumlarının Hazırlanması ve Prova Ön İnceleme Yapılması

Turquality başvuru sürecinde kritik bir adım olan ön inceleme sunumları, uzman ekibimiz tarafından hazırlanır. Bu sunumlar, firma yetkilileri ile birlikte prova edilerek mükemmel hale getirilir.

Prova Ön İnceleme Sonrasında Belirlenen Eksikliklerin Tamamlanması

Prova ön inceleme sonucunda tespit edilen eksiklikler hızlı ve etkili bir şekilde giderilir. Böylece, firmanızın Turquality başvuru sürecinde en yüksek başarıyı elde etmesi sağlanır.

Turquality Kapsama Alınma

Turquality doğrultusunda yapılan Ön Değerlendirme Çalışması sonrasında hazırlanan rapor, Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden firmalara bildirilir.

Değerlendirme sonucunda, firmanızın başvurusu reddedilebilir. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, firmanız 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üzeri puan alırsa Turquality programına kabul edilir.

Turquality Yönetim Danışmanlığı Hizmeti

JİT DANIŞMANLIK tarafından sunulan Turquality danışmanlık hizmeti, firmanızın her açıdan güçlenmesini sağlayacak kapsamlı bir süreçtir. Bu hizmetin ücretleri, verilen danışmanlık hizmetinin kapsamına, proje süresine ve görev alacak danışman sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Turquality danışmanlığı almak, firmanızı devlet teşvikleri, Turquality teşvikleri ve Turquality istihdam desteği ile güçlendirecek; iş hacminizi büyütmenize ve yatırım süreçlerinizi daha sağlıklı planlamanıza yardımcı olacaktır.

Detaylı bilgi için JİT DANIŞMANLIK ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.