ANADOLU TİCARET MERKEZİ ANADOLU’DAN-DÜNYA’YA İHRACAT

ANADOLU TİCARET MERKEZİ

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanlarında arz ve talebi dengelemek, danışmanlık sağlamak ve projeleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetlerini destekleyen TARIMKON, ekonomik iş birliği ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmektedir.

Türkiye genelinde 81 il, 640 ilçe, 16 İdari Departman, 11 Federasyon, 6 Kooperatif, 3 Vakıf, 17 Platform ve 6 İş Konseyi ile temsil edilen TARIMKON, dünya çapında 56 ülkede temsilcilik, 14 ülkede satış ve pazarlama ofisleriyle faaliyet göstermekte olup, uluslararası 28 şube ve proje ortaklığıyla dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermektedir.

DIŞ TİCARET DEPARTMANLIĞI HİZMETİ BÖLÜNMÜŞ İHRACAT MALİYET GİRDİ SİSTEMİ (BİMG)

TARIMKON, 'ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM' felsefesini benimseyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde üyelerine, sektör temsilcilerine, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflere ve şirketlere hizmet veren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. İhracattan ithalata, yabancı yatırımlardan özel sektörün dış yatırımlarına kadar ulusal ve uluslararası alandaki tedarikçilere yönelik yatırım, pazarlama, pazar araştırması, dış ticaret, eğitim ve proje hizmetleri sunmaktadır.

TARIMKON bünyesinde bulunan Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu (TAGOK), ulusal ve uluslararası alanda arz, talep, finans ve proje sahiplerini tek bir çatı altında bir araya getirmektedir. TAGOK'un DIŞ TİCARET DEPARTMANLIĞI HİZMETLERİ ise üyelerine ihracattan ithalata, yabancı yatırımlardan özel sektörün dış yatırımlarına kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleri sunarak uluslararası pazarlama, pazar araştırması, proje yönetimi, finansal destek gibi alanlarda hizmet veren tedarikçilere odaklanmaktadır. Bu kapsamda, TAGOK'un üye firmalarının ürün ve hizmetlerini öncelikle Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına sunmaktadır.

World Trade Business Development Council (WTBDC), uluslararası ticaretin gelişimine odaklanan Türkiye merkezli bir kuruluştur. Türkiye'nin dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmet, müteahhitlik, danışmanlık, dijital dönüşüm ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının iç ve dış pazarda iş geliştirme fırsatlarını araştırarak, ihracatlarını artırarak ve uluslararası ekonomik ilişkilerini destekleyerek katkıda bulunmayı hedefler.

WTBDC ayrıca, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ticari faaliyetlerindeki payını artırmak için çalışır. Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve iş dünyasının temsilcilerinin yer aldığı kurucu kuruluşları, üyeleri ve şirket konseyleriyle birlikte, gönüllü bir diplomatik kuruluş olarak faaliyet gösterir. WTBDC, Türk özel sektörünün uluslararası ekonomik ilişkilerini yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir.

Mult-Buyer Turkish Trade Center, Türk firmalarının Almanya ve Avrupa Birliği pazarlarına açılmasına yardımcı olan bir ticaret platformudur. 2014'ten beri Bremen'de hizmet veren bu platform, ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliği yaparak güçlü bir altyapı oluşturmuştur. Ayrıca TARIMKON-ICAF ile iş birliği yaparak üye firmalara Avrupa'da şube açma ve pazar araştırmaları gibi konularda destek sağlamaktadır.

TARIMKON/ICAF, WTBDC ve MULTİ-BUYER, pazar ihtiyaçlarını belirleme odaklı bir anlayışla ulusal ve uluslararası alanda üyelerine ve paydaşlarına yatırım, pazarlama, dış ticaret, eğitim ve proje desteği sunmak için ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, dünya çapında en büyük sivil toplum hareketlerinden birini başlatmıştır. Ortak hareket eden kuruluşlar, ürettikleri mal ve/veya hizmetleri 'ÖNCE PAZAR, SONRA ÜRETİM' ilkesiyle dünya pazarına sunmaktadır.

