Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmeti

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımları teşvik ederek bir bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bir bölgenin gelişmesi ve büyümesi o bölgeye yapılan yatırımlarla mümkündür. Bir yatırımcının herhangi bir bölgede yatırım yapmayı düşünebilmesi için fırsatları algılaması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Yatırım Teşvik Belgesinin temel amacı tam olarak bu şekilde ifade edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi'nin ne olduğunu ve hangi amaçlarla verildiğini anlamak için ayrıntılara girmemiz gerekiyor. Gerekli koşulları sağlayan yatırımcılara verilen bu belgeden son yıllarda pek çok yatırımcı yararlanmaktadır. Sertifika sahipleri vergi muafiyeti, arazi tahsisi gibi önemli avantajlardan yararlanıyor. Hedeflenen yatırım alanlarında arsa tahsisinden vergi indirimlerine kadar çeşitli ayrıcalıkları kapsıyor. Sertifikanın verilmesinin temel amacı aşağıdaki gibidir:

 • İthalat bağımlılığını azaltmak için ithal ara malı üretiminin artırılması.
 • Az gelişmiş bölgelere daha fazla yatırım desteği sağlanması.
 • Bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıklarının azaltılması.
 • Destek unsurlarının etkinliğinin arttırılması.

Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilecek Sektörler

1- Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları

2- Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

3- Gıda ürünleri ve içecek imalatı

4- Tekstil ürünleri imalatı

5- Giyim eşyası imalatı

6- Derinin tabaklanması ve işlenmesi

7- Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak)

8- Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

9- Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

10- Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

12- Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı

13- Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

14- İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

15- Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

16- Patlayıcı madde imalatı

17- İç ve dış lastik imalatı

18- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

19- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

20- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

21- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

22- Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

23- Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı

24- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

25- Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

26- İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

27- Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

28- Metal eşya

29- Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

30- Makine ve teçhizat imalatı

31- Sınai kalıp

32- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

33- Elektrikli makine ve cihazları imalatı

34- Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

35- Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

36- Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

37- Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

38- Motosiklet ve bisiklet

39- Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

40- Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)

41- Oteller (3 yıldız ve üzeri)

42- Öğrenci yurtları

43- Soğuk hava deposu hizmetleri (500 metrekare ve üzere)

44- Lisanslı depoculuk

45- Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil), ( yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

46- Hastane yatırımı, huzurevi

47- Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

48- Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

49- Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50- Seracılık (5 dekar ve üzeri)

51- Madencilik Sektörü


Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı uzmanlık gerektirir, mağdur olmamak için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz


Yatırım Teşvik Belgesine Sahip Olmanın Avantajları

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılar birçok avantaja sahip oluyor. Önemli vergi indirimleri birincil ve dikkate değer bir faydadır. Ayrıca yatırımcılara nakit ve kar paylaşımı konusunda da destek sağlanıyor. Tüm bu avantajlar, yatırımların başlatılmasının ve büyümesinin hızlanmasına katkıda bulunuyor. Sertifika, çeşitli açılardan finansal rahatlama sağlayarak yatırımcılar arasında aranan bir belge haline geliyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Süreçleri

Yatırım Teşvik Belgesi alma süreci ve başvuru sürecinin nasıl yürütüldüğü konuya yabancı olanlar için ilginç olabilir. Sertifikayı alabilmek için ilk adım gerekli tüm belgelerin doğru bir şekilde tamamlandığından emin olmaktır. Geçmişte evraklar şahsen teslim edilirken, günümüzde başvuru süreci Elektronik Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yürütülmektedir. Bu sistem üzerinden yapılan başvurular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na iletilerek başvuru süreci başlatılır. Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli koşullar sağlandıktan sonra belgenin alınmasına engel bir durum bulunmamalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri

Yatırım Teşvik Belgesi türleri, yatırımın yapılacağı bölgeye ve yatırımcıların yararlanacağı ayrıcalıklara göre farklılık göstermektedir. Dört ana tür vardır:


Yatırım teşvik belgesi ile tüm  avantajlardan siz de faydalanın!


Bölgesel Teşvik:

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Öncelikli Yatırımlar:

Ulaştırma, savunma sanayi, turizm gibi önemli sektörlerin yanı sıra KOSGEB, TÜBİTAK gibi kuruluşların desteklediği diğer sektörleri de kapsıyor.

