Yeşil Mutabakat Danışmanlığı

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2019 yılında başlattığı bir programdır. Paris İklim Anlaşması'nın, 5 Ekim 2016 itibariyle küresel sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın onayını alarak 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmesi, bu küresel hareketin başlangıç noktalarından biridir. Paris Anlaşması, kabulünden sadece bir yıl sonra yürürlüğe giren ilk küresel anlaşma olarak tarihe geçmiştir.

Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefiyle oluşturulan bu strateji, sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal dönüşüm için de bir yol haritasıdır.

JİT DANIŞMANLIK ile Yeşil Mutabakat Süreçleriniz

JİT DANIŞMANLIK, Yeşil Mutabakat sürecinde sizlere rehberlik ederek tüm aşamalarda yanınızda olmaktadır. İşte Yeşil Mutabakat Danışmanlığımızın temel amaçları:

 1. İklim Değişikliğiyle Mücadele: Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini desteklemek.
 2. Sürdürülebilir Ulaşım: Yüksek karbon salınımı yapan ulaşım sektörünün dönüşümünü hızlandırmak.
 3. Temiz Enerji: Enerji verimliliğini artırmak ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak. JİT DANIŞMANLIK ile Karbon ve Su Ayak İzi süreçlerinizi yönetebilirsiniz.
 4. Sıfır Atık: Kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının minimize edilmesi.
 5. Doğal Yaşam: Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın restore edilmesi.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları koruyarak insanların bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, doğal kaynakların tükenmesini ve insan faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini önlemeyi hedefler. JİT DANIŞMANLIK, Yeşil Mutabakat'ın her aşamasında olduğu gibi sürdürülebilirlik alanında da öncü çalışmalara imza atmaktadır.

JİT DANIŞMANLIK ve Sürdürülebilirlik

JİT DANIŞMANLIK, sürdürülebilirliği üç ana boyutta ele alır:

 1. Ekonomik Sürdürülebilirlik: Kaynakların doğru kullanımı, atıkların azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanır.
 2. Sosyal Sürdürülebilirlik: İnsan haklarının korunması, toplumsal eşitlik ve refahın artırılması hedeflenir.
 3. Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve iklim değişikliğiyle mücadele odaklanır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları koruma ve çevresel zararı önleme amacıyla kritik bir rol oynar. İşte bu yaklaşımın önemi:

 1. Doğal Kaynakların Korunması: Kaynakların doğru kullanımı ve atıkların azaltılması.
 2. İklim Değişikliğiyle Mücadele: Küresel ısınmayı önleme veya minimize etme çalışmaları.
 3. Toplum Refahı: Toplum sağlığını ve refahını koruma.
 4. Gelecek Nesiller: Doğal kaynakların gelecek nesiller için korunması.

JİT DANIŞMANLIK ile Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik

JİT DANIŞMANLIK, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik süreçlerinde ihtiyacınız olan tüm bilgi ve desteği sağlar. Tüm süreçlere hakim olarak, gerekli uygulamaları hayata geçirebilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilirsiniz. Eğitim içeriklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle yanınızdayız.

Yeşil bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için JİT DANIŞMANLIK ile yolculuğa çıkın. Sürdürülebilirliğin getirdiği fırsatları keşfedin ve bu dönüşümde yerinizi alın!

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.