NEDEN ANADOLU TİCARET MERKEZİ?

Türkiye, üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla önemli bir ticaret merkezi. Jeopolitik avantajlarıyla uluslararası şirketlerin tercihi olan ülke, nitelikli iş gücü ve coğrafi konumuyla uzun vadeli ekonomik büyümeyi hedefliyor. İstanbul'un 4.000 kilometrelik yarıçapı içinde 50'den fazla ülkeye erişim sunarak Türkiye'yi cazip bir yatırım merkezi haline getiriyor. Ayrıca AB ile gümrük birliği ve 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmaları, Türkiye'nin konumunu daha da güçlendiriyor.

Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği değerlenecek sektörler şunlardır:

Yiyecek ve İçecek İşleme Sektörü: Türkiye, gıda üretimi ve ihracatı için bölgesel bir merkez. Tarımsal çeşitlilik ve sağlık bilinciyle Avrupa'ya organik gıda ihracatının %85'ini yapıyor. Yabancı yatırımcılar sektörde büyümeye katkı sağlıyor; Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlar her yıl artıyor.

Tarımsal Ar-Ge Sektörü: Gıda ve içecek sektörü Ar-Ge çalışmalarıyla büyüyor. Artan pazar payıyla, tarımsal araştırma ve ürün geliştirme ilerliyor.

Enerji sektörü: Türkiye, enerji koridoru olarak tanımlanır ve enerji kaynaklarına stratejik konumuyla önemli bir rol üstlenir.

Otomotiv sektörü: Türkiye, otomotiv üretiminde önemli bir bölgesel merkezdir ve yüksek kalite standartlarına sahiptir.

Turizm sektörü: Türkiye, sahilleri, iklimi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir tatil noktasıdır.

ICAF/TARIMKON-WTBDC-MULTİ BUYER konsorsyumu, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 6.5 milyon kişilik bir arz/talep ağına sahip. Üyelerine pazarlama ve araştırma hizmetleri sunarak global pazarda paylarını artırmayı hedefler. Projede, ihracat yapamayan şirketlere çözüm ortaklığı sunarak dış ticaret departmanı kurma maliyetlerini %7-8'e kadar düşürür ve ihracat başarı oranını en az 10 kat artırır.

Bir şirketin dış ticaret departmanı kurması: Şirket, dış ticaret departmanını kurmak için yurt dışında şube açma, ortaklık veya yeni şirket kurma gibi yatırım planlarını belirlemeli. Yatırım yapılacaksa, gerekli izinleri almalı, vergi numarası edinmeli, sermaye ihracı yapmalı ve yatırım bildiriminde bulunmalıdır.

Şirket, yatırım yapmayacaksa sadece dış ticaret için bir departman kurabilir. Bu departman, ihracat mevzuatına hakim, gümrük işlemlerini takip edebilen, dış pazar araştırması yapabilen ve müşteri ilişkilerini yönetebilen uzman personellerden oluşmalıdır. Departmanın kurulma maliyeti, şirketin büyüklüğüne, ihracat hacmine ve işlevlere bağlı olarak değişebilir.

Ancak genel olarak, departmanın maliyetini oluşturan unsurlar şunlardır:

*Personel maaşları ve sosyal güvenlik harcamaları,

*Ofis kirası, elektrik, su, ve internet gibi sabit giderler,

*Gümrük danışmanlığı, nakliye hizmetleri, ve sigorta firması gibi dış hizmet alımları,

*Pazar araştırması, tanıtım faaliyetleri ve fuar katılımı gibi pazarlama harcamaları,

*Seyahat masrafları, konaklama ücretleri ve vize gibi seyahat giderleri.

*Fuarlar, tanıtım etkinlikleri, temsil ve misafir ağırlama giderleri

Şirketin dış ticaret departmanı kurma maliyeti, büyüklüğü ve ihracat hacmiyle değişebilir. Başlangıçta bir personel ve bir ülkeye yönelik hedefle yıllık maliyet yaklaşık 30.000 USD.