Stratejik Yatırımlar:

Cari açığın azaltılmasına yönelik katma değeri yüksek projeler hedefleniyor.

Genel Teşvik:

Diğer teşviklerden yararlanamayan yatırımları kapsar.

Yatırım Teşvik Belgesi Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra belirli önlemlerin alınması ve yatırımcıların bunlara çok dikkat etmesi gerekmektedir. Yatırımcılar genellikle yalnızca sertifika alma sürecine odaklanır, ancak sertifikasyon sonrası dikkate alınması gereken hususlar şunları içerir:

 1. Sunulan projelerin onay kriterlerinin gözden geçirilmesi.
 2. KDV istisnalarından yararlanmak için KDV İstisna Mektubu alınması.
 3. Yatırım dönemi boyunca projenin hem proje planına hem de mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak.
 4. Çevre mevzuatına uymak.
 5. Belirtilen zaman çizelgelerine uymak ve gerekirse uzatma başvurusunda bulunmak.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Kapsamında Size Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

 1. Yatırım konusunun ve tutarının Yatırım Teşvik Belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,
 2. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için sistem kaydının yapılması,
 3. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda kullanılacak platforma firma tanımlamasının yapılması,
 4. Yatırım Teşvik Belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,
 5. Yatırım Teşvik Belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,
 6. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,
 7. Yatırım Teşvik Belgesinin alınması ile belge özelliklerinin ve desteklerinin anlatımı ,
 8. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak alımlar için işleyişin sıralamasının anlatımı,  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak satın alım işlemleri için gereken işlem adımlarının yapılması ( Yerli liste makine alımları için; gerçekleşme - fatura girişi - yevmiye girişi, ithal liste makine alımları için; gerçekleşme - beyanname girişi, inşaat giderleri için; fatura girişi - yevmiye girişi ),
 9. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama ile yapılacak alımlar için sistem üzerinden bakanlığa izin talebinin iletimi / finansal kiralama izninin iptali talebi,
 10. Yatırım Teşvik Belgesi revize işlemlerinin yapılması,
 11. Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımlarının yapılması,
 12. Yatırım Teşvik Belgesine ait yürütme sürecindeki soruların cevaplanması ve yürütme süreçlerine ait bakanlık uzmanı ile görüşmelerin yapılması,
 13. Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılması ve tamamlama vizesi işlemleri yapılmaktadır.

Geleceğinizi Şekillendirin: Yatırım Teşvik Belgesi ile Hayallerinize Ulaşın!


Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı 

Yatırım Teşvik Belgelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, süreci kolaylaştırmak isteyen yatırımcılar için hayati öneme sahiptir. Sertifika, sanayi, enerji ve tarımın da aralarında bulunduğu çeşitli sektörlerdeki yatırımlara veriliyor. Başvuru süreci ve sonraki sonuçlar karmaşık olabilir. Yatırım Teşvik Belgesi almak titiz bir süreç gerektirir ve danışmanlık desteği almak başvuru sürecini hızlandırabilir.

Yatırımcılar, Yatırım Teşvik Belgesi danışmanı rehberliğinde vergi indirimi ve muafiyetlerine erişebilir, bu da başarıları için hayati öneme sahiptir. Sertifika başvuru süreci dikkatli bir yönetim gerektirir ve profesyonel danışmanlık, sürecin hızlı ve sorunsuz geçmesini sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi: Banka Kredilerindeki Stratejik Avantajınız

Yatırım Teşvik Belgesi, banka kredilerinde işletmenize önemli avantajlar sağlar. Bu belge, yatırımlarınızın devlet tarafından desteklendiğini ve ekonomik açıdan onaylandığını göstererek, bankalar nezdinde güvenilirliğinizi ve itibarınızı artırır. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olmak, özellikle yüksek maliyetli ve uzun vadeli projelerde krediye erişim şansınızı artırır.

Bu belge, vergi indirimleri ve SGK prim desteği gibi mali avantajlar sunarak, işletmenizin finansal gücünü pekiştirir. Bankalar için daha sağlam bir finansal yapı ve düşük risk profili sunan bu belge, işletmenize daha uygun faiz oranları ve kredi koşulları sağlayabilir.

