Hangi İlde Hangi İş Yapılır?

Hangi İlde Hangi İş Yapılır?

Hangi İlde Hangi İşleri Yapabilirim?

Girişimciler için sahip oldukları sermayeyi doğru iş için harcamaları oldukça önemlidir. Kârlı sonuçlar elde etmek isteyen girişimcilerin doğru işi doğru şehirde kurması gerekir. Türkiye’de bulunan tüm şehirlerde, ayrı bir yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Girişimcilerin iş kurmak için seçtikleri şehirlerde hangi sektörün kâr sağladığını bilmesi doğru yatırımı yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerine sunulan farklı teşvik ve hibe programları bulunmaktadır.

Girişimcilerin hangi ilde hangi işi yapması gerektiğini bulabilmesi için incelemesi gereken pek çok faktör bulunmaktadır. Şehirlerde bulunan nüfus yoğunluğu, eğitim seviyeleri, işyerlerinin sektörel dağılımları ve ekonomik göstergeler başlıca araştırılması gereken temel faktörlerdir. Daha sonra girişimcilerin iş yapmak istedikleri şehir hakkında sektörel bilgileri elde etmesi gerekir.

En uygun yatırım alanını bulan girişimcilerin sonraki adımı, yatırım yapmaktır. Şehirde kurulan işlerle girişimciler, kârlı sonuçlar elde edebilecektir. Genellikle girişimcilerin büyük şehirlerde iş kurmak istediği görülmektedir. Ancak büyük şehirlerde rekabet gücü oldukça yüksektir. Türkiye’nin küçük illerinde yatırım yapmayı tercih eden girişimcilerin daha kârlı sonuçlar elde etmesi de oldukça mümkündür. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi gibi az yatırım alan bölgelere yapılacak yatırımlar devlet tarafından desteklenmektedir. Aynı zamanda bazı bölgeler, bazı önemli sektörlere öncü olmaktadır.

Bölgelere Göre Bazı İş Modelleri

Girişimcilerin yatırım yapabilecekleri bölgelerin öne çıkan sektörleri hakkında kısa bilgiler şu şekildedir;

  • Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık, turizm, madencilik ve sanayi üzerinden yoğunlaşmaktadır. Bölgenin sahip olduğu boğazlar nedeniyle balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Kümes hayvancılığı gelişmiş olan alanlardan birini oluşturmaktadır. Marmara bölgesinin asıl gelir kaynağını ise sanayi oluşturmaktadır. Sanayi alanında pek çok faaliyetgösteren işletme bulunmaktadır. Marmara Bölgesi’nde otomotiv sanayisi, çelik sanayisi, kimya sanayisi, metal ve makine sanayisi, elektronik sanayisi, çimento sanayisi, cam ve seramik sanayisi gelişmiş olan sanayi kollarıdır. Aynı zamanda Marmara Bölgesi’nde makineli tarım yapılmaktadır. Bölgede pirinç ve ayçiçeği en önemli gelir kaynaklarındandır.

Marmara Bölgesinde madencilik faaliyetlerinde de bulunulmaktadır. Mermer, linyit, kömür ve doğalgaz kaynakları bölgesinin en önemli yeraltı kaynaklarını oluşturmaktadır. Bölge sahip olduğu doğal ve kültürel güzelliklerle turistlerin ziyaret ettiği bir bölgedir. Bu nedenle girişimcilerin en çok yatırımda bulunduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

  • Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde gelişmiş olan sektörler tarım, turizm, sanayi ve ormancılıktır. Bölgedebulunan şehirlerde girişimcilerin bu sektörlerde iş kurmaları halinde kârlı sonuçlar elde etmesi mümkündür. Tarım ürünleri arasında turunçgillerin ve meyve üretiminin önemi büyüktür. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şehirlere sahiptir. Bu nedenle turizm gelişmiştir.

Akdeniz Bölgesi’nde gelişmiş olan sanayi kolları genellikle tarıma dayalıdır. Gübre, tarım aletleri, gıda sanayisi, kâğıt ürünleri üretimi bölgenin gelişmiş olan sanayi kolları arasındadır. Orman alanlarının yoğun olduğu bölgede mobilya ve kâğıt gibi ürünler üretilmektedir.

  • Ege Bölgesi

Ege bölgesinde gelişmiş olan sektörler tarım, hayvancılık, turizm ve sanayidir. Bölgede turunçgiller, zeytin ve üzüm üretimi önemlidir. Hayvancılık sektöründe gelişmiş olan faaliyetleri arıcılık ve balıkçılıktır. Sanayi sektörünün gelişmiş olduğu bölgede genel olarak tekstil, otomotiv, çimento, seramik ve kâğıt üretimi önemli bir yer tutmaktadır.

Turizm alanlarının bulunduğu bölge yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan illere ev sahipliği yapmaktadır. Girişimcilerin bölgede genel olarak yatırım yapabilecekleri alanlar gelişmiş olan bu sektörlerdir.

  • Karadeniz Bölgesi

Karadeniz bölgesinin gelişmiş olan sektörleri tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm ve sanayidir. Bölgenin en önemli tarımsal kaynağı çay ve fındıktır. Orman alanlarının yoğun olduğu bölgede odun, mobilya, ahşap ve kâğıt üretimi yapılabilmesi için potansiyel bulunmaktadır.

Bölgede çıkarılan taş kömürü en önemli yeraltı kaynağını oluşturmaktadır. Bölgede bulunan yaylalar, doğal güzellikler ve tarihi eserler turistlerin dikkatini çekerek girişimcilerin gelir kaynağını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde gelişmiş olan sektörlerden biri balıkçılıktır. Hamsi gibi önemli balık türlerinin bölgede avlandığı bilinmektedir.