İşletmelerimiz ürettikleri mal veya hizmetleri yurtdışına satmak istemektedir. Bu maliyetleri karşılamak istese bile;

*Uzman personel ve maddi kaynak yetersizliği,

*Network yetersizliği,

*İhracatın nasıl yapılabileceği konusunda bilgi eksikliği,

*Teknik ve alt yapı yetersizliği,

*Uluslararası pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yetersizliği gibi birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.

iLETİŞİM

Barış Bağırlar
Uluslararası tarım ve Gıda Konfederasyonu
Genel Başkan Danışmanı
+90 539 333 3303
info@isplanim.com
Linkedin Profili

Ülkedeki tarım ve gıda KOBİ'lerinin %96'sı, düşük maliyet ve dış ticaret birimi eksikliği nedeniyle ihracatta zorlanmakta, maliyetlerden dolayı sürekli ihracatı ertelemektedir.

TAGOK, tarım, gıda ve yan sanayi sektöründeki üyelerine ulusal ve uluslararası pazarda ihracat yapma imkanı sunar. Üyeler, ihracat maliyetlerini paylaşan sistemle ürünlerini sergileyebilir, potansiyel alıcılarla görüşebilir ve lojistik süreçleri yönetebilir. Aynı zamanda TAGOK, marka bilinirliğini artırmak için tanıtım ve reklam faaliyetleriyle üyelerini destekler, böylece ihracat kapasitesini ve rekabet gücünü artırır.

TAGOK, üye KOBİ'lerimizin dış ticaret departmanı kurma ve pazarlama maliyetine katlanmadan ihracat yapabilmelerini sağlayan bir iş modeli çözümü sunmaktadır. Bu iş modeline "Bölünmüş İhracat Maliyetleri Girdisi" (BİMG) adı verilmekte ve üye işletmelerimizi 12 kişilik gruplar halinde bir araya getiriyoruz. Bu gruba TAGOK tarafından bir dış ticaret uzmanı görevlendirilmektedir. Bu uzman, firmanın ve ürettiği ürünlerin ihracata hazırlanmasını sağlamaktadır.

Dış Ticaret Uzmanı Sizin için İHRACAT ÖNCESİ HAZIRLIK işlerinizi yürütür.

*İşletmenin Dış Satım Potansiyeli: İhracat için iç yeterlilikler ve kapasitenin değerlendirmesi.

*Pazar Araştırması: Rekabet, mevzuat, düzenlemeler, ve ticari engeller üzerine araştırma yapılır; TAGOK arz/talep havuzu ve ihracat bilgi sistemi kullanılarak bilgi toplanır ve sonuçlar firma ile paylaşılır.

*İhraç edilecek ürün ve ihracat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi: öncelikle yasak ve izne tabi ürün listeleri gözden geçirilir. Ardından, gerekli lisanslar, izinler ve standart belgeleri almak için hazırlıklar tamamlanır.

*Kamu-Kurum ve Kuruluşlar ile İlişkilerin Yürütülmesi: Üye firmaların ihracat için Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret Odaları gibi kamu kurumlarıyla ilişkileri yönetilir. Hibe, destek ve teşviklerden yararlanmaya çalışılır.

*İthalatçıya Teklif Sunma ve Proforma Fatura Gönderme: LOI, Teklif faturası, numune gönderme, ihracatta anlaşma koşullarının oluşturulmasını sağlar.

*Dış Satım Sözleşmesi Hazırlanması ve İmzalanması: İhracatçı veya yetkilendiren, ithalatçıyla görüşmeleri tamamlayarak yazılı bir sözleşme imzalar.

*Satış ve Satış Sonrası Operasyonel Faaliyetlerin Yürütülmesi: Dış ticaret uzmanı, TARIMKON/ICAF Anadolu Ticaret Merkezleri'nde satılan ürünlerin siparişlerini firmaya ileterek, hazırlık, kalite kontrol, lojistik, navlun, gümrük ve sigorta işlemlerini yönetir, sonunda ürünlerin merkeze ulaşmasını takip eder.

