Türkiye'de Sertifikasyon ve Belgelendirme Hizmetleri

Türkiye'de Sertifikasyon ve Belgelendirme Hizmetlerimizin Detayı

Türkiye'deki ticari faaliyetleriniz için sertifika almak isteyen yabancı bir kuruluş musunuz? www.isplanim.com'dan  başka bir yere bakmayın. Türkiye'de iş yapmayı amaçlayan yabancılara yönelik iş danışmanlığı hizmetlerinin lider sağlayıcısı olarak, Türkiye pazarında uyum ve başarıyı sağlamak için çeşitli sertifikaların alınması konusunda kapsamlı destek sunuyoruz.

Sertifikasyon Hizmetlerimiz

 1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi: Müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim sistemi standardıdır.
 2. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi: Çevre performansının artırılmasını hedefleyen bir yönetim sistemi standardıdır.
 3. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası: İş sağlığı ve güvenliğini yönetmeyi amaçlayan bir standarttır.
 4. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası: Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrolleri içeren bir standarttır.
 5. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası: Gıda güvenliğini sağlamak için gereken yönetim sistemi standartlarını kapsar.
 6. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası: Enerji performansının sürekli iyileştirilmesini amaçlayan bir standarttır.
 7. CE Belgesi: Ürünlerin Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre şartlarına uygun olduğunu gösterir.
 8. RoHS Sertifikası: Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir direktiftir.
 9. TSE Belgesi: Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, ürünlerin belirli standartlara uygun olduğunu gösteren belgedir.
 10. FSC Sertifikası: Orman yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla verilen bir belgedir.
 11. Helal Sertifikası: Ürünlerin İslami kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir .
 12. GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Sertifikası: Üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun olduğunu gösterir.
 13. HACCP Sertifikası: Gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamayı ve kontrol etmeyi amaçlayan bir yönetim sistemi belgesidir.
 14. ECOCERT Sertifikası: Organik ürünlerin sertifikasyonu için verilen belgedir.
 15. LEED Sertifikası: Binaların çevresel sürdürülebilirliğini değerlendiren ve belgelendiren bir programdır.
 16. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi: Kuruluşların beklenmedik olaylara hazırlıklı olmasını ve iş sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir standarttır.
 17. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Sertifikası: Kuruluşların risk yönetimi kapasitesinin arttırılmasını amaçlayan bir standarttır.
 18. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgesi: Tıbbi cihazların tasarımı ve üretimi için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirler.
 19. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası: Enerji yönetim sistemlerinin kurulumu ve sürekli iyileştirilmesine yönelik gereklilikleri tanımlar.
 20. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası: Müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan yönetim sistemini kapsar.
 21. ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Sertifikası: Acil müdahale süreçlerini ve yönetim sistemlerini tanımlar.
 22. AS9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Belgesi: Havacılık, uzay ve savunma sanayine özel hazırlanmış bir kalite yönetim sistemi standardıdır.
 23. ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikası: Bilgi teknolojileri hizmetlerinin yönetimine yönelik uluslararası bir standarttır.
 24. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Sertifikası: Çalışanların haklarının korunmasını ve sosyal sorumluluk ilkelerinin uygulanmasını amaçlayan bir belgedir.
 25. GlobalGAP Sertifikası: Tarımsal üretimde iyi tarım uygulamalarını teşvik eden bir standarttır.
 26. BRC (British Retail Consortium) Sertifikası: Gıda güvenliği ve kalite yönetimi için oluşturulmuş bir standarttır.
 27. IFS (Uluslararası Özellikli Standartlar) Sertifikası: Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin denetimi amacıyla geliştirilmiş bir standarttır.
 28. ECO (Ekolojik Ürün) Sertifikası: Ürünlerin ekolojik standartlara uygun üretildiğini ve çevresel sürdürülebilirliği desteklediğini gösterir.
 29. SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Değişimi) Sertifikası: Tedarik zincirindeki etik iş uygulamalarını değerlendiren bir platformdur.
 30. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası: Gıda üretiminde güvenlik ve kalitenin sağlanması için gerekli olan yönetim sistemi gerekliliklerini belirler.
 31. GOTS (Global Organic Textile Standard) Sertifikası: Organik tekstil ürünlerinin üretim süreçlerinde çevresel ve sosyal kriterlere uygunluğunu değerlendirir.
 32. PEFC (Orman Sertifikasyonu Onay Programı) Sertifikası: Orman yönetimi ve sürdürülebilir orman ürünlerine yönelik uluslararası bir sertifika programıdır.
 33. Kosher Sertifikası: Ürünlerin Yahudi dini kurallarına uygun olarak üretildiğini gösterir.
 34. UL (Underwriters Laboratories) Sertifikası: Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendiren bir belgedir.
 35. Adil Ticaret Sertifikası: Ürünlerin adil ticaret ilkelerine uygun olarak üretildiğini ve ticaretinin yapıldığını gösterir.
 36. Enerji Kimlik Belgesi: Binaların enerji verimliliğini ve performansını değerlendiren belgedir.
 37. ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası: Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının teknik yeterliliğini ve güvenilirliğini belirleyen bir standarttır.
 38. ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Sertifikası: Muayene hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için gereken yönetim sistemi standartlarını kapsar.
 39. ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi: Yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yeterliliğini değerlendiren bir standarttır.
 40. ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi: Ürün belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yeterliliğini ve güvenilirliğini belirleyen bir standarttır.
 41. ASME (Amerikan Makine Mühendisleri Birliği) Sertifikası: Basınçlı kapların ve kazanların tasarımı, üretimi ve muayenesine ilişkin gereklilikleri belirleyen bir standarttır.
 42. API (Amerikan Petrol Enstitüsü) Sertifikaları: Petrol ve doğal gaz sektörünün gerektirdiği teknik standart ve yeterlilikleri belirleyen bir sertifika programıdır.
 43. NACE (Ulusal Korozyon Mühendisleri Birliği) Sertifikaları: Korozyon mühendisliği ve kontrolü alanında teknik yeterliliği gösteren sertifikalardır.
 44. IECEx Sertifikası: Ekipman ve sistemlerin patlayıcı ortamlara yönelik güvenlik standartlarına uygunluğunu belirleyen bir sertifikasyon sistemidir.
 45. ATEX Sertifikası: Avrupa Birliği'nde patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu belirleyen bir direktiftir.
 46. TÜV Sertifikaları: Teknik muayene, muayene ve belgelendirme hizmetleri veren uluslararası kuruluş olan TÜV tarafından verilen sertifikalardır.
 47. UL (Underwriters Laboratories) Sertifikaları: Elektrikli ve elektronik cihazların güvenlik standartlarına uygunluğunu belirleyen sertifikalardır.
 48. CE İşareti: Ürünlerin Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre şartlarına uygun olduğunu gösteren işarettir.
 49. RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) Sertifikası: Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir direktiftir.
 50. REACH (Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) Belgesi: Kimyasalların üretimi ve kullanımına ilişkin güvenlik standartlarını belirleyen bir AB yönetmeliğidir.
 51. ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) Sertifikaları: Amerika ulusal standartlarına uygunluğu gösteren sertifikalardır.
 52. FM (Factory Mutual) Sertifikaları: Endüstriyel ve ticari binaların yangın, patlama ve doğal afet risklerine karşı güvenlik standartlarını belirleyen sertifikalardır.
 53. CSA (Kanada Standartları Birliği) Sertifikaları: Kanada standartlarına uygunluğu gösteren sertifikalardır.
 54. ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi: Otomotiv sektörü için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirleyen bir standarttır.
 55. IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası: Otomotiv tedarik zincirinde kalite yönetim sistemlerini belirleyen bir standarttır.
 56. GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Sertifikası: Üretim süreçlerinde kalite standartlarına uyulduğunu gösteren bir sertifikadır.