Girişimcilerin Karadeniz bölgesinde iş kurmak istemeleri halinde devletin sunduğu DOKAP projesi kapsamında teşvik ve hibelerden faydalanması mümkündür.

  • İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde gelişmiş olan sektörler tarım, hayvancılık ve sanayidir. Bölgenin en önemli tarımsal ürünleri buğday, elma, arpa ve patatestir. Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Tarımsal ürünlerin üretilmesiyle bölgede en fazla gelişen sanayi alanı gıda sanayisidir. Bölgede un, bisküvi, makarna, et ve süt ürünlerinin üretimi alanında faaliyet gösteren işletmeler yoğunlukta olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgede savunma sanayisi önemli bir sanayi koludur.

Girişimcilerin İç Anadolu bölgesinde yer alan şehirlerdehangi sektörlerin geliştiğinin incelenmesi daha doğru yatırımlar yapılabilmesine yardımcı olacaktır.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi ve tekstil sanayi sektörleri gelişmiştir. Tarım geliri bölge için oldukça önemlidir. En önemli tarımsal ürünleri Antep fıstığı, arpa, nohut, pamuk, kırmızı mercimektir. Bölgede bulunan şehirlerin bazılarında petrol yatakları bulunmaktadır. Petrol yataklarının bulunduğu şehirler bölge için oldukça önemlidir.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Güney Anadolu Bölgesinde et ve süt ürünlerinin üretildiği sanayi kuruluşları, tekstil sanayisi ve gıda sanayisi gelişmiştir. Petrol kaynaklarının bulunduğu şehirlerde petrol rafineleri oldukça yoğundur. Girişimcilerin Güney Doğu Anadolu bölgesinde iş kurmaları halinde GAP projesi kapsamında devletten hibe ve teşvik alabilme imkânı bulunmaktadır.

  • Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu bölgesinde tarım, hayvancılık ve madencilik ekonominin temelini oluşturmadır. Tarım alanında en önemli ürün kayısıdır. Bölgenin arazi yapısı tarıma fazla elverişli değildir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu bölgede arıcılık gelişmiş olan sektörler arasındadır. Bölgede et ve süt ürünlerinin üretimi yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğu şehirlere ev sahipliği yapar.

Madencilik alanında demir, çinko ve kurşun önemli yeraltı kaynağını oluşturur. Girişimcilerin Doğu Anadolu bölgesinde yapacakları yatırımlara DAP projesi kapsamında hibe ve teşvikler sunularak devlet tarafından desteklenmektedir.

İş Kurmak İçin Doğru İl Nasıl Seçilir?

Girişimciler için bölgesel olarak özetlenen gelişmiş sektörleri, üst kısımda belirtmeye çalıştık. Ancak girişimcilerin bölgeleri inceledikten sonra tek tek şehirleri incelemeleri zaman ve maliyet açısından zor olacaktır. Girişimciler, işlerini kolaylaştırabilmek adına iş kurmak istedikleri şehirlerin potansiyel yatırım alanlarını içeren blogları inceleyebilirler.

Girişimcilerin iş kurmak istedikleri bölgeleri seçmeleri halinde hangi sektörde faaliyet göstermek istediklerini seçmeleri gerekir. Doğru sektörü seçen girişimcilerin doğru şehri bulmaları gerekir. Sektör seçimi girişimcilerin kârlı işler kurabilmesi için oldukça önemlidir. Girişimcilerin sektör seçiminde bulunduktan sonra bölgede bulunan şehirleri inceleyerek sektöre en uygun yatırım alanını bulmaları gerekir. Örneğin; Türkiye’de bulunan şehirlerin birçoğunda tarım ve hayvancılık alanında yapılacak yatırımların potansiyeli bulunmaktadır.

Girişimciler için bir diğer önemli konu, yatırım teşvikleridir. Girişimcilerin yatırım yapabilmesi için daha az gelişmiş olan bölgelere çeşitli teşvik ve hibe projeleri uygulanmaktadır. Seçilen bölgelere göre girişimcilerin alabileceği teşvik ve hibeler değişim gösterecektir. En çok hibe ve desteğin sunulduğu bölgeler; Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’dir. Bu bölgelerde bulunan şehirlerde iş kurmak isteyen girişimciler hem şehirlerin gelişmesine hem de bölgelerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Girişimciler teşvik ve hibelerden yararlanarak kurdukları işlerden gelir elde etmeye başladıkça daha çok büyüme imkânı bulacaktır. Bu nedenle doğru bölgede doğru şehirde doğru işi kurmak için girişimcilerin yoğun bir araştırma içine girmeleri gerekir.

Şehirlere Göre İş Yapma Rehberi

Türkiye’nin en büyük iş platformu; Kobi Vadisi olarak, işte tam bu aşamada siz değerli ziyaretçilerimize mükemmel bir rehber hazırladık.

İş kurmak / yapmak istediğiniz şehre karar vermeden önce, detaylı bir şekilde araştırma yapabileceğiniz, birçok ayrıntılı bilgiyi öğrenebileceğiniz, devlet tarafından sağlanan teşviklere ulaşabileceğiniz vb. daha birçok alanda fikir edinebileceğiniz içeriklere iş yapma rehberi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Üstelik, ülkemizin 7 bölgesinde bulunan 81 farklı şehir için ayrı ayrı tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.