**TAGOK üyeliği tamamlayan işletmelerimiz, hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir. Yıllık üyelik bedeli, TARIMKON Yönetim Kurulu tarafından her yıl sonunda belirlenir.

ICAF-TARIMKON ve WTBDC, uluslararası alanda yatırım, pazarlama, dış ticaret, eğitim ve proje desteği sağlamak amacıyla TAGOK adlı ortak bir yapı kurdu. Bu anlaşma ile dünyanın en büyük sivil toplum hareketini başlattılar. Ortak kuruluşlarımız, mal ve/veya hizmetleri "ÖNCE PAZAR, SONRA ÜRETİM" anlayışıyla dünya pazarına ICAF-TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ altında sunuyor.

ICAF/TARIMKON-WTBDC, 2024-2026 yılları arasında 6 ana lokasyonda, 365 gün açık fuar konseptinde showroom ve pazarlama ofisleri ile ana dağıtım merkezleri açmayı planlamaktadır.

*Anadolu Avrupa Ticaret Merkezi,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofisi ve Ana dağıtım yeri Almanya)

*Anadolu Ortadoğu Ticaret Merkezi,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofisi ve Ana dağıtım yeri Katar - BAE)

*Anadolu Kafkaslar Ticaret Merkezi,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofisi ve Ana dağıtım yeri Özbekistan veya Rusya)

*Anadolu Balkanlar Ticaret Merkezi,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofisi ve Ana dağıtım yeri Makedonya)

*Anadolu Kuzey Afrika Ticaret Merkez,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofis ve Ana dağıtım yer Tunus)

*Anadolu Güney Afrika Ticaret Merkez,

(Merkez Showroom+Pazarlama ofis ve Ana dağıtım yer Nijerya-Lagos)

Dünya genelindeki ülkelerde, Showroom ve Pazarlama ofisleri ile ana dağıtım merkezleri için uygun konumları belirlemek üzere pazar araştırmaları devam etmektedir.

TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

Hedeflenen bölgede çözüm ortakları ile oluşturulan konsorsiyum, 2.000-3.000 m2 bir alanda 365 gün açık fuar konseptinde SHOWROOM ve PAZARLAMA OFİSLERİ, depolama ve sevkiyat alanları sunmaktadır.

Bu konsorsiyumun ortaklık çerçevesinde çalışan TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU TAGOK çatısı altında oluşan üyelere hizmet üretmektedir.

Merkezlerimizde 365 gün boyunca açık fuar konsepti sunan 3X3 ve 4x3 stantlardan oluşan showroomlarımızda, TARIMKON garantisiyle uluslararası standartlara uygun ürünleri potansiyel müşterilere sergiliyoruz.

Pazarlama ofislerimiz, plasiyerler aracılığıyla hedef bölgelerde müşterilere ulaşıp, üye firmalarımızın ürünlerini tanıtıyor. Misafir ettiğimiz alıcılara, üyelerimizin ürün ve hizmetlerini içeren kısa sunumlarla sipariş alma imkanı sağlıyoruz, her siparişte aynı standart ve kalitede ürün garantisi veriyoruz.

TAGOK siparişleri, özel yazılım aracılığıyla genel merkezden firmalara iletilir. Aylık sevkiyat programına göre Türkiye'den belirlenen limana gönderilen siparişler, konteynerlerle ilgili ülkedeki ticaret merkezine sevk edilir. Depo, müşteri taleplerine göre siparişleri planlar, bu sayede her miktar ve zamandaki siparişi sorunsuz bir şekilde müşteri depolarına ulaştırır.

ANADOLU TİCARET MERKEZİMİZİN ALICILARA SAĞLADIĞI İMKÂNLAR

*Showroom sayesinde satış ve satış sonrası fiziki kurumsal yapımız ile alıcılara güven oluşturuyoruz.