Yeni ve büyüyen işletmeler için, Yatırım Teşvik Belgesi bankaların risk algısını azaltır ve sürdürülebilir, karlı projelerinizin desteklenmesine katkıda bulunur. Bu belge ile işletmeniz, kredi başvurusunu sadece bir talep olarak değil, devlet onaylı, ekonomik açıdan değerlendirilmiş, devlet tarafından incelenmiş bir yatırım olarak sunar. İşletmenizin finansal yolculuğunda bu stratejik ve önemli avantajdan yararlanın ve bankalar nezdinde finansal stratejinizi güçlendirin.

Yatırım Teşvik Belgesi Ücreti

Yatırım Teşvik Belgesi alma ücreti başvuru sırasında ilgili kurumlara yatırılır. Yatırılan tutar belirtilen belgelere istinaden başvuruda kullanılır. Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli miktarların ve başvuru ücretlerinin farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Yatırım Teşvik Belgesi  Avantajlarını Bizimle Keşfedin!

Yatırımınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve işletmenizi sürdürülebilir başarılara taşımak için bizimle çalışmayı seçin! Yatırım Teşvik Belgesi almanın tüm sürecinde size özel, ayrıntılı ve profesyonel rehberlik sunuyoruz. Bu yolculukta, işletmenizin ihtiyaçlarına odaklanan, kişiselleştirilmiş stratejiler geliştiriyoruz. Yatırım Teşvik Belgesi, sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda işletmenizin bankalar nezdinde itibarını ve krediye erişim olanaklarını da güçlendirir. İşletmenizi sektörünüzde öne çıkaran bu belge ile rekabet avantajı elde edin ve uzun vadeli büyüme yolunda emin adımlar atın.

Bize katılın, Yatırım Teşvik Belgesi'nin sağladığı vergi indirimlerinden, SGK prim desteğine, gümrük muafiyetlerinden KDV istisnalarına kadar birçok avantajdan faydalanın. Yatırımınızı, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle bir üst seviyeye taşıyalım. İşletmenizin geleceğine yatırım yapmak için bizimle iletişime geçin; birlikte yatırımınız için en uygun teşvik yolunu belirleyelim. Sizin başarınız, bizim önceliğimizdir. Yatırımınızın değerini artıracak bu heyecan verici yolculukta yanınızda olmak için sabırsızlanıyoruz!


Daha fazla bilgi ve detaylı danışmanlık hizmeti için sizleri bekliyoruz.
Saygılarımızla,
 

Barış Bağırlar
Uluslararası tarım ve Gıda Konfederasyonu
Genel Başkan Danışmanı
+90 539 333 3303
info@isplanim.com
Linkedin Profili

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Türkiye'nin Yatırım Teşvik ve İş Planı Uzmanı

Bizden Teklif Alın

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, https://www.isplanim.com web sitesi ve Jit Danışmanlık tarafından işletilen dijital reklamlar aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve korunmasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Toplanan Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir. Bu bilgiler IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, yönlendiren sayfaları ve ziyaret tarihi/saat ayrıntılarını içerebilir. Bu ayrıntılar web sitesi kullanımını analiz etmek, eğilimleri anlamak ve site yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır.

Çerezler ve Takip Teknolojileri

Web sitemizde çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanılabilir. Bu teknolojiler sizi tanımamıza ve tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur. Çerezleri her zaman devre dışı bırakma veya reddetme seçeneğiniz vardır; ancak bu durum sitemizin bazı işlevlerini etkileyebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca sorularınızı yönetmek, iletişim ve destek sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Yasal yükümlülüklere uymak veya sitemizi ve kullanıcılarımızı korumak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermek dışında kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü şahıslarla asla paylaşmayacağız, satmayacağız veya kiralamayacağız.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Ancak internet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliği garanti edilemez.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları kullanırken diğer sitelerin gizlilik politikalarının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Diğer web sitelerinin içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Bu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenebilir. Değişiklikleri sizi bilgilendirmek amacıyla web sitemizde duyurabiliriz.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.