Bilanço ve Kar Zarar Tablosu Hazırlama Programı

Bilanço ve Kar Zarar Tablosu Hazırlama Programı

Bilanço ve K/Z Tablosu Hazırlama Programı

İçerik Başlıkları:

 1. Giriş
 2. Bilanço ve K/Z Tablosu Nedir?
 3. Excel Dökümanı İçeriği
 4. Hesaplama Formülleri
 5. Kullanım Talimatları
 6. Örnek Tablo
 7. Sonuç

** Bilanço ve K/Z Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.


1. Giriş

Finansal raporlama, işletmelerin mali durumunu ve performansını değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, bilanço ve kâr/zarar (K/Z) tabloları, işletmelerin finansal sağlığını ortaya koyan temel belgelerdir. Bu içerikte, bir Excel dökümanı aracılığıyla bilanço ve K/Z tablolarının nasıl hazırlanacağını anlatacağız.

2. Bilanço ve K/Z Tablosu Nedir?

 • Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gösteren finansal tablodur.
 • K/Z Tablosu: İşletmenin belirli bir dönem içindeki gelirlerini, giderlerini ve net kâr veya zararını gösteren tablodur.

3. Excel Dökümanı İçeriği

Excel dökümanımız şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Aktifler: Dönen varlıklar ve duran varlıklar.
 • Pasifler: Kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve özkaynaklar.
 • Gelirler: Satış gelirleri, diğer gelirler.
 • Giderler: Satış maliyetleri, faaliyet giderleri, diğer giderler.
 • Net Kâr/Zarar: Gelirler ile giderlerin farkı.

4. Hesaplama Formülleri

 • Toplam Aktifler: =TOPLA(Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar)
 • Toplam Pasifler: =TOPLA(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar + Özkaynaklar)
 • Brüt Kâr: =Satış Gelirleri - Satış Maliyetleri
 • Faaliyet Kârı: =Brüt Kâr - Faaliyet Giderleri
 • Net Kâr/Zarar: =Faaliyet Kârı + Diğer Gelirler - Diğer Giderler

5. Kullanım Talimatları

 1. Aktifler ve Pasifler: Kullanıcı, işletmenin varlıklarını ve borçlarını girer.
 2. Gelirler ve Giderler: Kullanıcı, belirli bir dönem içindeki gelir ve gider kalemlerini girer.
 3. Toplam ve Net Hesaplamalar: Excel formülleri aracılığıyla toplam aktifler, toplam pasifler ve net kâr/zarar otomatik olarak hesaplanır.

6. Örnek Tablo

Bilanço Tablosu

Başlık Tutar (TL)
Dönen Varlıklar 150,000
Duran Varlıklar 350,000
Toplam Aktifler 500,000
Kısa Vadeli Borçlar 100,000
Uzun Vadeli Borçlar 200,000
Özkaynaklar 200,000
Toplam Pasifler 500,000

K/Z Tablosu

Başlık Tutar (TL)
Satış Gelirleri 600,000
Satış Maliyetleri 400,000
Brüt Kâr 200,000
Faaliyet Giderleri 50,000
Faaliyet Kârı 150,000
Diğer Gelirler 20,000
Diğer Giderler 10,000
Net Kâr/Zarar 160,000

7. Sonuç

Bilanço ve K/Z tablosu hazırlama programı, işletmenizin mali durumunu ve performansını etkili bir şekilde analiz etmenize olanak tanır. Excel tabanlı bu araç sayesinde, finansal verilerinizi kolayca yönetebilir ve raporlayabilirsiniz. Bu program, işletmenizin finansal sağlığını izlemenize ve geleceğe yönelik stratejik kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Yorum Gönder

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.