*Tüm potansiyel alıcıları yerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlenmesi konusunda istişare ediyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünleri TARIMKON garantörlüğü altında uluslararası standartlara uygunluğu ve bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

* Talep ettiği ürünleri alıcının belirlediği deposuna kadar olan tüm operasyonu planlıyor ve üstleniyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini belgeleyen sertifikaları ve raporları sağlıyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünlerin fiyatlarını, ödeme koşullarını, teslim sürelerini ve garanti şartlarını en uygun şekilde sunuyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünlerin stok durumunu, sipariş takibini ve teslimat bilgilerini online olarak paylaşıyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünlerin satış sonrası destek, bakım, onarım ve yedek parça hizmetlerini veriyoruz.

*Alıcının talep ettiği ürünlerin pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerine faydada bulunuyoruz.

ANADOLU TİCARET MERKEZİMİZİN ÜYE FİRMALARA (SATICI) SAĞLADIĞI İMKÂNLAR

*Üye satıcı firmamızın ihracat sürecine dış ticaret uzmanı atayarak ihracat hazırlık süreçlerini yönetiyor, danışmanlık veriyoruz.

*Üye satıcı firmamızın ihracat yapabilmesi için gerekli iş ve belgelendirme süreçlerini yürütüyoruz.

 *Üye satıcı firmamızın ulusal-uluslararası alanda kamu-kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini yönetiyoruz.

*Showroomumuz da 365 gün açık fuar konseptinde ürünlerimizi sergiliyoruz.

*Showroomumuz da, üye satıcı firmamızın kendi markası ve logosu ile stant sağlıyor, bu sayede firmanın marka bilinirliliğine katkı sağlıyoruz.

*Hedef bölgede ihracatımızı artırmak için sürekli reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz.

*Merkezimizin bölgesindeki tüm potansiyel alıcıları yerinde ziyaret ederek ürünlerimizi tanıtıyor ve yüz yüze pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz.

*Tüm potansiyel alıcılarla ihtiyaçlarını belirlemek üzere sürekli istişare ediyoruz.

*Ürünlerimizin pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

*Ürünlerimizin pazarlaması için pazar araştırmaları yapıyoruz.

*Üye satıcı firmamıza merkezimiz olan ülkede adres sağlıyor, ofis ve sekretarya hizmetleri veriyoruz.

 *Üye satıcı firmaların hedef ülkelere pazar araştırması yapmak istemesi halinde vize işlemleri ve gerekli belgeleri sağlaması konusunda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

*Üye satıcı firmaların hedef ülkelere pazar araştırması sırasında merkezimizde toplantı salonu (B2B-B2C) ve tercüman ve sekretarya hizmetleri sunuyoruz.

*Üye satıcı firmaların hedef ülkede olan merkezimizde ister ise personel bulundurma hakkı sunuyoruz.

*Üye satıcı firmaların ihracat yaptıkları ülkelerin pazar koşulları, yönetmelikleri, kültürü ve iş yapma şekilleri hakkında dış ticaret eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

*Ürünlerimizin satışı ve satış sonrası hukuk, lojistik, gümrük, ürün ve alacak sigorta hizmetlerini sunuyoruz.

*Hedef bölge için pazar araştırması raporları sunuyoruz. Antrepo ve depo hizmetleri sağlıyoruz.

*Hedef bölgede olan gümrük birliği ülkelerinde bayi ağı kurulmasına destek veriyoruz.

*Üye Satıcı firmamızın ihtiyaç duyulması halinde üye firmanın hedef ülkede şube kurmasına destek veriyoruz.

*Üye satıcı firmalarımız ile ihracatımızın artırılması, pazarlama, ürün ve iş geliştirme konularında sürekli B2B ve B2C on-line ve yüz yüze iş toplantıları düzenleyerek istişareler yapıyor. Bu istişarelere sonucuna göre alıcı ve satıcılara sunduğumuz hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

TAGOK’UN DİĞER HİZMETLERİ

*MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

TAGOK üyeleri, ihracat ve ithalat süreçlerinde ihtiyaç duydukları müşavirlik hizmetlerini, yine TAGOK üyesi olan profesyonel şirketlerden temin ederler.