Hizmetlerimiz:

 1. Sertifikasyon Danışmanlığı:
  • Uzman danışmanlarımız, Türkiye'deki sektörünüz ve ticari faaliyetlerinizle ilgili sertifikasyon gereklilikleri konusunda rehberlik sağlar.
  • Özel ihtiyaçlarınızı değerlendiriyor ve iş hedeflerinize ulaşmanız için uygun sertifikaları öneriyoruz.
 2. Sertifika Başvuru Yardımı:
  • Belgelendirme başvurularının hazırlanmasında ve ilgili Türk makamlarına veya belgelendirme kuruluşlarına sunulmasında size yardımcı oluyoruz.
  • Ekibimiz gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlayarak sorunsuz bir başvuru sürecini kolaylaştırır.
 3. Uyumluluk Yönetimi:
  • İş faaliyetlerinizin geçerli tüm sertifikasyon standartlarına ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlayarak, Türkiye'deki düzenleyici ortamda gezinmenize yardımcı oluyoruz.
  • Devam eden desteğimiz, zaman içinde uyumluluğu sürdürmek için düzenleyici değişikliklerin ve güncellemelerin izlenmesini içerir.
 4. Kalite Güvence Desteği:
  • Sertifikasyon gerekliliklerini etkili bir şekilde karşılamak için kalite yönetim sistemleri ve uygulamalarının uygulanması konusunda rehberlik sağlıyoruz.
  • Danışmanlarımız, ISO sertifikaları gibi alanlarda uzmanlık sunarak işletmenizin uluslararası kalite standartlarını karşılamasını sağlar.

Sertifikasyon ve Belgelendirme İşinde Neden Bizi Seçmelisiniz?

