IPARD & Kırsal kalkınma ve Tarımsal Devlet Destek Hizmetleri

 AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (IPARD DESTEKLERİ)

Ülkemiz Avrupa Birliğine aday ülkelerden birisi olması nedeniyle 2011 yılından beri Avrupa Birliği'nin aday ülkelere sağladığı hibe nitelikli mali yardımlardan faydalanmaktadır.

Ülkemizde bu kapsamda uygulanan destek programlarından birisi de IPARD Programı olup kırsal bölgelerimizde tarım veya tarım dışı alanlarda yapılacak yatırımlara Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortak finansmanı ile % 40-70 -100 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD Programının uygulanması amacıyla 2007 yılında kurulmuş olup; 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilerek kırsal kalkınma Projelerini desteklemeye başlamıştır.

TKDK, IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 16 değişik sektörde toplam 44.500 projeye 6,8 Milyar TL hibe desteği vermiş ve bu hibelerle kırsal alanlarımızda 10 Milyar TL tutarında yatırım yapılmasını sağlamıştır.

Tüm ilerimizde uygulanmak üzere tasarlanan IPARD Programının ana hedefleri; tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak; gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesini teşvik etmek ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaktır.

IPARD Programı, tarım ve gıda işletmelerinin modernizasyonu ve AB standartlarına ulaştırılması amacıyla ülkemizin Tüm ilerimizde uygulanmaktadır. Bu nedenle IPARD desteklerinden faydalanılabilmesi için yatırımların bu illerden birisinde yapılması gerekmektedir.

Kırsal alanlarda yatırım yapan kadınlarımıza ve gençlerimize Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından pozitif ayrımcılık yapılmakta ve bu kişilerin sunacakları projelere ilave destekler verilerek ve puanlamada avantaj sağlanarak öncelik tanınmaktadır.

IPARD Programından faydalanan yatırımcılara sunulan bir diğer avantaj ise sağlanan vergi muafiyetleridir. Bu çerçevede, IPARD yatırımcıları projeleri kapsamında yapacakları harcamalarda KDV ve gümrük vergisi ödememektedirler. Bu muafiyet sayesinde IPARD projelerinin yatırım maliyetleri azalmaktadır.

TKDK Destekleriyle İşinize Güç Katın

Tarımsal Üretim ve İşleme kapsamında; tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, modernizasyonu ve kapasitesinin artırılmasına yönelik projelere destek veriyor. Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili tesislerin kurulması, yenilenmesi veya genişletilmesini içeriyor.

Kırsal Turizm ve Yerel Ürünler kapsamında; kırsal turizmi teşvik etmek ve yerel ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek adına projelere destek sağlıyor. Kırsal turizm tesislerinin kurulması veya geliştirilmesi, yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması gibi faaliyetleri kapsıyor.

Altyapı ve Çevresel Yatırımlar kapsamında; kırsal altyapının geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik projelerine destek veriliyor. Atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını içeriyor.

IPARD Programı Kapsamında Desteklenen Sektörler:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD Programı kapsamında tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonuna ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak 16 farklı sektörde desteklerine devam etmektedir.

Bu çerçevede desteklenen sektörler ve destek miktarları şu şekildedir. 2

A- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (5.000-500.000 Avro arasındaki projelere %40-70 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1- Süt Üreten İşletmelere Yönelik Yatırımlar

2- Et Üreten İşletmelere yönelik Yatırımlar

3- Yumurta Üreten İşletmelere Yönelik Yatırımlar

B- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (30.000-3.000.000 Avro arasındaki projelere % 40-50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1- Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

2- Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3- Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

4- Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

C- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (5.000 500.000 arasındaki projelere % 55-65 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.)

1- Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

2- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

3- Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri

4- Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

5- Kültür Balıkçılığı

6- Makine Parkları

7- Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Güncel İpard | Kırsal Kalkınma | TKDK Devlet hibe desteklerinden faydalanmak hızlı çözüm üretmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.