Müşavirlik hizmetleri kapsamında size sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır;

-Belgelendirme Hizmetleri: İhracat için gerekli belgeleri (fatura, menşe şahadetnamesi, ihracat beyannamesi) temin ediyoruz. Ayrıca, standartlar belgeleri (ISO, CE, TSE) için de yardımcı oluyoruz. Belgelendirme sürecinde ilgili kurumlarla iletişime geçip işlemleri takip ediyoruz.

-Ürün Analiz Belgeleri: Hedef ülkenin ithalat rejimine uygun ürün analizlerini yapar, akredite laboratuvarlarla çalışarak sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğu raporlarıyla kanıtlarız.

-Hukuk Müşavirliği: Alıcı ve satıcı arasındaki İngilizce sözleşmelerin düzenlenmesi ve takibi konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Bu sözleşmeler, ihracat işlemlerinizin yasal temelini oluşturur, tarafların hak ve sorumluluklarını belirler. Uluslararası ticaret hukuku uzmanlarıyla işbirliği yaparak, hukuki danışmanlık hizmeti sunarız, sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması ve uygulanması aşamalarında destek oluruz.

-Lojistik ve Navlun Hizmetleri: Üretici fabrikasından alıcı deposuna kadar lojistik hizmetler sunuyoruz. Bu, ürün taşıma, depolama, sigorta, gümrükleme ve teslimat süreçlerini içerir. Güvenilir lojistik firmalarıyla anlaşarak en uygun fiyat, süre ve kalite koşullarını sizin için sağlıyoruz.

-Gümrük Müşavirliği: Üye işletmemizin gümrük işlemleri konusundaki hizmetleri arasında ihracat beyannamesi düzenleme, gümrük vergilerinin ödenmesi, gümrük kontrolleri ve çıkış belgesi alımı gibi işlemleri içeriyor. Yetkili gümrük müşavirleriyle iş birliği yaparak, gümrük işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlıyoruz.

Ürün Sigortalanması: Üye işletmemizin ürünleri, fabrikadan alıcının deposuna kadar olan lojistik süreçte sigortalanarak, taşıma sırasındaki risklere karşı güvence sağlıyoruz. Ürün sigortalaması için en uygun poliçeyi seçmek üzere sigorta şirketleri ile işbirliği yapıyoruz.

*RAPORLAMA ve GERİ BİLDİRİM ÇALIŞMALARI

-Tüm hedef bölgeyi kapsayacak sektörel raporların oluşturulması,

-Potansiyel alıcılar ile sürekli B2B/B2C iş görüşmeleri ve raporlanması,

-Pazar analizi ve ürün çeşitlendirilmesi çalışmaları yapılması,

-Alıcıların talepleri ve önerileri

-Rakip analizleri yapılması ve raporlanması,

-Devlet desteklerinden yararlanacak çalışmaların yapılması ve raporların hazırlanması,

-Hedef Pazar satış kanallarının incelenmesi ve raporlanması ve raporların üye firmalar ile düzenli olarak paylaşılması.

BİR İŞADAMI NEDEN İHRACAT YAPMALIDIR?

İHRACAT YAPMANIN FİRMA İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü'nün(DTÖ) kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir

Az gelişmiş ülkeler, iletişim sistemlerinin yaygınlaşması ve bilgiye erişim imkanlarının artmasıyla, gelişmiş ekonomilere karşı rekabet avantajı elde etmişlerdir. Bu nedenle, dünya pazarlarındaki fırsatları değerlendirmek ve ihracat yapmak, ülkelerin ve firmaların büyümesi ile rekabet gücünü artırmak adına önemlidir.

Satış ve karları artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi karlılığı artıracaktır.