 • Uzmanlık ve Deneyim:  Ekibimiz, yabancı işletmelere Türkiye'deki belgelendirme süreçlerinde yardımcı olma konusunda geniş deneyime sahiptir.
 • Özel Çözümler:  Her işletmenin benzersiz sertifikasyon ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz ve bu ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılamak için kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
 • Verimlilik ve Güvenilirlik:  Sertifikasyon sürecini kolaylaştırıyor, gecikmeleri en aza indiriyor ve tüm gereksinimlerin zamanında tamamlanmasını sağlıyoruz.
 • Sürekli Destek:  Sertifikasyon sürecinin ötesinde işletmenizi desteklemeye ve Türkiye pazarında başarılı olmanıza yardımcı olmak için sürekli yardım sağlamaya kararlıyız.

Sertifikasyon Hizmetimiz ile Türkiye'deki ticari faaliyetlerinizin başarısını ve uyumluluğunu sağlayın. Hizmetlerimiz ve size nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle ile iletişime geçin.

Türkiye'deki Sertifikasyon Hizmetleri hakkında SSS | Türkiye'deki İşletmenizi Belgelendirin

1- Türkiye'de belgelendirme hizmetleri nelerdir?

Türkiye'deki belgelendirme hizmetleri, kuruluşların veya kişilerin belirli standartlara, düzenlemelere veya gerekliliklere uygunluklarının resmi olarak tanınmasını veya doğrulanmasını sağlayan süreçlerdir. Bu hizmetler, ürünlerin, hizmetlerin veya yönetim sistemlerinin kalite, güvenlik veya çevresel performans için tanımlanmış kriterleri karşıladığından emin olmak amacıyla akredite belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeleri, denetimleri ve değerlendirmeleri içeri

2- Türkiye'de belgelendirme hizmetleri neden önemlidir?

 • Pazar güvenilirliği: Sertifikasyon, kuruluşların itibarını ve güvenilirliğini artırır; kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılıklarını gösterir.
 • Mevzuata uygunluk: Sertifikalar, kuruluşların yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymasına yardımcı olarak uyumsuzluk cezaları ve pazara erişim engelleri riskini azaltır.
 • Artan verimlilik: Sertifikalı yönetim sistemlerinin uygulanması operasyonel verimliliği artırır, israfı azaltır ve verimliliği artırarak maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sağlar.
 • Geliştirilmiş pazar fırsatları: Birçok müşteri ve iş ortağı, kalite ve güvenilirliği sağlamak için sertifikalı tedarikçilere veya hizmet sağlayıcılara ihtiyaç duyduğundan, sertifikasyon yeni pazarlara ve iş fırsatlarına kapılar açar.

3- Türkiye'de kuruluşlar nasıl sertifika alabilir?

Sertifikasyon hizmetleri, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin güvenini, itibarını ve pazara erişimini artırmada hayati bir rol oynamaktadır. Kuruluşlar, sertifikaları alarak kaliteye, güvenliğe ve geçerli düzenlemelere uyuma olan bağlılıklarını gösterir, rekabet avantajı kazanır ve müşteriler, ortaklar ve paydaşlar arasında güven inşa eder.

4- Türkiye'de ne tür sertifikalar mevcut?

Türkiye'de aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli sektör ve endüstrilerde çok çeşitli sertifikalar mevcuttur:

Bu sertifikalar, her sektörle ilgili özel ihtiyaç ve gereksinimleri karşılamak, iş uygulamalarında uyumu sağlamak ve mükemmelliği teşvik etmek için tasarlanmıştır.

 • Kalite yönetim sistemleri (örneğin, ISO 9001)
 • Çevre yönetim sistemleri (örneğin, ISO 14001)
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (örneğin, ISO 45001)
 • Gıda güvenliği yönetim sistemleri (örn. ISO 22000)
 • Ürün sertifikaları (örneğin CE işareti)
 • Sektöre özel sertifikalar (örneğin otomotiv, sağlık hizmetleri, inşaat)

5- Kuruluşlar Türkiye'de sertifika almaktan nasıl faydalanırlar?

Türkiye'de sertifika almak kuruluşlara çeşitli avantajlar sunmaktadır:

Türkiye'de sertifika almak isteyen kuruluşlar, belgelendirme süreçleri ve uyumluluk yönetimi konusunda uzmanlaşmış akredite belgelendirme kuruluşları veya danışmanlık firmalarıyla anlaşabilirler. Bu hizmet sağlayıcılar, boşluk analizi, dokümantasyon desteği, eğitim, denetim hazırlığı ve sertifikasyon durumunu sürdürmek için sürekli destek dahil olmak üzere sertifikasyon yolculuğu boyunca yardım sunar. Sorunsuz ve başarılı bir sertifikasyon süreci sağlamak için kuruluşların kendi endüstri sektörlerine ve özel sertifikasyon gerekliliklerine uygun saygın ve deneyimli hizmet sağlayıcılarını seçmeleri önemlidir. Ek olarak, çevrimiçi kaynaklardan ve sektör ağlarından yararlanmak, Türkiye'deki sertifikasyon seçenekleri ve en iyi uygulamalar konusunda değerli bilgiler ve rehberlik sağlayabilir.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.