Bilanço – Gelir Tablosu – Rasyolar

Bilanço – Gelir Tablosu – Rasyolar

Bilanço – Gelir Tablosu – Rasyolar Excel Dökümanı İçeriği

Finansal analiz ve raporlama, şirketlerin mali durumlarını ve performanslarını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Bilanço, gelir tablosu ve finansal rasyolar bu değerlendirmede kullanılan temel araçlardır. Bu içerikte, bir Excel dökümanı aracılığıyla bu finansal raporların ve rasyoların nasıl hesaplanacağını ve kullanılacağını anlatacağız.

İçerik Başlıkları

 1. Bilanço
 2. Gelir Tablosu
 3. Finansal Rasyolar
 4. Excel Dökümanı İçeriği ve Kullanımı
 5. Hesaplama Formülleri
 6. Sonuç

** Bilanço – Gelir Tablosu – Rasyolar dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.


1. Bilanço

Bilanço, bir şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren finansal bir tablodur. Bilanço, varlıklar, borçlar ve özkaynaklar olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

 • Varlıklar: Şirketin sahip olduğu tüm değerler.
 • Borçlar: Şirketin üçüncü kişilere olan borçları.
 • Özkaynaklar: Varlıklardan borçların düşülmesiyle elde edilen şirketin net değeri.

2. Gelir Tablosu

Gelir tablosu, belirli bir dönem içerisindeki gelir ve giderleri gösterir. Şirketin kar veya zararını belirlemek için kullanılır.

 • Gelirler: Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelirler.
 • Giderler: Şirketin faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı harcamalar.
 • Net Kar/Zarar: Gelirlerden giderlerin düşülmesiyle elde edilen sonuç.

3. Finansal Rasyolar

Finansal rasyolar, şirketin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için kullanılır. Temel rasyolar arasında likidite rasyoları, karlılık rasyoları ve borç rasyoları yer alır.

 • Cari Oran: Cari Varlıklar / Cari Borçlar
 • Kaldıraç Oranı: Toplam Borçlar / Toplam Özkaynaklar
 • Net Kar Marjı: Net Kar / Net Satışlar

4. Excel Dökümanı İçeriği ve Kullanımı

Excel dökümanı, aşağıdaki başlıklar altında organize edilmiştir:

 • Bilanço: Varlıklar, borçlar ve özkaynaklar.
 • Gelir Tablosu: Gelirler, giderler ve net kar/zarar.
 • Finansal Rasyolar: Cari oran, kaldıraç oranı ve net kar marjı hesaplamaları.

5. Hesaplama Formülleri

 • Cari Oran: =Cari Varlıklar / Cari Borçlar
 • Kaldıraç Oranı: =Toplam Borçlar / Toplam Özkaynaklar
 • Net Kar Marjı: =Net Kar / Net Satışlar

6. Sonuç

Bu Excel dökümanı, finansal tabloların ve rasyoların hesaplanmasını kolaylaştırarak, şirketlerin mali durumlarını daha iyi analiz etmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Finansal danışman olarak, müşterilerinizin bu aracı kullanarak mali performanslarını değerlendirmelerini sağlayabilirsiniz.

Excel Şablonu İçin Örnek Tablo

Bilanço Değer Gelir Tablosu Değer Finansal Rasyo Değer
Varlıklar 1,000,000 TL Gelirler 500,000 TL Cari Oran 2.0
Borçlar 500,000 TL Giderler 300,000 TL Kaldıraç Oranı 0.5
Özkaynaklar 500,000 TL Net Kar 200,000 TL Net Kar Marjı %40

Bu tablo ve formüller, finansal analizler yaparken size yardımcı olacaktır. Bu araç sayesinde, finansal tablolarınızı ve rasyolarınızı daha kolay ve doğru bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.