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma, dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan kaynaklanan baskıdan ve değişen tüketici taleplerinden kurtulacaktır.

Fazla üretim kapasitesini satmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetlerde azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

Rekabet gücünü artırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: Firmaların ihracattan kaçınma nedeni genellikle bilinmezlik korkusuna dayanır. Ülkedeki ticaret geliştirme kuruluşları, henüz dış pazarlara adım atmamış şirketlere destek sağlamak üzere kurulmuştur ve ihracat sürecinin her aşamasında yardımcı olmaktadır.

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır;

-Pazar payını genişletme fırsatı verir.

-Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi artırma imkânı sağlar.

-İç pazara olan bağımlılığı azaltır, ya da iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkânı verir.

-Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkânı verir.

-İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.

- Uluslararası rekabet, ihracatçıları ürünlerini pazarın taleplerine uyarlama konusunda teşvik eder ve bu sayede teknolojik gelişmeye katkı sağlanır.

TAGOK SİSTEMİNDE NASIL YER ALABİLİRİM?

TAGOK sistemi üyeliği için 2024 şartlarına göre kayıt bedeli 400 € ve yıllık üyelik bedeli 1.600 € olarak belirlenmiş. Üyelik karşılığında, bir dış ticaret uzmanı atanarak ihracat hazırlık süreçlerini yönetir ve Anadolu Ticaret Merkezi'nde stant alarak ürünleri sergileme imkanı sağlar. Ayrıca, pazarlama ve operasyonel hizmetleri organize eder.

ANADOLU TİCARET MERKEZİMİZİN STANT VE YER TAHSİSİ NASIL OLACAK?

TAGOK, üyelerin yurtdışındaki showroomlarda 365 gün boyunca ürünlerini sergileyebilmelerini sağlayan fuar konseptli çözüm sunar. Üye, uluslararası fuar kirasını 1m² için 300-600 Euro'ya öderken, merkezimizde 365 gün için haftalık 12 Euro'ya sahiptir. Bu modelde, TARIMKON-ICAF %33'lük bir payla üyelerin showroomlarda ürün sergileme maliyetlerini üstlenir. Böylece, üyelerin yurtdışı pazarlama maliyetleri %7-8 daha düşük olup, ihracat olasılığı %450 artar.

Üye firmalar standlarını Anadolu Ticaret Merkezi'nde belirlenen ölçü ve standartlara uygun gönderebilir veya Merkez yönetimine ödeme yaparak yaptırabilir.

Yer alacak firmalar, tek satış yetkisi (exclusive) ve kalite kontrolüyle uzmanlık anlaşması yapma şartıyla kabul edilir.

Anadolu Avrupa Ticaret Merkezi, Almanya merkezli Avrupa pazarına yönelik maliyetlerini şu şekilde hesaplamıştır: 2.000 m² showroom, 500 m² yönetici ofisi, dar ofisler, pazarlama departmanı, teknik personel ofisleri, B2B ve B2C toplantı ofisleri ile ortak kullanım alanları. Kira, depo, stopaj, elektrik, su, internet, teknik, temizlik, temsil, kiralık araçlar, akaryakıt, reklam, pazarlamacı seyahatleri, konaklama, ulaşım, iletişim, lojistik ve kargo giderleri dahil edilmiştir.

Merkezimizin başlangıç istihdamı aşağıdaki gibidir. Sonrasında ihtiyaca göre uzman istihdam sayısı artırılacaktır;

1 Merkez Müdürü, 2 sekreter, 2 çağrı merkezi personeli, 1 ofis boy, 3 teknik ve temizlik personeli, 7 pazarlama personeli, 2 pazar araştırma uzmanı, 1 gümrük personeli, 1 dar işler uzmanı, 2 muhasebeci, 3 lojistik uzmanı, 2 şoför, 2 depocu olarak kadrolaşmıştır. İhtiyaca göre kadromuz part-time ve full-time personellerle büyütülmektedir. Bu hizmetler ve hizmet üreten personellerle maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

TARIMKON-ICAF’IN ÜYELERİNE İHRACAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

TAGOK üyesi olan alıcı ve satıcı firmalarımızın ihracat ve ithalat süreçlerinde ihtiyaç duyacakları tüm danışmanlık hizmetleri;

TAGOK üyesi olan profesyonel üye şirketlerimiz, hizmet satın almayı yöntemiyle düşük maliyet garantisi içinde gerçekleştirmektedir.

Bu Müşavirlik Hizmetleri;

Belgelendirme-Sertifikalandırma, Gümrük, Lojistik-Navlun, Hukuk, Sigorta, Ürün Analiz Raporları, Kalite Kontrol ve Expertizlik

İHRACAT YAPMA ve ÇALIŞMA MODELİ

İhracat ve Ürün Fiyatlandırma: Üye firmalarımıza ihracat kaydı oluşturma ve yapma desteği sağlıyor, hedef bölgedeki çözüm ortağımız ise ihracat ve ithalatı yönetiyor.

Satış fiyatları, pazar ve alıcı taleplerine göre merkezimizde belirlenir. Pazarlama uzmanlarımız, pazar araştırmaları yapar, alıcılarla görüşür ve beklentileri üye firmalara ileterek istişare başlatır. Üye firmalar, talep alanlar ve satış uzmanlarıyla birlikte ürün fiyatları ve faturaları konusunda görüş alışverişi yapar. Firmamızın fiyatları, üye firmalar ve alıcılarla ortak istişare sonucu belirlenir ve doğrudan alıcılara iletilir.

TAGOK Yapısının Kazancı: TAGOK, TARIMKON-ICAF'a bağlı bir yapıdır. İki kuruluş ticari olmadığı için faaliyetleri, yatırımcı firmalar üzerinden mali ve teknik çözüm ortaklığıyla yürütülüyor. Sürdürülebilirlik için merkez aracılığıyla yapılan satışlardan %5 komisyon alınıyor. Bu gelir, merkezde çalışanlara maaşın dışında prim olarak eklenerek satış uzmanlarının verimliliği artırılıyor. Uzman personelin maaşları, bulundukları bölgedeki/ülkedeki asgari ücretin biraz üstünde belirleniyor. Prim sistemi, yöneticiler ve pazarlama uzmanlarının daha fazla satış yapmalarını teşvik ediyor.

Satışlardan alınan komisyonun dağılımı şöyledir;

- %1,5’u arzı oluşturan, (Yurt içinde konumlanmış TAGOK yatırımcı firma çalışanları ve pazarlama temsilcileri giderleri ve Primleri)

- %1,5'u, talep oluşturan (yurt dışında konumlanmış yatırımcı merkezi çalışanları, pazarlama ve operasyon hizmeti sağlayan şirket geliri ve primleri).

- %1’i reklam, tanıtım ve temsil giderleri,

- %1’i de TAGOK genel merkezi iş geliştirme, ar-ge, pazar araştırmaları giderleri için ayrılmaktadır.

Anadolu Ticaret Merkezlerindeki pazarlama uzmanlarının maaşları, asgari ücretin üzerindedir ve yüksek satış primleri ile motive edilirler. İşletmemiz, hedef bölgedeki teknik çözüm ortağıdır ve satış komisyonları projenin başarısı için kritiktir.

ÜRÜNLERİNİZİN KALİTESİNİ VE DEĞERİNİ DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTER MİSİNİZ?

SİZİN İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT VAR: ANADOLU TİCARET MERKEZİ

Bu platform, Türkiye'nin en modern ve uygun maliyetli ihracat merkezidir. Yılın 365 günü boyunca alıcılarla buluşabilir, ürünlerinizi sergileyebilir ve uluslararası pazarlara açılabilirsiniz. Hemen Anadolu Ticaret Merkezi'nde yer almak için bizimle iletişime geçin.

ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU (TARIMKON-ICAF) TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU - TAGOK

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.